ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC VIP Giá 1.500.000 VNĐ

 Các bạn có thể nạp thẻ vào lúc 8h00 đến 18h00

 Hỗ trợ : Viettel, Mobi, Vina, Gate, VNMobile…

 Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !

 LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI:  01652265163

Chú ý:Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành côn

THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC
NGÀY ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB KẾT QUẢ
Hôm nay
 21/07/2018  Đầu 6- Đuôi 8 Win Đầu 6- Đuôi 8 
 20/07/2018  Đầu 4- Đuôi 9 Win Đầu 4- Đuôi 9 
 19/07/2018  Đầu 1- Đuôi 7 Win Đầu 1- Đuôi 7 
 18/07/2018  Đầu 6- Đuôi 9 Win Đầu 6- Đuôi 9 
 17/07/2018  Đầu 2- Đuôi 3 Win Đầu 2- Đuôi 3 
 16/07/2018  Đầu 7- Đuôi 1  Win Đầu 7- Đuôi 1
 15/07/2018 Đầu 4- Đuôi 0  Win Đầu 4- Đuôi 0
 14/07/2018  Đầu 2- Đuôi 3 Win Đầu 2- Đuôi 3 
 13/07/2018  Đầu 0- Đuôi 1 Win Đầu 0- Đuôi 1 
 12/07/2018  Đầu 6- Đuôi 5 Win Đầu 6- Đuôi 5 
 11/07/2018  Đầu 5- Đuôi 4 Win Đầu 5- Đuôi 4 
 10/07/2018  Đầu 5- Đuôi 7 Win Đầu 5- Đuôi 7 
 09/07/2018 Đầu 7- Đuôi 5  Win Đuôi 5  
 08/07/2018  Đầu 9- Đuôi 9 Win Đầu 9- Đuôi 9 
 07/07/2018  Đầu 6- Đuôi 7  Win Đầu 6- Đuôi 7
 06/07/2018 Đầu 1- Đuôi 4 Win Đầu 1- Đuôi 4 
 05/07/2018   Đầu 9- Đuôi 5 Win Đầu 9- Đuôi 5 
 04/07/2018  Đầu 9- Đuôi 5 Win Đầu 9- Đuôi 5 
 03/07/2018  Đầu 3- Đuôi 0  Win Đầu 3- Đuôi 0
 02/07/2018  Đầu 8- Đuôi 7 Win Đầu 8- Đuôi 7 
 01/07/2018  Đầu 1- Đuôi 7 Win Đầu 1- Đuôi 7 
 30/06/2018  Đầu 4- Đuôi 2 Win Đầu 4- Đuôi 2 
 29/06/2018  Đầu 8- Đuôi 3 Win Đầu 8- Đuôi 3 
 28/06/2018  Đầu 9- Đuôi 4  Win Đầu 9- Đuôi 4
 27/06/2018  Đầu 9- Đuôi 8  Win Đầu 9- Đuôi 8
 26/06/2018  Đầu 9- Đuôi 2 Win Đầu 9- Đuôi 2 
 25/06/2018  Đầu 8- Đuôi 3  Win Đầu 8- Đuôi 3
 24/06/2018  Đầu 4- Đuôi 9 Win Đầu 4- Đuôi 9
 23/06/2018  Đầu 9- Đuôi 6 Win Đầu 9- Đuôi 6 
 22/06/2018  Đầu 8- Đuôi 3 Win Đầu 8- Đuôi 3
