ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC VIP Giá 1.500.000 VNĐ

 Các bạn có thể nạp thẻ vào lúc 8h00 đến 18h00

 Hỗ trợ : Viettel, Mobi, Vina, Gate, VNMobile…

 Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !

 LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI:  01652265163

Chú ý:Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành côn

THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC
NGÀY ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB KẾT QUẢ
Hôm nay
 21/10/2018  Đầu 3- Đuôi 9 Win Đầu 3- Đuôi 9 
 20/01/2018 Đầu 6- Đuôi 3 Win Đầu 6- Đuôi 3
 19/01/2017 Đầu 2- Đuôi 1 Win Đầu 2- Đuôi 1
 18/01/2018  Đầu 0- Đuôi 1  Win Đầu 0- Đuôi 1 
 17/01/2018  Đầu 0- Đuôi 9 Win Đầu 0- Đuôi 9 
 16/01/2018  Đầu 6- Đuôi 6 Win Đầu 6- Đuôi 6 
 15/01/2018  Đầu 0- Đuôi 3 Miss
 14/01/2018  Đầu 2- Đuôi 1 Win Đầu 2- Đuôi 1 
 13/01/2018  Đầu 6- Đuôi 4  Win Đầu 6- Đuôi 4 
 12/01/2018 Đầu 7- Đuôi 7 Win Đầu 7- Đuôi 7
 11/01/2018  Đầu 4- Đuôi 9 Win Đầu 4- Đuôi 9 
 10/01/2018  Đầu 4- Đuôi 4 Win Đầu 4- Đuôi 4
 09/01/2018  Đầu 6- Đuôi 2 Win Đầu 6- Đuôi 2 
 08/01/2018  Đầu 0- Đuôi 8  Win Đầu 0- Đuôi 8 
 07/01/2018   Đầu 5- Đuôi 7 Win Đầu 5- Đuôi 7
 06/01/2018   Đầu 0- Đuôi 2  Miss
 05/01/2018   Đầu 0- Đuôi 5 Win Đầu 0- Đuôi 5 
 04/01/2018  Đầu 9- Đuôi 3  Miss
 03/01/2018  Đầu 9- Đuôi 5  Miss
 02/01/2018  Đầu 9- Đuôi 0  Miss
 01/01/2018  Đầu 6- Đuôi 2 Win Đầu 6- Đuôi 2
 31/12/2017  Đầu 5- Đuôi 9 Win Đầu 5- Đuôi 9 
 30/12/2017   Đầu 7- Đuôi 3  Win Đầu 7- Đuôi 3 
 29/12/2017   Đầu 7- Đuôi 3 Win Đầu 7- Đuôi 3 
 28/12/2017  Đầu 0- Đuôi 5 Win Đầu 0- Đuôi 5
 27/12/2017  Đầu 1- Đuôi 6 Win Đầu 1- Đuôi 6
 26/12/2017  Đầu 0- Đuôi 4 Win Đầu 0- Đuôi 4 
 25/12/2017  Đầu 6- Đuôi 3 Win Đầu 6- Đuôi 3 
 24/12/2017  Đầu 8- Đuôi 6 Win Đầu 8- Đuôi 6 
 23/12/2017  Đầu 3- Đuôi 5  Miss
 22/12/2017  Đầu 3- Đuôi 1 Win Đuôi 1 
