ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC VIP Giá 1.500.000 VNĐ

 Các bạn có thể nạp thẻ vào lúc 8h00 đến 18h00

 Hỗ trợ : Viettel, Mobi, Vina, Gate, VNMobile…

 Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !

Quý khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi .

Chú ý:Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành côn

THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC
NGÀY ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB KẾT QUẢ
Hôm nay
18/11/2018  Đầu 4- Đuôi 0 Win Đầu 4
 17/11/2018  Đầu 7- Đuôi 9  Miss
 16/11/2018   Đầu 4- Đuôi 5 Win Đầu 4
 15/11/2018  Đầu 8- Đuôi 8 Win Đầu 8- Đuôi 8
 14/11/2018  Đầu 4- Đuôi 1 Win Đầu 4- Đuôi 1 
 13/11/2018  Đầu 5- Đuôi 9 Win Đầu 5- Đuôi 9 
 12/11/2018  Đầu 7- Đuôi 0 Win Đầu 7- Đuôi 0
 11/11/2018  Đầu 7- Đuôi 1 Win Đầu 7- Đuôi 1
 10/11/2018  Đầu 8- Đuôi 4 Win Đầu 8- Đuôi 4 
 09/11/2018  Đầu 6- Đuôi 9 Win Đầu 6- Đuôi 9
 08/11/2018  Đầu 7- Đuôi 9 Win Đầu 7- Đuôi 9 
 07/11/2018  Đầu 1- Đuôi 1 Win Đầu 1- Đuôi 1 
 06/11/2018  Đầu 1- Đuôi 9 Miss
 05/11/2018  Đầu 2- Đuôi 4 Win Đầu 2- Đuôi 4 
 04/11/2018  Đầu 4- Đuôi 4 Win Đầu 4- Đuôi 4 
 03/11/2018  Đầu 3- Đuôi 2 Win Đầu 3- Đuôi 2
 02/11/2018  Đầu 4- Đuôi 8  Win Đầu 4- Đuôi 8
01/11/2018  Đầu 8 -Đuôi 9 Win Đầu 8 -Đuôi 9 
 31/10/2018  Đầu 3- Đuôi 5 Win Đầu 3- Đuôi 5 
30/10/2018 Đầu 1- Đuôi 8 Win Đầu 1- Đuôi 8 
 29/10/2018  Đầu 7- Đuôi 4 Win Đầu 7- Đuôi 4 
 28/10/2018  Đầu 8- Đuôi 6 Win Đầu 8- Đuôi 6 
 27/10/2018  Đầu 9- Đuôi 4 Win Đầu 9- Đuôi 4 
 26/10/2018  Đầu 3- Đuôi 3 Win Đầu 3- Đuôi 3 
 25/10/2018  Đầu 3- Đuôi 8 Win Đầu 3- Đuôi 8 
 24/10/2018  Đầu 0- Đuôi 3 Win Đầu 0- Đuôi 3
 23/10/2018 Đầu 6- Đuôi 2 Win Đầu 6- Đuôi 2 
 22/10/2018  Đầu 5- Đuôi 8 Win Đầu 5- Đuôi 8 
 21/10/2018  Đầu 3- Đuôi 2 Win Đầu 3- Đuôi 2 
 20/11/2018  Đầu 2- Đuôi 8 Win Đầu 2- Đuôi 8 
 19/10/2018  Đầu 1- Đuôi 4 Win Đầu 1- Đuôi 4
