ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC VIP Giá 1.500.000 VNĐ

 Các bạn có thể nạp thẻ vào lúc 8h00 đến 18h00

 Hỗ trợ : Viettel, Mobi, Vina, Gate, VNMobile…

 Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !

 LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI:  01652265163

Chú ý:Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành côn

THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC
NGÀY ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB KẾT QUẢ
Hôm nay

ĐÃ CHỐT SỐ VIP A/E VÀO LẤY SỐ!

 20/04/2018  Đầu 6- Đuôi 1 Win Đầu 6- Đuôi 1 
19/04/2018  Đầu 8- Đuôi 0 Win Đầu 8- Đuôi 0 
 18/04/2018  Đầu 2- Đuôi 2 Win Đầu 2- Đuôi 2
 17/04/2018  Đầu 6- Đuôi 4 Win Đầu 6- Đuôi 4
 16/04/2018  Đầu 4- Đuôi 6 Win Đầu 4- Đuôi 6
 15/04/2018  Đầu 5- Đuôi 2 Win Đầu 5- Đuôi 2 
 14/04/2018  Đầu 7- Đuôi 0 Win Đầu 7- Đuôi 0 
 13/04/2018  Đầu 0- Đuôi 1 Win Đầu 0- Đuôi 1
 12/04/2018  Đầu 1- Đuôi 8 Win Đầu 1- Đuôi 8 
 11/04/2018  Đầu 6- Đuôi 5 Win Đầu 6- Đuôi 5
 10/04/2018  Đầu 8- Đuôi 8 Win Đầu 8- Đuôi 8 
 09/04/2018  Đầu 2- Đuôi 3 Win Đầu 2- Đuôi 3
 08/04/2018  Đầu 6- Đuôi 3 Win Đầu 6- Đuôi 3 
 07/04/2018  Đầu 9- Đuôi 8 Win Đầu 9- Đuôi 8
 06/04/2018  Đầu 0- Đuôi 9 Win Đầu 0- Đuôi 9
 05/04/2018  Đầu 9- Đuôi 4 Win Đầu 9- Đuôi 4 
 04/04/2018  Đầu 8- Đuôi 2  Win Đầu 8- Đuôi 2
 HỆ THỐNG BẢO TRÌ
 27/03/2018  Đầu 6- Đuôi 7 Win Đầu 6- Đuôi 7
 26/03/2018  Đầu 2- Đuôi 3 Win Đầu 2- Đuôi 3 
 25/03/2018  Đầu 9- Đuôi 4 Win Đầu 9- Đuôi 4 
 24/03/2018  Đầu 4- Đuôi 5 Win Đầu 4- Đuôi 5 
 23/03/2018  Đầu 2- Đuôi 8  Miss
 21/03/2018  Đầu 8- Đuôi 5 Win Đầu 8- Đuôi 5 
 20/03/2018  Đầu 6- Đuôi 5 Win Đầu 6- Đuôi 5 
 16/03/2018  Đầu 4- Đuôi 9 Win Đầu 4- Đuôi 9 
 15/03/2018  Đầu 1- Đuôi 6 Win Đầu 1- Đuôi 6 
 14/03/2018 Đầu 5- Đuôi 4 Win Đầu 5- Đuôi 4 
 13/03/2018  Đầu 0- Đuôi 7 Win Đầu 0- Đuôi 7 
12/03/2018  Đầu 7- Đuôi 7 Win Đầu 7- Đuôi 7 
 11/03/2018  Đầu 2- Đuôi 9 Win Đầu 2- Đuôi 9
 10/03/2018  Đầu 3- Đuôi 0 Win Đầu 3- Đuôi 0
 09/03/2018 Đầu 2- Đuôi 3 Win Đầu 2- Đuôi 3 
 08/03/2018  Đầu 9- Đuôi 8 Win Đầu 9- Đuôi 8 