 21/12/2017  Đầu 5- Đuôi 8 Win Đầu 5- Đuôi 8 
 20/12/2017  Đầu 9- Đuôi 1  Miss
 19/12/2017  Đầu 1- Đuôi 8 Win Đầu 1- Đuôi 8 
 18/12/2017  Đầu 7- Đuôi 5 Win Đầu 7- Đuôi 5 
 17/12/2017  Đầu 4- Đuôi 2 Win Đầu 4
 16/12/2017  Đầu 3- Đuôi 1 Win Đầu 3- Đuôi 1
 15/12/2017  Đầu 6- Đuôi 8  Win Đầu 6- Đuôi 8
 14/12/2017  Đầu 8- Đuôi 7 Win Đầu 8- Đuôi 7
 13/12/2017  Đầu 7- Đuôi 2 Win Đầu 7- Đuôi 2 
 12/12/2017  Đầu 4- Đuôi 9 Win Đầu 4- Đuôi 9 
 11/12/2017  Đầu 6- Đuôi 0 Win Đầu 6- Đuôi 0 
 10/12/2017  Đầu 7- Đuôi 8 Win Đầu 7- Đuôi 8 
 09/12/2017   Đầu 9- Đuôi 2  Win Đầu 9- Đuôi 2 
 08/12/2017   Đầu 8- Đuôi 1 Win Đầu 8- Đuôi 1 
 07/12/2017   Đầu 5- Đuôi 3 Win Đầu 5- Đuôi 3 
 06/12/2017  Đầu 5- Đuôi 1  Miss
05/12/2017  Đầu 7- Đuôi 7 Win Đầu 7- Đuôi 7 
 04/12/2017  Đầu 3- Đuôi 3 Win Đầu 3- Đuôi 3 
 03/12/2017  Đầu 0- Đuôi 9   Win Đầu 0- Đuôi 9
02/12/2017  Đầu 3- Đuôi 8  Miss
 01/12/2017  Đầu 0- Đuôi 1 Miss
 30/11/2017  Đầu 5- Đuôi 0 Win Đầu 5- Đuôi 0 
 29/11/2017  Đầu 8- Đuôi 1  Miss
 28/11/2017  Đầu 0- Đuôi 5 Win Đầu 0- Đuôi 5 
 27/11/2017  Đầu 1- Đuôi 1 Win Đầu 1- Đuôi 1
26/11/2017 Đầu 0- Đuôi 9 Win Đầu 0- Đuôi 9
 25/11/2017  Đầu 8- Đuôi 0 Win Đầu 8- Đuôi 0 
 24/11/2017  Đầu 6- Đuôi 8  Win Đầu 6- Đuôi 8
 23/11/2017  Đầu 9- Đuôi 6  Miss
 22/11/2017  Đầu 2- Đuôi 4 Win Đầu 2- Đuôi 4
 21/11/2017  Đầu 0 – Đuôi 7  Miss
 20/11/2017  Đầu 3- Đuôi 7 Win Đầu 3- Đuôi 7
 19/11/2017  Đầu 6- Đuôi 1 Win Đầu 6- Đuôi 1 
 18/11/2017  Đầu 2- Đuôi 2 Win Đầu 2- Đuôi 2 
 17/11/2017  Đầu 0- Đuôi 8 Win Đầu 0- Đuôi 8
16/11/2017  Đầu 5- Đuôi 0 Win Đầu 5- Đuôi 0 
 15/11/2017  Đầu 9- Đuôi 8 Win Đầu 9- Đuôi 8 
14/11/2017 Đầu 9- Đuôi 7 Win Đầu 9- Đuôi 7  
13/11/2017  Đầu 4- Đuôi 1 Win Đầu 4- Đuôi 1
 12/11/2017   Đầu 9- Đuôi 0  Miss
 11/11/2017  Đầu 9- Đuôi 3   Win Đầu 9- Đuôi 3
 10/11/2017  Đầu 2- Đuôi 3  Win Đầu 2- Đuôi 3
 09/11/2017  Đầu 2- Đuôi 7 Win Đầu 2- Đuôi 7