 18/10/2018  Đầu 5- Đuôi 0 Win Đầu 5- Đuôi 0 
 17/10/2018  Đầu 1- Đuôi 6 Win Đầu 1- Đuôi 6 
 16/10/2018  Đầu 2 – Đuôi 4 Win Đầu 2 – Đuôi 4
 15/10/2018  Đầu 1- Đuôi 9 Win Đầu 1- Đuôi 9
 14/10/2018  Đầu 2- Đuôi 8 Win Đầu 2- Đuôi 8 
13/10/2018  Đầu 4- Đuôi 5 Win Đầu 4- Đuôi 5
 12/10/2018  Đầu 1- Đuôi 8 Win Đầu 1- Đuôi 8
 11/10/2018  Đầu 0- Đuôi 5 Win Đầu 0- Đuôi 5 
 10/10/2018  Đầu 4- Đuôi 3 Win Đầu 4- Đuôi 3 
 09/10/2018  Đầu 3- Đuôi 5 Win Đầu 3- Đuôi 5 
 08/10/2018 Đầu 3- Đuôi 2 Win Đầu 3- Đuôi 2
07/10/2018 Đầu 3- Đuôi 9 Win Đầu 3- Đuôi 9
 06/10/2018  Đầu 1- Đuôi 5  Win Đầu 1- Đuôi 5
 05/10/2018  Đầu 2 – Đuôi 6 Win Đầu 2 – Đuôi 6
 04/10/2018  Đầu 3- Đuôi 4 Win Đầu 3- Đuôi 4 
 03/10/2018  Đầu 3- Đuôi 7 Win Đầu 3- Đuôi 7 
 02/10/2018 Đầu 4- Đuôi 4 Win Đầu 4- Đuôi 4
 01/10/2018 Đầu 6- Đuôi 5 Win Đầu 6- Đuôi 5 
 30/09/2018  Đầu 5-Đuôi 5 Win Đầu 5-Đuôi 5
 29/09/2018 Đầu 3- Đuôi 0 Win Đầu 3- Đuôi 0 
 28/09/2018  Đầu 5- Đuôi 6 Win Đầu 5- Đuôi 6 
 27/09/2018  Đầu 1- Đuôi 5 Win Đầu 1- Đuôi 5 
 26/09/2018  Đầu 2- Đuôi 2 Win Đầu 2- Đuôi 2 
 25/09/2018  Đầu 5- Đuôi 4 Win Đầu 5- Đuôi 4 
 24/09/2018  Đầu 6- Đuôi 9 Win Đầu 6- Đuôi 9 
 23/09/2018  Đầu 6- Đuôi 2 Win Đầu 6- Đuôi 2 
 22/09/2018  Đầu 7- Đuôi 8 Win Đầu 7- Đuôi 8 
 21/09/2018  Đầu 2- Đuôi 1 Win Đầu 2- Đuôi 1
 20/09/2018  Đầu 9- Đuôi 6 Win Đầu 9- Đuôi 6 
 19/09/2018  Đầu 7- Đuôi 7 Win Đầu 7- Đuôi 7
 18/09/2018  Đầu 2- Đuôi 0 Win Đầu 2- Đuôi 0 
 17/09/2018  Đầu 4- Đuôi 3 Win Đầu 4- Đuôi 3 
 16/09/2018  Đầu 6- Đuôi 3 Win Đầu 6- Đuôi 3 
 15/09/2018  Đầu 2- Đuôi 9  Miss
 14/09/2018  Đầu 8- Đuôi 8 Win Đầu 8- Đuôi 8 
13/09/2018  Đầu 6- Đuôi 2 Win Đầu 6- Đuôi 2 
 12/09/2018  Đầu 5- Đuôi 6 Win Đầu 5- Đuôi 6 
 11/09/2018  Đầu 4- Đuôi 0 Win Đầu 4- Đuôi 0 
 10/09/2018  Đầu 4- Đuôi 5 Win Đầu 4- Đuôi 5 
 09/09/2018  Đầu 5- Đuôi 3 Win Đầu 5- Đuôi 3
 08/08/2018  Đầu 1- Đuôi 5 Win Đầu 1- Đuôi 5 
 07/09/2018  Đầu 9- Đuôi 7 Win Đầu 9- Đuôi 7