 07/03/2018  Đầu 8- Đuôi 3 Win Đầu 8- Đuôi 3 
 06/03/2018  Đầu 6- Đuôi 0  Win Đầu 6- Đuôi 0
 05/03/2018  Đầu 6- Đuôi 5 Win Đầu 6- Đuôi 5 
 04/03/2018  Đầu 7- Đuôi 3 Win Đầu 7- Đuôi 3 
 03/03/2018  Đầu 8- Đuôi 6 Win Đầu 8- Đuôi 6 
 02/03/2018 Đầu 8- Đuôi 0 Win Đầu 8- Đuôi 0
 01/03/2018  Đầu 2- Đuôi 8 Win Đầu 2- Đuôi 8 
 28/02/2018  Đầu 5- Đuôi 7 Win Đầu 5- Đuôi 7 
 27/02/2018  Đầu 6- Đuôi 6 Win Đầu 6- Đuôi 6
 26/02/2018  Đầu 3- Đuôi 9 Win Đầu 3- Đuôi 9 
 25/02/2018  Đầu 1- Đuôi 0  Miss
 24/02/2018  Đầu 5- Đuôi 4 Win Đầu 5- Đuôi 4 
 23/02/2018  Đầu 3- Đuôi 8  Miss
 22/02/2018  Đầu 6- Đuôi 5  Win Đầu 6- Đuôi 5
 21/02/2018  Đầu 5- Đuôi 9 Win Đầu 5- Đuôi 9 
 20/02/2018  Đầu 2-Đuôi 8 Win Đầu 2-Đuôi 8 
19/02/2018 Đầu 0- Đuôi 8 Win Đầu 0- Đuôi 8
 15-18/02/2018  NGHỈ TẾT NGHỈ TẾT
 14/02/2018 Đầu 7- Đuôi 1 Win Đầu 7- Đuôi 1 
 13/02/2018  Đầu 8- Đuôi 9  Win Đầu 8- Đuôi 9
 12/02/2018  Đầu 9- Đuôi 9 Win Đầu 9- Đuôi 9
 11/02/2018   Đầu 2- Đuôi 4  Miss
 10/02/2018  Đầu 8-Đuôi 1 Win Đầu 8-Đuôi 1 
 09/02/2018  Đầu 2 – Đuôi 5 Win Đầu 2 – Đuôi 5 
 08/02/2018  Đầu 7 – Đuôi 5 Win Đầu 7 – Đuôi 5 
 07/02/2018 Đầu 0- Đuôi 9  Miss
 06/02/2018  Đầu 4- Đuôi 5 Win Đuôi 5 
 05/02/2018 Đầu 2- Đuôi 9 Win Đầu 2- Đuôi 9 
 04/02/2018  Đầu 4- Đuôi 3 Win Đầu 4- Đuôi 3 
 03/02/2018 Đầu 0- Đuôi 1 Win Đầu 0- Đuôi 1
 02/02/2018  Đầu 1- Đuôi 4  Miss
 01/02/2018  Đầu 5- Đuôi 7 Win Đầu 5 
 31/01/2018  Đầu 5- Đuôi 4 Miss
30/01/2018  Đầu 4- Đuôi 8  Miss
 29/01/2018 Đầu 3- Đuôi 7 Win Đuôi 7 
 28/01/2018  Đầu 4- Đuôi 8  Miss
 27/01/2018  Đầu 9- Đuôi 0  Miss
 26/01/2018  Đầu 2- Đuôi 5 Win Đuôi 5 
 25/01/2018  Đầu 6- Đuôi 8  Win Đầu 6- Đuôi 8
 24/01/2018  Đầu 7- Đuôi 9  Miss
 23/01/2018  Đầu 2- Đuôi 7  Miss
 22/01/2018  Đầu 6- Đuôi 0  Win Đầu 6- Đuôi 0
 21/01/2018  Đầu 3- Đuôi 9 Win Đầu 3- Đuôi 9 
 20/01/2018 Đầu 6- Đuôi 3 Win Đầu 6- Đuôi 3
 19/01/2017 Đầu 2- Đuôi 1 Win Đầu 2- Đuôi 1
 18/01/2018  Đầu 0- Đuôi 1  Win Đầu 0- Đuôi 1 
 17/01/2018  Đầu 0- Đuôi 9 Win Đầu 0- Đuôi 9 
 16/01/2018  Đầu 6- Đuôi 6 Win Đầu 6- Đuôi 6 