 08/11/2017  Đầu 8- Đuôi 3 Win Đầu 8- Đuôi 3 
 07/11/2017  Đầu 3- Đuôi 8  Win Đầu 3- Đuôi 8
 06/11/2017  Đầu 5- Đuôi 5 Win Đầu 5- Đuôi 5
 05/11/2017  Đầu 6- Đuôi 0 Win Đầu 6- Đuôi 0 
04/11/2017 Đầu 1 – Đuôi 7 Win Đuôi 7
 03/11/2017  Đầu 3- Đuôi 4 Win Đầu 3- Đuôi 4
 02/11/2017  Đầu 6- Đuôi 1 Win Đầu 6- Đuôi 1
01/11/2017 Đầu 9- Đuôi 2  Win Đầu 9- Đuôi 2
31/10/2017   Đầu 4- Đuôi 3 Win Đầu 4- Đuôi 3 
30/10/2017   Đầu 8- Đuôi 7  Win Đầu 8- Đuôi 7
 29/10/2017   Đầu 7- Đuôi 0   Win Đầu 7- Đuôi 0
 28/10/2017  Đầu 1 – Đuôi 7  Miss
 27/10/2017  Đầu 2 – Đuôi 3 Win Đầu 2
 26/10/2017  Đầu 0 – Đuôi 9  Miss
 25/10/2017  Đầu 3 – Đuôi 8  Miss
 24/10/2017  Đầu 3- Đuôi 4 Win Đầu 3- Đuôi 4 
 23/10/2017  Đầu 9- Đuôi 1  Win Đầu 9- Đuôi 1
 22/10/2017   Đầu 5- Đuôi 3 Win Đầu 5- Đuôi 3 
 21/10/2017  Đầu 9- Đuôi 5 Win Đầu 9- Đuôi 5 
 20/10/2017  Đầu 3- Đuôi 2  Win Đầu 3- Đuôi 2
 19/10/2017  Đầu 3- Đuôi 1  Win Đầu 3- Đuôi 1
 18/10/2017  Đầu 7- Đuôi 0  Win  Đầu 7- Đuôi 0
 17/10/2017  Đầu 2- Đuôi 4 Win Đầu 2- Đuôi 4 
16/10/2017  Đầu 4- Đuôi 9  Win Đầu 4- Đuôi 9
 15/10/2017  Đầu 8- Đuôi 5 Win Đầu 8- Đuôi 5 
 14/10/2017   Đầu 7- Đuôi 2 Win  Đầu 7- Đuôi 2
 13/10/2017   Đầu 2- Đuôi 8 Win Đầu 2- Đuôi 8 
 12/10/2017  Đầu 0- Đuôi 4  Win Đầu 0- Đuôi 4
 11/10/2017  Đầu 9- Đuôi 0 Win Đầu 9- Đuôi 0
 10/10/2017   Đầu 7- Đuôi 1 Win Đầu 7- Đuôi 1 
 09/10/2017  Đầu 3- Đuôi 7 Win Đầu 3- Đuôi 7 
 08/10/2017  Đầu 0- Đuôi 1 Win Đầu 0- Đuôi 1 
 07/10/2017  Đầu 4 – Đuôi 0  Miss
 06/10/2017  Đầu 0- Đuôi 9 Win Đầu 0- Đuôi 9
05/10/2017  Đầu 9- Đuôi 6 Win Đầu 9- Đuôi 6 
 04/10/2017  Đầu 4 – Đuôi 0 Miss
 03/10/2017  Đầu 3 – Đuôi 5 Miss
02/10/2017  Đầu 6 – Đuôi 8  Miss
01/10/2017  Đầu 2 – Đuôi 9  Miss
 30/09/2017  Đầu 3 – Đuôi 1 Win Đầu 3 
 29/09/2017  Đầu 6- Đuôi 6  Win Đầu 6- Đuôi 6
 28/09/2017  Đầu 9 – Đuôi 6 Win Đầu 9 – Đuôi 6
27/09/2017  Đầu 7- Đuôi 7 Win Đầu 7- Đuôi 7 