 21/06/2018  Đầu 9- Đuôi 7 Win Đầu 9- Đuôi 7
 20/06/2018  Đầu 1- Đuôi 5 Win Đầu 1- Đuôi 5
19/06/2018 Đầu 8- Đuôi 9 Win Đầu 8- Đuôi 9
18/06/2018 Đầu 3- Đuôi 3 Win Đầu 3- Đuôi 3
17/06/2018 Đầu 6- Đuôi 4 Win Đầu 6- Đuôi 4
16/06/2018 Đầu 3- Đuôi 8 Win Ðuôi 8
15/06/2018 Đầu 4- Đuôi 5 Win Đầu 4- Đuôi 5
14/06/2018 Đầu 4- Đuôi 3 Win Đầu 4- Đuôi 3
13/06/2018 Đầu 3- Đuôi 3 Win Đầu 3
12/06/2018 Đầu 1- Đuôi 9 Win Ðuôi 9
11/06/2018 Đầu 5- Đuôi 9 Win Đầu 5
10/06/2018 Đầu 5- Đuôi 3 Win Ðuôi 3
09/06/2018 Đầu 6- Đuôi 9 Win Ðuôi 9
08/06/2018 Đầu 1- Đuôi 8 Win Ðuôi 8
07/06/2018 Đầu 8- Đuôi 2 Win Đầu 8- Đuôi 2
06/06/2018 Đầu 7- Đuôi 5 Win Đầu 7- Đuôi 5
05/06/2018 Đầu 8- Đuôi 6 Win Đầu 8
04/06/2018 Đầu 8- Đuôi 3 Win Đầu 8- Đuôi 3
03/06/2018 Đầu 7- Đuôi 0 Win Ðuôi 0
02/06/2018  Đầu 1- Đuôi 5 Win Ðuôi 5
01/06/2018  Đầu 9- Đuôi 2 Win Ðuôi 2
 31/05/2018  Ðầu 5- Ðuôi 4 Win Ðầu 5- Ðuôi 4
 30/05/2018  Đầu 6- Đuôi 8  Win Đầu 6 
 29/05/2018  Đầu 4- Đuôi 9  Miss
 28/05/2018  Đầu 3 – Đuôi 8  Win Đầu 3 – Đuôi 8
 27/05/2018 Đầu 0- Đuôi 8 Win Đầu 0- Đuôi 8 
 26/05/2018  Đầu 7- Đuôi 3 Win Đầu 7- Đuôi 3
 25/05/2018   Đầu 3- Đuôi 1 Win Đầu 3 
 24/05/2018 Đầu 7- Đuôi 6  Win Đầu 7- Đuôi 6
23/05/2018  Đầu 4- Đuôi 4 Win Đầu 4- Đuôi 4 
 22/05/2018  Đầu 3- Đuôi 0 Win Đầu 3- Đuôi 0 
 21/05/2018  Đầu 1- Đuôi 1 Win Đầu 1- Đuôi 1 
 20/05/2018   Đầu 7- Đuôi 0 Win Đầu 7- Đuôi 0
 19/05/2018 Đầu 4- Đuôi 5 Win Đầu 4- Đuôi 5
 18/05/2018  Đầu 4- Đuôi 0 Win Đầu 4- Đuôi 0 
 17/05/2018  Đầu 2- Đuôi 3 Win Đầu 2- Đuôi 3
 16/05/2018  Đầu 7- Đuôi 0 Win Đầu 7- Đuôi 0 
 15/05/2018  Đầu 1- Đuôi 6 Win Đầu 1- Đuôi 6 
 14/05/2018  Đầu 4- Đuôi 5 Win Đầu 4- Đuôi 5 
 13/05/2018 Đầu 3- Đuôi 6 Win Đầu 3- Đuôi 6 
  13/05/2018  Đầu 8- Đuôi 1 Win Đầu 8- Đuôi 1
 11/05/2018  Đầu 0- Đuôi 4 Win Đầu 0- Đuôi 4 
 10/05/2018  Đầu 0- Đuôi 5  Miss
 09/05/2018  Đầu 9- Đuôi 3  Miss
 08/05/2018  Đầu 7- Đuôi 6 Win Đầu 7- Đuôi 6 