 15/01/2018  Đầu 0- Đuôi 3 Miss
 14/01/2018  Đầu 2- Đuôi 1 Win Đầu 2- Đuôi 1 
 13/01/2018  Đầu 6- Đuôi 4  Win Đầu 6- Đuôi 4 
 12/01/2018 Đầu 7- Đuôi 7 Win Đầu 7- Đuôi 7
 11/01/2018  Đầu 4- Đuôi 9 Win Đầu 4- Đuôi 9 
 10/01/2018  Đầu 4- Đuôi 4 Win Đầu 4- Đuôi 4
 09/01/2018  Đầu 6- Đuôi 2 Win Đầu 6- Đuôi 2 
 08/01/2018  Đầu 0- Đuôi 8  Win Đầu 0- Đuôi 8 
 07/01/2018   Đầu 5- Đuôi 7 Win Đầu 5- Đuôi 7
 06/01/2018   Đầu 0- Đuôi 2  Miss
 05/01/2018   Đầu 0- Đuôi 5 Win Đầu 0- Đuôi 5 
 04/01/2018  Đầu 9- Đuôi 3  Miss
 03/01/2018  Đầu 9- Đuôi 5  Miss
 02/01/2018  Đầu 9- Đuôi 0  Miss
 01/01/2018  Đầu 6- Đuôi 2 Win Đầu 6- Đuôi 2
 31/12/2017  Đầu 5- Đuôi 9 Win Đầu 5- Đuôi 9 
 30/12/2017   Đầu 7- Đuôi 3  Win Đầu 7- Đuôi 3 
 29/12/2017   Đầu 7- Đuôi 3 Win Đầu 7- Đuôi 3 
 28/12/2017  Đầu 0- Đuôi 5 Win Đầu 0- Đuôi 5
 27/12/2017  Đầu 1- Đuôi 6 Win Đầu 1- Đuôi 6
 26/12/2017  Đầu 0- Đuôi 4 Win Đầu 0- Đuôi 4 
 25/12/2017  Đầu 6- Đuôi 3 Win Đầu 6- Đuôi 3 
 24/12/2017  Đầu 8- Đuôi 6 Win Đầu 8- Đuôi 6 
 23/12/2017  Đầu 3- Đuôi 5  Miss
 22/12/2017  Đầu 3- Đuôi 1 Win Đuôi 1 
 21/12/2017  Đầu 5- Đuôi 8 Win Đầu 5- Đuôi 8 
 20/12/2017  Đầu 9- Đuôi 1  Miss
 19/12/2017  Đầu 1- Đuôi 8 Win Đầu 1- Đuôi 8 
 18/12/2017  Đầu 7- Đuôi 5 Win Đầu 7- Đuôi 5 
 17/12/2017  Đầu 4- Đuôi 2 Win Đầu 4
 16/12/2017  Đầu 3- Đuôi 1 Win Đầu 3- Đuôi 1
 15/12/2017  Đầu 6- Đuôi 8  Win Đầu 6- Đuôi 8
 14/12/2017  Đầu 8- Đuôi 7 Win Đầu 8- Đuôi 7
 13/12/2017  Đầu 7- Đuôi 2 Win Đầu 7- Đuôi 2 
 12/12/2017  Đầu 4- Đuôi 9 Win Đầu 4- Đuôi 9 
 11/12/2017  Đầu 6- Đuôi 0 Win Đầu 6- Đuôi 0 
 10/12/2017  Đầu 7- Đuôi 8 Win Đầu 7- Đuôi 8 
 09/12/2017   Đầu 9- Đuôi 2  Win Đầu 9- Đuôi 2 
 08/12/2017   Đầu 8- Đuôi 1 Win Đầu 8- Đuôi 1 
 07/12/2017   Đầu 5- Đuôi 3 Win Đầu 5- Đuôi 3 
 06/12/2017  Đầu 5- Đuôi 1  Miss
05/12/2017  Đầu 7- Đuôi 7 Win Đầu 7- Đuôi 7 
 04/12/2017  Đầu 3- Đuôi 3 Win Đầu 3- Đuôi 3 
 03/12/2017  Đầu 0- Đuôi 9   Win Đầu 0- Đuôi 9
02/12/2017  Đầu 3- Đuôi 8  Miss
 01/12/2017  Đầu 0- Đuôi 1 Miss
 30/11/2017  Đầu 5- Đuôi 0 Win Đầu 5- Đuôi 0 