 26/09/2017  Đầu 4- Đuôi 3 Win Đầu 4- Đuôi 3 
 25/09/2017  Đầu 3- Đuôi 9 Win Đầu 3- Đuôi 9 
 24/09/2017  Đầu 5- Đuôi 2  Win Đầu 5- Đuôi 2
 23/09/2017  Đầu 7- Đuôi 0  Win Đầu 7- Đuôi 0
22/09/2017  Đầu 8- Đuôi 7 Win Đầu 8- Đuôi 7
 21/09/2017  Đầu 7- Đuôi 0  Win Đầu 7- Đuôi 0
 20/09/2017  Đầu 9- Đuôi 7 Miss
 19/09/2017  Đầu 4- Đuôi 6 Win Đầu 4- Đuôi 6  
 18/09/2017   Đầu 0- Đuôi 1 Win Đầu 0- Đuôi 1 
 17/09/2017  Đầu 2- Đuôi 3  Miss
 16/09/2017  Đầu 8- Đuôi 4 Win Đầu 8 
 15/09/2017   Đầu 5- Đuôi 6 Win Đầu 5- Đuôi 6 
 14/09/2017  Đầu 6- Đuôi 2  Miss
 13/09/2017  Đầu 8- Đuôi 4 Miss
 12/09/2017  Đầu 8- Đuôi 5 Win Đuôi 5  
11/09/2017  Đầu 9- Đuôi 7 Miss
 10/09/2017  Đầu 3- Đuôi 9  Miss
09/09/2017 Đầu 1- Đuôi 5 Win Đầu 1- Đuôi 5 
 08/09/2017  Đầu 5- Đuôi 9  Miss
 07/09/2017  Đầu 6- Đuôi 3  Win Đầu 6- Đuôi 3
 06/09/2017  Đầu 6- Đuôi 9  Win Đầu 6- Đuôi 9 
 05/09/2017  Đầu 5- Đuôi 9 Win Đầu 5- Đuôi 9 
04/09/2017   Đầu 5- Đuôi 7 Win  Đầu 5- Đuôi 7
03/09/2017   Đầu 7- Đuôi 1 Win Đầu 7- Đuôi 1 
 02/09/2017  Đầu 3- Đuôi 1 Win Đầu 3- Đuôi 1 
 01/09/2017 Đầu 4- Đuôi 7 Miss
 31/08/2017  Đầu 2- Đuôi 9  Miss
 30/08/2017  Đầu 0- Đuôi 3 Win Đầu 0- Đuôi 3 
29/08/2017  Đầu 2- Đuôi 0  Miss
 28/08/2017  Đầu 5- Đuôi 5 Win Đầu 5- Đuôi 5
 27/08/2017  Đầu 8- Đuôi 6 Win Đầu 8- Đuôi 6 
 26/08/2017 Đầu 0- Đuôi 3 Win Đầu 0- Đuôi 3
25/08/2017  Đầu 9- Đuôi 9 Win Đầu 9- Đuôi 9 
 24/08/2017  Đầu 4- Đuôi 9 Win Đầu 4- Đuôi 9
 23/08/2017  Đầu 6- Đuôi 8 Win Đầu 6- Đuôi 8
 22/08/2017  Đầu 4 – Đuôi 4  Win Đầu 4 – Đuôi 4
21/08/2017 Đầu 8 – Đuôi 1 Win Đầu 8 – Đuôi 1
20/08/2017 Đầu 0- Đuôi 9 Win Đầu 0- Đuôi 9
19/08/2017 Đầu 4- Đuôi 9  Win Đầu 4- Đuôi 9
18/08/2017 Đầu  7- Đuôi 9 Win Đầu  7- Đuôi 9
17/08/2017 Đầu 5 – Đuôi 1 Win Đuôi 1
16/08/2017 Đầu 8 – Đuôi 5 Win Đầu 8 – Đuôi 5
15/08/2017  Đầu 3 – Đuôi 1 Win Đầu 3- Đuôi 1 
14/08/2017 Đầu 4 – Đuôi 5 Win Đuôi 5