 07/05/2018  Đầu 6- Đuôi 4 Win Đầu 6- Đuôi 4
 06/05/2018   Đầu 1- Đuôi 0  Miss
 05/05/2018 Đầu 8- Đuôi 2 Win Đầu 8- Đuôi 2 
 04/05/2018  Đầu 0- Đuôi 1 Win Đầu 0- Đuôi 1 
 03/05/2018  Đầu 0- Đuôi 2 Win Đầu 0- Đuôi 2 
 02/05/2018  Đầu 7- Đuôi 9 Win Đầu 7- Đuôi 9 
 01/05/2018 Đầu 5- Đuôi 6 Win Đầu 5- Đuôi 6 
 30/04/2018 Đầu 1- Đuôi 4  Win Đầu 1- Đuôi 4
 29/04/2018  Đầu 4- Đuôi 7  Win Đầu 4- Đuôi 7
 28/04/2018  Đầu 8- Đuôi 6 Win Đầu 8- Đuôi 6 
 27/04/2018  Đầu 1- Đuôi 5 Miss
 26/04/2018  Đầu 4- Đuôi 8  Miss
 25/04/2018  Đầu 2- Đuôi 9  Miss
24/04/2018  Đầu 4- Đuôi 5 Win Đầu 4- Đuôi 5 
 23/04/2018  Đầu 6- Đuôi 9 Win Đầu 6- Đuôi 9 
22/04/2018 Đầu 6- Đuôi 8 Win Đầu 6- Đuôi 8
 21/04/2018  Đầu 6- Đuôi 6  Win Đầu 6- Đuôi 6
 20/04/2018  Đầu 6- Đuôi 1 Win Đầu 6- Đuôi 1 
19/04/2018  Đầu 8- Đuôi 0 Win Đầu 8- Đuôi 0 
 18/04/2018  Đầu 2- Đuôi 2 Win Đầu 2- Đuôi 2
 17/04/2018  Đầu 6- Đuôi 4 Win Đầu 6- Đuôi 4
 16/04/2018  Đầu 4- Đuôi 6 Win Đầu 4- Đuôi 6
 15/04/2018  Đầu 5- Đuôi 2 Win Đầu 5- Đuôi 2 
 14/04/2018  Đầu 7- Đuôi 0 Win Đầu 7- Đuôi 0 
 13/04/2018  Đầu 0- Đuôi 1 Win Đầu 0- Đuôi 1
 12/04/2018  Đầu 1- Đuôi 8 Win Đầu 1- Đuôi 8 
 11/04/2018  Đầu 6- Đuôi 5 Win Đầu 6- Đuôi 5
 10/04/2018  Đầu 8- Đuôi 8 Win Đầu 8- Đuôi 8 
 09/04/2018  Đầu 2- Đuôi 3 Win Đầu 2- Đuôi 3
 08/04/2018  Đầu 6- Đuôi 3 Win Đầu 6- Đuôi 3 
 07/04/2018  Đầu 9- Đuôi 8 Win Đầu 9- Đuôi 8
 06/04/2018  Đầu 0- Đuôi 9 Win Đầu 0- Đuôi 9
 05/04/2018  Đầu 9- Đuôi 4 Win Đầu 9- Đuôi 4 
 04/04/2018  Đầu 8- Đuôi 2  Win Đầu 8- Đuôi 2
 HỆ THỐNG BẢO TRÌ
 27/03/2018  Đầu 6- Đuôi 7 Win Đầu 6- Đuôi 7
 26/03/2018  Đầu 2- Đuôi 3 Win Đầu 2- Đuôi 3 
 25/03/2018  Đầu 9- Đuôi 4 Win Đầu 9- Đuôi 4 
 24/03/2018  Đầu 4- Đuôi 5 Win Đầu 4- Đuôi 5 
 23/03/2018  Đầu 2- Đuôi 8  Miss
 21/03/2018  Đầu 8- Đuôi 5 Win Đầu 8- Đuôi 5 
 20/03/2018  Đầu 6- Đuôi 5 Win Đầu 6- Đuôi 5 
 16/03/2018  Đầu 4- Đuôi 9 Win Đầu 4- Đuôi 9 