 29/11/2017  Đầu 8- Đuôi 1  Miss
 28/11/2017  Đầu 0- Đuôi 5 Win Đầu 0- Đuôi 5 
 27/11/2017  Đầu 1- Đuôi 1 Win Đầu 1- Đuôi 1
26/11/2017 Đầu 0- Đuôi 9 Win Đầu 0- Đuôi 9
 25/11/2017  Đầu 8- Đuôi 0 Win Đầu 8- Đuôi 0 
 24/11/2017  Đầu 6- Đuôi 8  Win Đầu 6- Đuôi 8
 23/11/2017  Đầu 9- Đuôi 6  Miss
 22/11/2017  Đầu 2- Đuôi 4 Win Đầu 2- Đuôi 4
 21/11/2017  Đầu 0 – Đuôi 7  Miss
 20/11/2017  Đầu 3- Đuôi 7 Win Đầu 3- Đuôi 7
 19/11/2017  Đầu 6- Đuôi 1 Win Đầu 6- Đuôi 1 
 18/11/2017  Đầu 2- Đuôi 2 Win Đầu 2- Đuôi 2 
 17/11/2017  Đầu 0- Đuôi 8 Win Đầu 0- Đuôi 8
16/11/2017  Đầu 5- Đuôi 0 Win Đầu 5- Đuôi 0 
 15/11/2017  Đầu 9- Đuôi 8 Win Đầu 9- Đuôi 8 
14/11/2017 Đầu 9- Đuôi 7 Win Đầu 9- Đuôi 7  
13/11/2017  Đầu 4- Đuôi 1 Win Đầu 4- Đuôi 1
 12/11/2017   Đầu 9- Đuôi 0  Miss
 11/11/2017  Đầu 9- Đuôi 3   Win Đầu 9- Đuôi 3
 10/11/2017  Đầu 2- Đuôi 3  Win Đầu 2- Đuôi 3
 09/11/2017  Đầu 2- Đuôi 7 Win Đầu 2- Đuôi 7
 08/11/2017  Đầu 8- Đuôi 3 Win Đầu 8- Đuôi 3 
 07/11/2017  Đầu 3- Đuôi 8  Win Đầu 3- Đuôi 8
 06/11/2017  Đầu 5- Đuôi 5 Win Đầu 5- Đuôi 5
 05/11/2017  Đầu 6- Đuôi 0 Win Đầu 6- Đuôi 0 
04/11/2017 Đầu 1 – Đuôi 7 Win Đuôi 7
 03/11/2017  Đầu 3- Đuôi 4 Win Đầu 3- Đuôi 4
 02/11/2017  Đầu 6- Đuôi 1 Win Đầu 6- Đuôi 1
01/11/2017 Đầu 9- Đuôi 2  Win Đầu 9- Đuôi 2
31/10/2017   Đầu 4- Đuôi 3 Win Đầu 4- Đuôi 3 
30/10/2017   Đầu 8- Đuôi 7  Win Đầu 8- Đuôi 7
 29/10/2017   Đầu 7- Đuôi 0   Win Đầu 7- Đuôi 0
 28/10/2017  Đầu 1 – Đuôi 7  Miss
 27/10/2017  Đầu 2 – Đuôi 3 Win Đầu 2
 26/10/2017  Đầu 0 – Đuôi 9  Miss
 25/10/2017  Đầu 3 – Đuôi 8  Miss
 24/10/2017  Đầu 3- Đuôi 4 Win Đầu 3- Đuôi 4 
 23/10/2017  Đầu 9- Đuôi 1  Win Đầu 9- Đuôi 1
 22/10/2017   Đầu 5- Đuôi 3 Win Đầu 5- Đuôi 3 
 21/10/2017  Đầu 9- Đuôi 5 Win Đầu 9- Đuôi 5 
 20/10/2017  Đầu 3- Đuôi 2  Win Đầu 3- Đuôi 2
 19/10/2017  Đầu 3- Đuôi 1  Win Đầu 3- Đuôi 1
 18/10/2017  Đầu 7- Đuôi 0  Win  Đầu 7- Đuôi 0
 17/10/2017  Đầu 2- Đuôi 4 Win Đầu 2- Đuôi 4 
16/10/2017  Đầu 4- Đuôi 9  Win Đầu 4- Đuôi 9
 15/10/2017  Đầu 8- Đuôi 5 Win Đầu 8- Đuôi 5 
 14/10/2017   Đầu 7- Đuôi 2 Win  Đầu 7- Đuôi 2