13/08/2017 Đầu 0- Đuôi 7 Win Đầu 0 – Đuôi 7
12/08/2017 Đầu 6 – Đuôi 6 Win Đầu 6 – Đuôi 6
11/08/2017 Đầu 2 – Đuôi 2 Win  Đuôi 2
10/08/2017 Đầu 5- Đuôi 6 Win Đầu 5
 09/08/2017 Đầu 1 – Đuôi 6 Win Đầu 1 – Đuôi 6
 08/08/2017  Đầu 3 – Đuôi 3 Win Đầu 3 – Đuôi 3
 07/08/2017  Đầu 2 – Đuôi 3  Win Đầu 2 – Đuôi 3
 06/08/2017  Đầu 6 – Đuôi 3 Win Đầu 6 – Đuôi 3
 05/08/2017 Đầu 8- Đuôi 3 Win Đầu 8 – Đuôi 3
04/08/2017  Đầu 0 – Đuôi 8 Win  Đầu 0 – Đuôi 8
03/08/2017 Đầu 1 – Đuôi 3 Win Đầu 1 – Đuôi 3
 02/08/2017  Đầu 7 – Đuôi 1  Miss
 01/08/2017 Đầu 6 – Đuôi 5  Win Đầu 6 – Đuôi 5
 31/07/2017  Đầu 4 – Đuôi 7  Win Đầu 4 – Đuôi 7
 30/07/2017  Đầu 7 – Đuôi 0  Win Đầu 7 – Đuôi 0
 29/07/2017   Đầu 3 – Đuôi 0  Win Đầu 3 – Đuôi 0
 28/07/2017  Đầu 3 – Đuôi 9  Win Đầu 3 – Đuôi 9
27/07/2017  Đầu 3 – Đuôi 3  Win Đầu 3 – Đuôi 3
26/07/2017 Đầu 6- Đuôi 7 Win Đầu 6- Đuôi 7
25/07/2017  Đầu 6- Đuôi 4 Win  Đầu 6- Đuôi 4
 24/07/2017  Đầu 3- Đuôi 7 Win Đầu 3- Đuôi 7
 23/07/2017 Đầu 2- Đuôi 0 Win Đầu 2 – Đuôi 0
 22/07/2017 Đầu 8- Đuôi 1 Win Đầu 8 – Đuôi 1
 21/07/2017 Đầu 6 – Đuôi 4 Win Đầu 6 – Đuôi 4 
 20/07/2017 Đầu 3 – Đuôi 3 Win Đầu 3 – Đuôi 3 
19/07/2017 Đầu 3 – Đuôi 7 Win Đầu 3 – Đuôi 7
18/07/2017 Đầu 6 – Đuôi 6 Win Đầu 6 – Đuôi 6
17/07/2017 Đầu 7 – Đuôi 8 Win  Đuôi 8
16/07/2017 Đầu 3 – Đuôi 9 Win Đầu 3 – Đuôi 9
15/07/2017 Đầu 8 – Đuôi 1 Win Đầu 8 – Đuôi 1
14/07/2017 Đầu 6 – Đuôi 5 Win Đầu 6
13/07/2017 Đầu 3 – Đuôi 1 Win Đầu 3 – Đuôi 1
12/07/2017 Đầu 1 – Đuôi 2 Win Đầu 1 – Đuôi 2
11/07/2017 Đầu 5 – Đuôi 0 Win  Đuôi 0
10/07/2017 Đầu 4 – Đuôi 7 Win Đầu 4- Đuôi 7
09/07/2017  Đầu 7 – Đuôi 3  Win  Đuôi 3
08/07/2017 Đầu 8 – Đuôi 6 Win Đầu 8- Đuôi 6
07/07/2017  Đầu 9 – Đuôi 4 Win Đầu 9- Đuôi 4
 06/07/2017  Đầu 0 – Đuôi 2   Win  Đuôi 2
 05/07/2017  Đầu 1 – Đuôi 6  Win Đầu 1- Đuôi 6
04/07/2017  Đầu 3 – Đuôi 8  Win  Đuôi 8
 03/07/2017  Đầu 5 – Đuôi 6  Win  Đuôi 6