 15/03/2018  Đầu 1- Đuôi 6 Win Đầu 1- Đuôi 6 
 14/03/2018 Đầu 5- Đuôi 4 Win Đầu 5- Đuôi 4 
 13/03/2018  Đầu 0- Đuôi 7 Win Đầu 0- Đuôi 7 
12/03/2018  Đầu 7- Đuôi 7 Win Đầu 7- Đuôi 7 
 11/03/2018  Đầu 2- Đuôi 9 Win Đầu 2- Đuôi 9
 10/03/2018  Đầu 3- Đuôi 0 Win Đầu 3- Đuôi 0
 09/03/2018 Đầu 2- Đuôi 3 Win Đầu 2- Đuôi 3 
 08/03/2018  Đầu 9- Đuôi 8 Win Đầu 9- Đuôi 8 
 07/03/2018  Đầu 8- Đuôi 3 Win Đầu 8- Đuôi 3 
 06/03/2018  Đầu 6- Đuôi 0  Win Đầu 6- Đuôi 0
 05/03/2018  Đầu 6- Đuôi 5 Win Đầu 6- Đuôi 5 
 04/03/2018  Đầu 7- Đuôi 3 Win Đầu 7- Đuôi 3 
 03/03/2018  Đầu 8- Đuôi 6 Win Đầu 8- Đuôi 6 
 02/03/2018 Đầu 8- Đuôi 0 Win Đầu 8- Đuôi 0
 01/03/2018  Đầu 2- Đuôi 8 Win Đầu 2- Đuôi 8 
 28/02/2018  Đầu 5- Đuôi 7 Win Đầu 5- Đuôi 7 
 27/02/2018  Đầu 6- Đuôi 6 Win Đầu 6- Đuôi 6
 26/02/2018  Đầu 3- Đuôi 9 Win Đầu 3- Đuôi 9 
 25/02/2018  Đầu 1- Đuôi 0  Miss
 24/02/2018  Đầu 5- Đuôi 4 Win Đầu 5- Đuôi 4 
 23/02/2018  Đầu 3- Đuôi 8  Miss
 22/02/2018  Đầu 6- Đuôi 5  Win Đầu 6- Đuôi 5
 21/02/2018  Đầu 5- Đuôi 9 Win Đầu 5- Đuôi 9 
 20/02/2018  Đầu 2-Đuôi 8 Win Đầu 2-Đuôi 8 
19/02/2018 Đầu 0- Đuôi 8 Win Đầu 0- Đuôi 8
 15-18/02/2018  NGHỈ TẾT NGHỈ TẾT
 14/02/2018 Đầu 7- Đuôi 1 Win Đầu 7- Đuôi 1 
 13/02/2018  Đầu 8- Đuôi 9  Win Đầu 8- Đuôi 9
 12/02/2018  Đầu 9- Đuôi 9 Win Đầu 9- Đuôi 9
 11/02/2018   Đầu 2- Đuôi 4  Miss
 10/02/2018  Đầu 8-Đuôi 1 Win Đầu 8-Đuôi 1 
 09/02/2018  Đầu 2 – Đuôi 5 Win Đầu 2 – Đuôi 5 
 08/02/2018  Đầu 7 – Đuôi 5 Win Đầu 7 – Đuôi 5 
 07/02/2018 Đầu 0- Đuôi 9  Miss
 06/02/2018  Đầu 4- Đuôi 5 Win Đuôi 5 
 05/02/2018 Đầu 2- Đuôi 9 Win Đầu 2- Đuôi 9 
 04/02/2018  Đầu 4- Đuôi 3 Win Đầu 4- Đuôi 3 
 03/02/2018 Đầu 0- Đuôi 1 Win Đầu 0- Đuôi 1
 02/02/2018  Đầu 1- Đuôi 4  Miss
 01/02/2018  Đầu 5- Đuôi 7 Win Đầu 5 
 31/01/2018  Đầu 5- Đuôi 4 Miss
30/01/2018  Đầu 4- Đuôi 8  Miss
 29/01/2018 Đầu 3- Đuôi 7 Win Đuôi 7 
 28/01/2018  Đầu 4- Đuôi 8  Miss
 27/01/2018  Đầu 9- Đuôi 0  Miss