 13/10/2017   Đầu 2- Đuôi 8 Win Đầu 2- Đuôi 8 
 12/10/2017  Đầu 0- Đuôi 4  Win Đầu 0- Đuôi 4
 11/10/2017  Đầu 9- Đuôi 0 Win Đầu 9- Đuôi 0
 10/10/2017   Đầu 7- Đuôi 1 Win Đầu 7- Đuôi 1 
 09/10/2017  Đầu 3- Đuôi 7 Win Đầu 3- Đuôi 7 
 08/10/2017  Đầu 0- Đuôi 1 Win Đầu 0- Đuôi 1 
 07/10/2017  Đầu 4 – Đuôi 0  Miss
 06/10/2017  Đầu 0- Đuôi 9 Win Đầu 0- Đuôi 9
05/10/2017  Đầu 9- Đuôi 6 Win Đầu 9- Đuôi 6 
 04/10/2017  Đầu 4 – Đuôi 0 Miss
 03/10/2017  Đầu 3 – Đuôi 5 Miss
02/10/2017  Đầu 6 – Đuôi 8  Miss
01/10/2017  Đầu 2 – Đuôi 9  Miss
 30/09/2017  Đầu 3 – Đuôi 1 Win Đầu 3 
 29/09/2017  Đầu 6- Đuôi 6  Win Đầu 6- Đuôi 6
 28/09/2017  Đầu 9 – Đuôi 6 Win Đầu 9 – Đuôi 6
27/09/2017  Đầu 7- Đuôi 7 Win Đầu 7- Đuôi 7 
 26/09/2017  Đầu 4- Đuôi 3 Win Đầu 4- Đuôi 3 
 25/09/2017  Đầu 3- Đuôi 9 Win Đầu 3- Đuôi 9 
 24/09/2017  Đầu 5- Đuôi 2  Win Đầu 5- Đuôi 2
 23/09/2017  Đầu 7- Đuôi 0  Win Đầu 7- Đuôi 0
22/09/2017  Đầu 8- Đuôi 7 Win Đầu 8- Đuôi 7
 21/09/2017  Đầu 7- Đuôi 0  Win Đầu 7- Đuôi 0
 20/09/2017  Đầu 9- Đuôi 7 Miss
 19/09/2017  Đầu 4- Đuôi 6 Win Đầu 4- Đuôi 6  
 18/09/2017   Đầu 0- Đuôi 1 Win Đầu 0- Đuôi 1 
 17/09/2017  Đầu 2- Đuôi 3  Miss
 16/09/2017  Đầu 8- Đuôi 4 Win Đầu 8 
 15/09/2017   Đầu 5- Đuôi 6 Win Đầu 5- Đuôi 6 
 14/09/2017  Đầu 6- Đuôi 2  Miss
 13/09/2017  Đầu 8- Đuôi 4 Miss
 12/09/2017  Đầu 8- Đuôi 5 Win Đuôi 5  
11/09/2017  Đầu 9- Đuôi 7 Miss
 10/09/2017  Đầu 3- Đuôi 9  Miss
09/09/2017 Đầu 1- Đuôi 5 Win Đầu 1- Đuôi 5 
 08/09/2017  Đầu 5- Đuôi 9  Miss
 07/09/2017  Đầu 6- Đuôi 3  Win Đầu 6- Đuôi 3
 06/09/2017  Đầu 6- Đuôi 9  Win Đầu 6- Đuôi 9 
 05/09/2017  Đầu 5- Đuôi 9 Win Đầu 5- Đuôi 9 
04/09/2017   Đầu 5- Đuôi 7 Win  Đầu 5- Đuôi 7
03/09/2017   Đầu 7- Đuôi 1 Win Đầu 7- Đuôi 1 
 02/09/2017  Đầu 3- Đuôi 1 Win Đầu 3- Đuôi 1 
 01/09/2017 Đầu 4- Đuôi 7 Miss
 31/08/2017  Đầu 2- Đuôi 9  Miss
 30/08/2017  Đầu 0- Đuôi 3 Win Đầu 0- Đuôi 3 
29/08/2017  Đầu 2- Đuôi 0  Miss
 28/08/2017  Đầu 5- Đuôi 5 Win Đầu 5- Đuôi 5
 27/08/2017  Đầu 8- Đuôi 6 Win Đầu 8- Đuôi 6 
 26/08/2017 Đầu 0- Đuôi 3 Win Đầu 0- Đuôi 3