 02/07/2017 Đầu 4 – Đuôi 9 Win Đầu 4- Đuôi 9
 01/07/2017  Đầu 8 – Đuôi 1  Win  Đuôi 1
29/06/2017 Đầu 1 – Đuôi 7 Win Đầu 1
28/06/2017  Đầu 5 – Đuôi 4 Win  Đuôi 4 
27/06/2017  Đầu 0 – Đuôi 3 Win Đầu 0- Đuôi 3 
26/06/2017  Đầu 2 – Đuôi 7  Win Đầu 2 – Đuôi 7
25/06/2017 Đầu 9 – Đuôi 6 Win Đầu 9 – Đuôi 6
24/06/2017  Đầu 6 – Đuôi 1  Win Đầu 6 – Đuôi 1
23/06/2017  Đầu 2 – Đuôi 3  Win Đầu 2 – Đuôi 3
22/06/2017  Đầu 2 – Đuôi 8 Win Đuôi 8
21/06/2017  Đầu 7 – Đuôi 2 Win Đầu 7 – Đuôi 2
20/06/2017 Đầu 9 Đuôi 7 Win Đầu 9 Đuôi 7
19/06/2017 Đầu 2 Đuôi 4 Win Đầu 2 Đuôi 4
18/06/2017 Đầu 7 Đuôi 8 Win Đầu 7
17/06/2017 Đầu 4 Đuôi 9 Win Đầu 4
16/06/2017 Đầu 8 Đuôi 0 Win Đầu 8 Đuôi 0
15/06/2017 Đầu 7 Đuôi 5 Win Đầu 7
14/06/2017 Đầu 6 Đuôi 9 Win Đuôi 9
13/06/2017 Đầu 6 Đuôi 2 Win Đầu 6
12/06/2017 Đầu 5 Đuôi 5 Win Đầu 5 Đuôi 5
11/06/2017 Đầu 2 Đuôi 1 Win Đầu 2 Đuôi 1
10/06/2017 Đầu 6 Đuôi 9 Win Đầu 6  Đuôi 9
09/06/2017 Đầu 9 Đuôi 2 Win Đầu 9 Đuôi 2
08/06/2017 Đầu 8 Đuôi 7 Win Đầu 8 Đuôi 7
07/06/2017 Đầu 7 Đuôi 9 Win Đầu 7
 06/06/2017 Đầu 3 Đuôi 0 Win Đầu 3
 05/06/2017 Đầu 1 Đuôi 5 Miss
 04/06/2017  Đầu 9 Đuôi 5 Win Đuôi 5
 03/06/2017 Đầu 4 Đuôi 6 Win Đầu 4 Đuôi 6 
 02/06/2017 Đầu 3 Đuôi 6 Win Đầu 3 Đuôi 6 
 01/06/2017 Đầu 3- Đuôi 0 Win Đầu 3 Đuôi 0
 31/05/2017 Đầu 6- Đuôi 7 Win Đầu 6 
 30/05/2017  Đầu 3- Đuôi 1 Win Đầu 3 Đuôi 1
 29/05/2017  Đầu 4- Đuôi 5 Win Đầu 4
 28/05/2017  Đầu 5 – Đuôi 7 Win Đuôi 7
 27/05/2017  Đầu 5 – Đuôi 5 Win Đầu 5 – Đuôi 5
 26/05/2017  Đầu 3 – Đuôi 1 Win Đuôi 1
 25/05/2017  Đầu 6 – Đuôi 4 Win Đầu 6
 24/05/2017 Đầu 9 – Đuôi 9 Win Đầu 9 – Đuôi 9
 23/05/2017  Đầu 0- Đuôi 5 Miss
 22/05/2017 Đầu 5- Đuôi 2 Win Đầu 5 Đuôi 2
 21/05/2017  Đầu 7- Đuôi 5 Win Đầu 7
 20/05/2017 Đầu 3- Đuôi 1 Win Đầu 3 Đuôi 1
 19/05/2017  Đầu 8- Đuôi 0 Win Đầu 8 Đuôi 0
 18/05/2017 Đầu 3- Đuôi 6 Win Đầu 3 Đuôi 6
 17/05/2017 Đầu – Đuôi Miss