 26/01/2018  Đầu 2- Đuôi 5 Win Đuôi 5 
 25/01/2018  Đầu 6- Đuôi 8  Win Đầu 6- Đuôi 8
 24/01/2018  Đầu 7- Đuôi 9  Miss
 23/01/2018  Đầu 2- Đuôi 7  Miss
 22/01/2018  Đầu 6- Đuôi 0  Win Đầu 6- Đuôi 0
 21/01/2018  Đầu 3- Đuôi 9 Win Đầu 3- Đuôi 9 
 20/01/2018 Đầu 6- Đuôi 3 Win Đầu 6- Đuôi 3
 19/01/2017 Đầu 2- Đuôi 1 Win Đầu 2- Đuôi 1
 18/01/2018  Đầu 0- Đuôi 1  Win Đầu 0- Đuôi 1 
 17/01/2018  Đầu 0- Đuôi 9 Win Đầu 0- Đuôi 9 
 16/01/2018  Đầu 6- Đuôi 6 Win Đầu 6- Đuôi 6 
 15/01/2018  Đầu 0- Đuôi 3 Miss
 14/01/2018  Đầu 2- Đuôi 1 Win Đầu 2- Đuôi 1 
 13/01/2018  Đầu 6- Đuôi 4  Win Đầu 6- Đuôi 4 
 12/01/2018 Đầu 7- Đuôi 7 Win Đầu 7- Đuôi 7
 11/01/2018  Đầu 4- Đuôi 9 Win Đầu 4- Đuôi 9 
 10/01/2018  Đầu 4- Đuôi 4 Win Đầu 4- Đuôi 4
 09/01/2018  Đầu 6- Đuôi 2 Win Đầu 6- Đuôi 2 
 08/01/2018  Đầu 0- Đuôi 8  Win Đầu 0- Đuôi 8 
 07/01/2018   Đầu 5- Đuôi 7 Win Đầu 5- Đuôi 7
 06/01/2018   Đầu 0- Đuôi 2  Miss
 05/01/2018   Đầu 0- Đuôi 5 Win Đầu 0- Đuôi 5 
 04/01/2018  Đầu 9- Đuôi 3  Miss
 03/01/2018  Đầu 9- Đuôi 5  Miss
 02/01/2018  Đầu 9- Đuôi 0  Miss
 01/01/2018  Đầu 6- Đuôi 2 Win Đầu 6- Đuôi 2
 31/12/2017  Đầu 5- Đuôi 9 Win Đầu 5- Đuôi 9 
 30/12/2017   Đầu 7- Đuôi 3  Win Đầu 7- Đuôi 3 
 29/12/2017   Đầu 7- Đuôi 3 Win Đầu 7- Đuôi 3 
 28/12/2017  Đầu 0- Đuôi 5 Win Đầu 0- Đuôi 5
 27/12/2017  Đầu 1- Đuôi 6 Win Đầu 1- Đuôi 6
 26/12/2017  Đầu 0- Đuôi 4 Win Đầu 0- Đuôi 4 
 25/12/2017  Đầu 6- Đuôi 3 Win Đầu 6- Đuôi 3 
 24/12/2017  Đầu 8- Đuôi 6 Win Đầu 8- Đuôi 6 
 23/12/2017  Đầu 3- Đuôi 5  Miss
 22/12/2017  Đầu 3- Đuôi 1 Win Đuôi 1 
 21/12/2017  Đầu 5- Đuôi 8 Win Đầu 5- Đuôi 8 
 20/12/2017  Đầu 9- Đuôi 1  Miss
 19/12/2017  Đầu 1- Đuôi 8 Win Đầu 1- Đuôi 8 
 18/12/2017  Đầu 7- Đuôi 5 Win Đầu 7- Đuôi 5 
 17/12/2017  Đầu 4- Đuôi 2 Win Đầu 4
 16/12/2017  Đầu 3- Đuôi 1 Win Đầu 3- Đuôi 1
 15/12/2017  Đầu 6- Đuôi 8  Win Đầu 6- Đuôi 8
 14/12/2017  Đầu 8- Đuôi 7 Win Đầu 8- Đuôi 7