 06/09/2018  Đầu 6- Đuôi 4 Win Đầu 6- Đuôi 4 
 05/09/2018  Đầu 8- Đuôi 8 Win Đầu 8- Đuôi 8 
 04/09/2018  Đầu 0- Đuôi 8 Win Đầu 0- Đuôi 8
 03/09/2018  Đầu 4- Đuôi 9 Win Đầu 4- Đuôi 9 
 02/09/2018  Đầu 4- Đuôi 0 Win Đầu 4- Đuôi 0
 01/09/2018 Đầu 1- Đuôi 9 Win Đầu 1- Đuôi 9  
 31/08/2018  Đầu 6- Đuôi 7 Win Đầu 6- Đuôi 7 
 30/08/2018  Đầu 6- Đuôi 0  Win Đầu 6- Đuôi 0
 29/08/2018  Đầu 8- Đuôi 7 Win Đầu 8- Đuôi 7
 28/08/2018  Đầu 2 -Đuôi 7 Win Đầu 2 -Đuôi 7 
 27/08/2018  Đầu 5- Đuôi 3  Miss
 26/08/2018  Đầu 8- Đuôi 1 Win Đầu 8- Đuôi 1 
 25/08/2018  Đầu 6- Đuôi 0 Win Đầu 6- Đuôi 0
 24/08/2018  Đầu 1- Đuôi 7 Win Đầu 1- Đuôi 7 
 23/08/2018  Đầu 3- Đuôi 5 Win Đầu 3- Đuôi 5 
 22/08/2018  Đầu 7- Đuôi 3 Win Đầu 7- Đuôi 3 
 21/08/2018  Đầu 5- Đuôi 6 Win Đầu 5- Đuôi 6 
 20/08/2018  Đầu 5- Đuôi 7 Win Đầu 5- Đuôi 7
19/08/2018  Đầu 1- Đuôi 9 Win Đầu 1- Đuôi 9 
 18/08/2018  Đầu 7- Đuôi 7 Win Đầu 7- Đuôi 7 
 17/08/2018  Đầu 2- Đuôi 7  Win Đầu 2- Đuôi 7
 16/08/2018  Đầu 8- Đuôi 7 Win Đầu 8- Đuôi 7 
 15/08/2018  Đầu 6- Đuôi 2  Win Đầu 6- Đuôi 2
 14/08/2018 Đầu 2- Đuôi 8 Miss
 13/08/2018  Đầu 4- Đuôi 9 Win Đầu 4- Đuôi 9
 12/08/2018  Đầu 7- Đuôi 7 Win Đầu 7- Đuôi 7 
 11/08/2018  Đầu 6- Đuôi 0 Win Đầu 6- Đuôi 0
 10/08/2018  Đầu 8- Đuôi 1 Win Đầu 8- Đuôi 1 
 09/08/2018  Đầu 1- Đuôi 7 Win Đầu 1- Đuôi 7 
 08/08/2018  Đầu 2- Đuôi 9 Win Đầu 2- Đuôi 9 
 07/08/2018  Đầu 2- Đuôi 3 Win Đầu 2- Đuôi 3 
 06/08/2018  Đầu 1- Đuôi 4 Win Đầu 1- Đuôi 4 
05/08/2018  Đầu 3- Đuôi 8 Win Đầu 3- Đuôi 8 
 04/08/2018  Đầu 2- Đuôi 4  Win Đầu 2- Đuôi 4
 03/08/2018  Đầu 8- Đuôi 6  Win Đầu 8- Đuôi 6
 02/08/2018  Đầu 3- Đuôi 8 Win Đầu 3- Đuôi 8
 01/08/2018  Đầu 2- Đuôi 8 Win Đầu 2- Đuôi 8 
 31/07/2018 Đầu 3- Đuôi 6 Win Đầu 3- Đuôi 6
 30/07/2018  Đầu 7- Đuôi 2 Win Đầu 7- Đuôi 2 
 29/07/2018  Đầu 9- Đuôi 2 Win Đầu 9- Đuôi 2
 28/07/2018  Đầu 3- Đuôi 3 Win Đầu 3- Đuôi 3
 27/07/2018  Đầu 3- Đuôi 1 Win Đầu 3- Đuôi 1 