 16/05/2017 Đầu 9- Đuôi 4 Win Đầu 9 Đuôi 4
 15/05/2017 Đầu 4- Đuôi 9 Win Đầu 4 Đuôi 9
 14/05/2017 Đầu 8- Đuôi 7 Win Đầu 8 Đuôi 7
 13/05/2017 Đầu 5- Đuôi 5 Win Đầu 5 Đuôi 5
 12/05/2017 Đầu 9- Đuôi 2 Win Đầu 9 Đuôi 2
 11/05/2017 Đầu 6- Đuôi 1 Win Đầu 6 Đuôi 1
 10/05/2017 Đầu 6- Đuôi 2 Win Đầu 6 Đuôi 2
 09/05/2017 Đầu 7- Đuôi 6 Win Đầu 7 Đuôi 6
 08/05/2017 Đầu 1- Đuôi 0 Win Đầu 1 Đuôi 0
 07/05/2017 Đầu 3- Đuôi 8 Win Đầu 3
 06/05/2017 Đầu 3- Đuôi 7 Miss
 05/05/2017  ĐẦU 2 ĐUÔI 5 Win Đầu 2 
 04/05/2017 Đầu 7- Đuôi 4 Win Đầu 7 Đuôi 4
 03/05/2017 Đầu 8- Đuôi 1 Win Đầu 8 Đuôi 1
02/05/2017 Đầu 0- Đuôi 8 Win Đầu 0 Đuôi 8
01/05/2017  Đầu 6- Đuôi 0 Win Đầu 6
30/04/2017 Đầu 7- Đuôi 6 Win Đầu 7 Đuôi 6
29/04/2017  Đầu 2- Đuôi 1 Win Đầu 2 Đuôi 1
28/04/2017 Đầu 5- Đuôi 9 Win Đầu 5
27/04/2017  Đầu 6- Đuôi 3 Win Đầu 6 Đuôi 3
26/04/2017 Đầu 7- Đuôi 1 Win Đầu 7 Đuôi 1
25/04/2017  Đầu 4- Đuôi 9 Win Đầu 4 Đuôi 9
24/04/2017 Đầu 8- Đuôi 1 Win Đầu 8 
23/04/2017 Đầu 7-Đuôi 9 Miss
22/04/2017 Đầu 3- Đuôi 6 Win Đầu 3 Đuôi 6
21/04/2017 Đầu 8-Đuôi 7 Win Đuôi 7
20/04/2017 Đầu 2 – Đuôi 9 Win Đầu 2 Đuôi 9
19/04/2017 Đầu 8 – Đuôi 6 Win Đầu 8 Đuôi 6
18/04/2017 Đầu 1 – Đuôi 5  Win Đầu 1 Đuôi 5
17/04/2017 Đầu 7 – Đuôi 2  Win ĐUÔI  2
16/04/2017 Đầu 5 – Đuôi 9  Win ĐUÔI 9
15/04/2017 Đầu 4 – Đuôi 5 Win Đầu 4 Đuôi 5
14/04/2017  Đầu 2 – Đuôi 5 Win Đầu 2
13/04/2017 Đầu 3 – Đuôi 1 Win Đuôi 1
 12/04/2017 Đầu 7 – Đuôi 5  Miss
11/04/2017 Đầu 5 – Đuôi 9 Win Đầu 5 Đuôi 9
 10/04/2017 Đầu 4 – Đuôi 1 Win Đầu 4
 09/04/2017  Đầu 1 – Đuôi 6  Win Đầu 1 Đuôi 6
 08/04/2017 Đầu 4 – Đuôi 2  Win Đầu 4
07/04/2017 Đầu 4 – Đuôi 1  Win Đuôi 1
06/04/2017  Đầu 2 – Đuôi 5 Miss
05/04/2017 Đầu 0 – Đuôi 2  Win Đầu 0
04/04/2017 Đầu 1 – Đuôi 9 Win Đầu 1 Đuôi 9
03/04/2017 Đầu 4 – Đuôi 3  Win Đầu 4 Đuôi 3
02/04/2017 Đầu 7- Đuôi 0 Win Đầu 7 Đuôi 0
01/04/2017 Đầu 3 – Đuôi 5  Win Đầu 3 Đuôi 5