 13/12/2017  Đầu 7- Đuôi 2 Win Đầu 7- Đuôi 2 
 12/12/2017  Đầu 4- Đuôi 9 Win Đầu 4- Đuôi 9 
 11/12/2017  Đầu 6- Đuôi 0 Win Đầu 6- Đuôi 0 
 10/12/2017  Đầu 7- Đuôi 8 Win Đầu 7- Đuôi 8 
 09/12/2017   Đầu 9- Đuôi 2  Win Đầu 9- Đuôi 2 
 08/12/2017   Đầu 8- Đuôi 1 Win Đầu 8- Đuôi 1 
 07/12/2017   Đầu 5- Đuôi 3 Win Đầu 5- Đuôi 3 
 06/12/2017  Đầu 5- Đuôi 1  Miss
05/12/2017  Đầu 7- Đuôi 7 Win Đầu 7- Đuôi 7 
 04/12/2017  Đầu 3- Đuôi 3 Win Đầu 3- Đuôi 3 
 03/12/2017  Đầu 0- Đuôi 9   Win Đầu 0- Đuôi 9
02/12/2017  Đầu 3- Đuôi 8  Miss
 01/12/2017  Đầu 0- Đuôi 1 Miss
 30/11/2017  Đầu 5- Đuôi 0 Win Đầu 5- Đuôi 0 
 29/11/2017  Đầu 8- Đuôi 1  Miss
 28/11/2017  Đầu 0- Đuôi 5 Win Đầu 0- Đuôi 5 
 27/11/2017  Đầu 1- Đuôi 1 Win Đầu 1- Đuôi 1
26/11/2017 Đầu 0- Đuôi 9 Win Đầu 0- Đuôi 9
 25/11/2017  Đầu 8- Đuôi 0 Win Đầu 8- Đuôi 0 
 24/11/2017  Đầu 6- Đuôi 8  Win Đầu 6- Đuôi 8
 23/11/2017  Đầu 9- Đuôi 6  Miss
 22/11/2017  Đầu 2- Đuôi 4 Win Đầu 2- Đuôi 4
 21/11/2017  Đầu 0 – Đuôi 7  Miss
 20/11/2017  Đầu 3- Đuôi 7 Win Đầu 3- Đuôi 7
 19/11/2017  Đầu 6- Đuôi 1 Win Đầu 6- Đuôi 1 
 18/11/2017  Đầu 2- Đuôi 2 Win Đầu 2- Đuôi 2 
 17/11/2017  Đầu 0- Đuôi 8 Win Đầu 0- Đuôi 8
16/11/2017  Đầu 5- Đuôi 0 Win Đầu 5- Đuôi 0 
 15/11/2017  Đầu 9- Đuôi 8 Win Đầu 9- Đuôi 8 
14/11/2017 Đầu 9- Đuôi 7 Win Đầu 9- Đuôi 7  
13/11/2017  Đầu 4- Đuôi 1 Win Đầu 4- Đuôi 1
 12/11/2017   Đầu 9- Đuôi 0  Miss
 11/11/2017  Đầu 9- Đuôi 3   Win Đầu 9- Đuôi 3
 10/11/2017  Đầu 2- Đuôi 3  Win Đầu 2- Đuôi 3
 09/11/2017  Đầu 2- Đuôi 7 Win Đầu 2- Đuôi 7
 08/11/2017  Đầu 8- Đuôi 3 Win Đầu 8- Đuôi 3 
 07/11/2017  Đầu 3- Đuôi 8  Win Đầu 3- Đuôi 8
 06/11/2017  Đầu 5- Đuôi 5 Win Đầu 5- Đuôi 5
 05/11/2017  Đầu 6- Đuôi 0 Win Đầu 6- Đuôi 0 
04/11/2017 Đầu 1 – Đuôi 7 Win Đuôi 7
 03/11/2017  Đầu 3- Đuôi 4 Win Đầu 3- Đuôi 4
 02/11/2017  Đầu 6- Đuôi 1 Win Đầu 6- Đuôi 1
01/11/2017 Đầu 9- Đuôi 2  Win Đầu 9- Đuôi 2