25/08/2017  Đầu 9- Đuôi 9 Win Đầu 9- Đuôi 9 
 24/08/2017  Đầu 4- Đuôi 9 Win Đầu 4- Đuôi 9
 23/08/2017  Đầu 6- Đuôi 8 Win Đầu 6- Đuôi 8
 22/08/2017  Đầu 4 – Đuôi 4  Win Đầu 4 – Đuôi 4
21/08/2017 Đầu 8 – Đuôi 1 Win Đầu 8 – Đuôi 1
20/08/2017 Đầu 0- Đuôi 9 Win Đầu 0- Đuôi 9
19/08/2017 Đầu 4- Đuôi 9  Win Đầu 4- Đuôi 9
18/08/2017 Đầu  7- Đuôi 9 Win Đầu  7- Đuôi 9
17/08/2017 Đầu 5 – Đuôi 1 Win Đuôi 1
16/08/2017 Đầu 8 – Đuôi 5 Win Đầu 8 – Đuôi 5
15/08/2017  Đầu 3 – Đuôi 1 Win Đầu 3- Đuôi 1 
14/08/2017 Đầu 4 – Đuôi 5 Win Đuôi 5
13/08/2017 Đầu 0- Đuôi 7 Win Đầu 0 – Đuôi 7
12/08/2017 Đầu 6 – Đuôi 6 Win Đầu 6 – Đuôi 6
11/08/2017 Đầu 2 – Đuôi 2 Win  Đuôi 2
10/08/2017 Đầu 5- Đuôi 6 Win Đầu 5
 09/08/2017 Đầu 1 – Đuôi 6 Win Đầu 1 – Đuôi 6
 08/08/2017  Đầu 3 – Đuôi 3 Win Đầu 3 – Đuôi 3
 07/08/2017  Đầu 2 – Đuôi 3  Win Đầu 2 – Đuôi 3
 06/08/2017  Đầu 6 – Đuôi 3 Win Đầu 6 – Đuôi 3
 05/08/2017 Đầu 8- Đuôi 3 Win Đầu 8 – Đuôi 3
04/08/2017  Đầu 0 – Đuôi 8 Win  Đầu 0 – Đuôi 8
03/08/2017 Đầu 1 – Đuôi 3 Win Đầu 1 – Đuôi 3
 02/08/2017  Đầu 7 – Đuôi 1  Miss
 01/08/2017 Đầu 6 – Đuôi 5  Win Đầu 6 – Đuôi 5
 31/07/2017  Đầu 4 – Đuôi 7  Win Đầu 4 – Đuôi 7
 30/07/2017  Đầu 7 – Đuôi 0  Win Đầu 7 – Đuôi 0
 29/07/2017   Đầu 3 – Đuôi 0  Win Đầu 3 – Đuôi 0
 28/07/2017  Đầu 3 – Đuôi 9  Win Đầu 3 – Đuôi 9
27/07/2017  Đầu 3 – Đuôi 3  Win Đầu 3 – Đuôi 3
26/07/2017 Đầu 6- Đuôi 7 Win Đầu 6- Đuôi 7
25/07/2017  Đầu 6- Đuôi 4 Win  Đầu 6- Đuôi 4
 24/07/2017  Đầu 3- Đuôi 7 Win Đầu 3- Đuôi 7
 23/07/2017 Đầu 2- Đuôi 0 Win Đầu 2 – Đuôi 0
 22/07/2017 Đầu 8- Đuôi 1 Win Đầu 8 – Đuôi 1
 21/07/2017 Đầu 6 – Đuôi 4 Win Đầu 6 – Đuôi 4 
 20/07/2017 Đầu 3 – Đuôi 3 Win Đầu 3 – Đuôi 3 
19/07/2017 Đầu 3 – Đuôi 7 Win Đầu 3 – Đuôi 7
18/07/2017 Đầu 6 – Đuôi 6 Win Đầu 6 – Đuôi 6
17/07/2017 Đầu 7 – Đuôi 8 Win  Đuôi 8
16/07/2017 Đầu 3 – Đuôi 9 Win Đầu 3 – Đuôi 9
15/07/2017 Đầu 8 – Đuôi 1 Win Đầu 8 – Đuôi 1
14/07/2017 Đầu 6 – Đuôi 5 Win Đầu 6
13/07/2017 Đầu 3 – Đuôi 1 Win Đầu 3 – Đuôi 1
12/07/2017 Đầu 1 – Đuôi 2 Win Đầu 1 – Đuôi 2