 26/07/2018  Đầu 5- Đuôi 6 Win Đầu 5- Đuôi 6
 25/07/2018  Đầu 4- Đuôi 1 Win Đầu 4- Đuôi 1 
 24/07/2018  Đầu 7- Đuôi 0 Win Đầu 7- Đuôi 0 
 23/07/2018  Đầu 8- Đuôi 6 Win Đầu 8- Đuôi 6 
 22/07/2018  Đầu 9- Đuôi 2 Win Đầu 9- Đuôi 2 
 21/07/2018  Đầu 6- Đuôi 8 Win Đầu 6- Đuôi 8 
 20/07/2018  Đầu 4- Đuôi 9 Win Đầu 4- Đuôi 9 
 19/07/2018  Đầu 1- Đuôi 7 Win Đầu 1- Đuôi 7 
 18/07/2018  Đầu 6- Đuôi 9 Win Đầu 6- Đuôi 9 
 17/07/2018  Đầu 2- Đuôi 3 Win Đầu 2- Đuôi 3 
 16/07/2018  Đầu 7- Đuôi 1  Win Đầu 7- Đuôi 1
 15/07/2018 Đầu 4- Đuôi 0  Win Đầu 4- Đuôi 0
 14/07/2018  Đầu 2- Đuôi 3 Win Đầu 2- Đuôi 3 
 13/07/2018  Đầu 0- Đuôi 1 Win Đầu 0- Đuôi 1 
 12/07/2018  Đầu 6- Đuôi 5 Win Đầu 6- Đuôi 5 
 11/07/2018  Đầu 5- Đuôi 4 Win Đầu 5- Đuôi 4 
 10/07/2018  Đầu 5- Đuôi 7 Win Đầu 5- Đuôi 7 
 09/07/2018 Đầu 7- Đuôi 5  Win Đuôi 5  
 08/07/2018  Đầu 9- Đuôi 9 Win Đầu 9- Đuôi 9 
 07/07/2018  Đầu 6- Đuôi 7  Win Đầu 6- Đuôi 7
 06/07/2018 Đầu 1- Đuôi 4 Win Đầu 1- Đuôi 4 
 05/07/2018   Đầu 9- Đuôi 5 Win Đầu 9- Đuôi 5 
 04/07/2018  Đầu 9- Đuôi 5 Win Đầu 9- Đuôi 5 
 03/07/2018  Đầu 3- Đuôi 0  Win Đầu 3- Đuôi 0
 02/07/2018  Đầu 8- Đuôi 7 Win Đầu 8- Đuôi 7 
 01/07/2018  Đầu 1- Đuôi 7 Win Đầu 1- Đuôi 7 
 30/06/2018  Đầu 4- Đuôi 2 Win Đầu 4- Đuôi 2 
 29/06/2018  Đầu 8- Đuôi 3 Win Đầu 8- Đuôi 3 
 28/06/2018  Đầu 9- Đuôi 4  Win Đầu 9- Đuôi 4
 27/06/2018  Đầu 9- Đuôi 8  Win Đầu 9- Đuôi 8
 26/06/2018  Đầu 9- Đuôi 2 Win Đầu 9- Đuôi 2 
 25/06/2018  Đầu 8- Đuôi 3  Win Đầu 8- Đuôi 3
 24/06/2018  Đầu 4- Đuôi 9 Win Đầu 4- Đuôi 9
 23/06/2018  Đầu 9- Đuôi 6 Win Đầu 9- Đuôi 6 
 22/06/2018  Đầu 8- Đuôi 3 Win Đầu 8- Đuôi 3
 21/06/2018  Đầu 9- Đuôi 7 Win Đầu 9- Đuôi 7
 20/06/2018  Đầu 1- Đuôi 5 Win Đầu 1- Đuôi 5
19/06/2018 Đầu 8- Đuôi 9 Win Đầu 8- Đuôi 9
18/06/2018 Đầu 3- Đuôi 3 Win Đầu 3- Đuôi 3
17/06/2018 Đầu 6- Đuôi 4 Win Đầu 6- Đuôi 4
16/06/2018 Đầu 3- Đuôi 8 Win Ðuôi 8
15/06/2018 Đầu 4- Đuôi 5 Win Đầu 4- Đuôi 5