11/07/2017 Đầu 5 – Đuôi 0 Win  Đuôi 0
10/07/2017 Đầu 4 – Đuôi 7 Win Đầu 4- Đuôi 7
09/07/2017  Đầu 7 – Đuôi 3  Win  Đuôi 3
08/07/2017 Đầu 8 – Đuôi 6 Win Đầu 8- Đuôi 6
07/07/2017  Đầu 9 – Đuôi 4 Win Đầu 9- Đuôi 4
 06/07/2017  Đầu 0 – Đuôi 2   Win  Đuôi 2
 05/07/2017  Đầu 1 – Đuôi 6  Win Đầu 1- Đuôi 6
04/07/2017  Đầu 3 – Đuôi 8  Win  Đuôi 8
 03/07/2017  Đầu 5 – Đuôi 6  Win  Đuôi 6
 02/07/2017 Đầu 4 – Đuôi 9 Win Đầu 4- Đuôi 9
 01/07/2017  Đầu 8 – Đuôi 1  Win  Đuôi 1
29/06/2017 Đầu 1 – Đuôi 7 Win Đầu 1
28/06/2017  Đầu 5 – Đuôi 4 Win  Đuôi 4 
27/06/2017  Đầu 0 – Đuôi 3 Win Đầu 0- Đuôi 3 
26/06/2017  Đầu 2 – Đuôi 7  Win Đầu 2 – Đuôi 7
25/06/2017 Đầu 9 – Đuôi 6 Win Đầu 9 – Đuôi 6
24/06/2017  Đầu 6 – Đuôi 1  Win Đầu 6 – Đuôi 1
23/06/2017  Đầu 2 – Đuôi 3  Win Đầu 2 – Đuôi 3
22/06/2017  Đầu 2 – Đuôi 8 Win Đuôi 8
21/06/2017  Đầu 7 – Đuôi 2 Win Đầu 7 – Đuôi 2
20/06/2017 Đầu 9 Đuôi 7 Win Đầu 9 Đuôi 7
19/06/2017 Đầu 2 Đuôi 4 Win Đầu 2 Đuôi 4
18/06/2017 Đầu 7 Đuôi 8 Win Đầu 7
17/06/2017 Đầu 4 Đuôi 9 Win Đầu 4
16/06/2017 Đầu 8 Đuôi 0 Win Đầu 8 Đuôi 0
15/06/2017 Đầu 7 Đuôi 5 Win Đầu 7
14/06/2017 Đầu 6 Đuôi 9 Win Đuôi 9
13/06/2017 Đầu 6 Đuôi 2 Win Đầu 6
12/06/2017 Đầu 5 Đuôi 5 Win Đầu 5 Đuôi 5
11/06/2017 Đầu 2 Đuôi 1 Win Đầu 2 Đuôi 1
10/06/2017 Đầu 6 Đuôi 9 Win Đầu 6  Đuôi 9
09/06/2017 Đầu 9 Đuôi 2 Win Đầu 9 Đuôi 2
08/06/2017 Đầu 8 Đuôi 7 Win Đầu 8 Đuôi 7
07/06/2017 Đầu 7 Đuôi 9 Win Đầu 7
 06/06/2017 Đầu 3 Đuôi 0 Win Đầu 3
 05/06/2017 Đầu 1 Đuôi 5 Miss
 04/06/2017  Đầu 9 Đuôi 5 Win Đuôi 5
 03/06/2017 Đầu 4 Đuôi 6 Win Đầu 4 Đuôi 6 
 02/06/2017 Đầu 3 Đuôi 6 Win Đầu 3 Đuôi 6 
 01/06/2017 Đầu 3- Đuôi 0 Win Đầu 3 Đuôi 0
 31/05/2017 Đầu 6- Đuôi 7 Win Đầu 6 
 30/05/2017  Đầu 3- Đuôi 1 Win Đầu 3 Đuôi 1
 29/05/2017  Đầu 4- Đuôi 5 Win Đầu 4
 28/05/2017  Đầu 5 – Đuôi 7 Win Đuôi 7
 27/05/2017  Đầu 5 – Đuôi 5 Win Đầu 5 – Đuôi 5
 26/05/2017  Đầu 3 – Đuôi 1 Win Đuôi 1
 25/05/2017  Đầu 6 – Đuôi 4 Win Đầu 6
 24/05/2017 Đầu 9 – Đuôi 9 Win Đầu 9 – Đuôi 9
 23/05/2017  Đầu 0- Đuôi 5 Miss
 22/05/2017 Đầu 5- Đuôi 2 Win Đầu 5 Đuôi 2
 21/05/2017  Đầu 7- Đuôi 5 Win Đầu 7
 20/05/2017 Đầu 3- Đuôi 1 Win Đầu 3 Đuôi 1
 19/05/2017  Đầu 8- Đuôi 0 Win Đầu 8 Đuôi 0
 18/05/2017 Đầu 3- Đuôi 6 Win Đầu 3 Đuôi 6
 17/05/2017 Đầu – Đuôi Miss
 16/05/2017 Đầu 9- Đuôi 4 Win Đầu 9 Đuôi 4
 15/05/2017 Đầu 4- Đuôi 9 Win Đầu 4 Đuôi 9
 14/05/2017 Đầu 8- Đuôi 7 Win Đầu 8 Đuôi 7
 13/05/2017 Đầu 5- Đuôi 5 Win Đầu 5 Đuôi 5
 12/05/2017 Đầu 9- Đuôi 2 Win Đầu 9 Đuôi 2
 11/05/2017 Đầu 6- Đuôi 1 Win Đầu 6 Đuôi 1
 10/05/2017 Đầu 6- Đuôi 2 Win Đầu 6 Đuôi 2
 09/05/2017 Đầu 7- Đuôi 6 Win Đầu 7 Đuôi 6
 08/05/2017 Đầu 1- Đuôi 0 Win Đầu 1 Đuôi 0
 07/05/2017 Đầu 3- Đuôi 8 Win Đầu 3
 06/05/2017 Đầu 3- Đuôi 7 Miss
 05/05/2017  ĐẦU 2 ĐUÔI 5 Win Đầu 2 
 04/05/2017 Đầu 7- Đuôi 4 Win Đầu 7 Đuôi 4
 03/05/2017 Đầu 8- Đuôi 1 Win Đầu 8 Đuôi 1
02/05/2017 Đầu 0- Đuôi 8 Win Đầu 0 Đuôi 8
01/05/2017  Đầu 6- Đuôi 0 Win Đầu 6
30/04/2017 Đầu 7- Đuôi 6 Win Đầu 7 Đuôi 6
29/04/2017  Đầu 2- Đuôi 1 Win Đầu 2 Đuôi 1
28/04/2017 Đầu 5- Đuôi 9 Win Đầu 5
27/04/2017  Đầu 6- Đuôi 3 Win Đầu 6 Đuôi 3
26/04/2017 Đầu 7- Đuôi 1 Win Đầu 7 Đuôi 1
25/04/2017  Đầu 4- Đuôi 9 Win Đầu 4 Đuôi 9
24/04/2017 Đầu 8- Đuôi 1 Win Đầu 8 
23/04/2017 Đầu 7-Đuôi 9 Miss
22/04/2017 Đầu 3- Đuôi 6 Win Đầu 3 Đuôi 6
21/04/2017 Đầu 8-Đuôi 7 Win Đuôi 7
20/04/2017 Đầu 2 – Đuôi 9 Win Đầu 2 Đuôi 9
19/04/2017 Đầu 8 – Đuôi 6 Win Đầu 8 Đuôi 6
18/04/2017 Đầu 1 – Đuôi 5  Win Đầu 1 Đuôi 5
17/04/2017 Đầu 7 – Đuôi 2  Win ĐUÔI  2
16/04/2017 Đầu 5 – Đuôi 9  Win ĐUÔI 9
15/04/2017 Đầu 4 – Đuôi 5 Win Đầu 4 Đuôi 5
14/04/2017  Đầu 2 – Đuôi 5 Win Đầu 2
13/04/2017 Đầu 3 – Đuôi 1 Win Đuôi 1
 12/04/2017 Đầu 7 – Đuôi 5  Miss
11/04/2017 Đầu 5 – Đuôi 9 Win Đầu 5 Đuôi 9
 10/04/2017 Đầu 4 – Đuôi 1 Win Đầu 4
 09/04/2017  Đầu 1 – Đuôi 6  Win Đầu 1 Đuôi 6
 08/04/2017 Đầu 4 – Đuôi 2  Win Đầu 4
07/04/2017 Đầu 4 – Đuôi 1  Win Đuôi 1
06/04/2017  Đầu 2 – Đuôi 5 Miss
05/04/2017 Đầu 0 – Đuôi 2  Win Đầu 0
04/04/2017 Đầu 1 – Đuôi 9 Win Đầu 1 Đuôi 9
03/04/2017 Đầu 4 – Đuôi 3  Win Đầu 4 Đuôi 3
02/04/2017 Đầu 7- Đuôi 0 Win Đầu 7 Đuôi 0
01/04/2017 Đầu 3 – Đuôi 5  Win Đầu 3 Đuôi 5