14/06/2018 Đầu 4- Đuôi 3 Win Đầu 4- Đuôi 3
13/06/2018 Đầu 3- Đuôi 3 Win Đầu 3
12/06/2018 Đầu 1- Đuôi 9 Win Ðuôi 9
11/06/2018 Đầu 5- Đuôi 9 Win Đầu 5
10/06/2018 Đầu 5- Đuôi 3 Win Ðuôi 3
09/06/2018 Đầu 6- Đuôi 9 Win Ðuôi 9
08/06/2018 Đầu 1- Đuôi 8 Win Ðuôi 8
07/06/2018 Đầu 8- Đuôi 2 Win Đầu 8- Đuôi 2
06/06/2018 Đầu 7- Đuôi 5 Win Đầu 7- Đuôi 5
05/06/2018 Đầu 8- Đuôi 6 Win Đầu 8
04/06/2018 Đầu 8- Đuôi 3 Win Đầu 8- Đuôi 3
03/06/2018 Đầu 7- Đuôi 0 Win Ðuôi 0
02/06/2018  Đầu 1- Đuôi 5 Win Ðuôi 5
01/06/2018  Đầu 9- Đuôi 2 Win Ðuôi 2
 31/05/2018  Ðầu 5- Ðuôi 4 Win Ðầu 5- Ðuôi 4
 30/05/2018  Đầu 6- Đuôi 8  Win Đầu 6 
 29/05/2018  Đầu 4- Đuôi 9  Miss
 28/05/2018  Đầu 3 – Đuôi 8  Win Đầu 3 – Đuôi 8
 27/05/2018 Đầu 0- Đuôi 8 Win Đầu 0- Đuôi 8 
 26/05/2018  Đầu 7- Đuôi 3 Win Đầu 7- Đuôi 3
 25/05/2018   Đầu 3- Đuôi 1 Win Đầu 3 
 24/05/2018 Đầu 7- Đuôi 6  Win Đầu 7- Đuôi 6
23/05/2018  Đầu 4- Đuôi 4 Win Đầu 4- Đuôi 4 
 22/05/2018  Đầu 3- Đuôi 0 Win Đầu 3- Đuôi 0 
 21/05/2018  Đầu 1- Đuôi 1 Win Đầu 1- Đuôi 1 
 20/05/2018   Đầu 7- Đuôi 0 Win Đầu 7- Đuôi 0
 19/05/2018 Đầu 4- Đuôi 5 Win Đầu 4- Đuôi 5
 18/05/2018  Đầu 4- Đuôi 0 Win Đầu 4- Đuôi 0 
 17/05/2018  Đầu 2- Đuôi 3 Win Đầu 2- Đuôi 3
 16/05/2018  Đầu 7- Đuôi 0 Win Đầu 7- Đuôi 0 
 15/05/2018  Đầu 1- Đuôi 6 Win Đầu 1- Đuôi 6 
 14/05/2018  Đầu 4- Đuôi 5 Win Đầu 4- Đuôi 5 
 13/05/2018 Đầu 3- Đuôi 6 Win Đầu 3- Đuôi 6 
  13/05/2018  Đầu 8- Đuôi 1 Win Đầu 8- Đuôi 1
 11/05/2018  Đầu 0- Đuôi 4 Win Đầu 0- Đuôi 4 
 10/05/2018  Đầu 0- Đuôi 5  Miss
 09/05/2018  Đầu 9- Đuôi 3  Miss
 08/05/2018  Đầu 7- Đuôi 6 Win Đầu 7- Đuôi 6 
 07/05/2018  Đầu 6- Đuôi 4 Win Đầu 6- Đuôi 4
 06/05/2018   Đầu 1- Đuôi 0  Miss
 05/05/2018 Đầu 8- Đuôi 2 Win Đầu 8- Đuôi 2 
 04/05/2018  Đầu 0- Đuôi 1 Win Đầu 0- Đuôi 1 
 03/05/2018  Đầu 0- Đuôi 2 Win Đầu 0- Đuôi 2 
 02/05/2018  Đầu 7- Đuôi 9 Win Đầu 7- Đuôi 9 
 01/05/2018 Đầu 5- Đuôi 6 Win Đầu 5- Đuôi 6