ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC là tinh hoa được lựa chọn mỗi ngày. Cặp số được chọn có nhiều cầu được soi, cầu dài ngày và ăn đều. Nhịp đều đặn, tần suất về dày. Thường có xu hướng ăn ngay ngày đầu anh em nhanh tay lấy số nhé.SOI CẦU ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC VIP: Với thẻ nạp bạn sẽ nhận được ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC đẹp nhất và “tuyệt mật” ăn chắc 99% hôm nay. Mà chúng tôi đã phân tích và chọn lọc kỹ. ( Dịch vụ được áp dụng từ 8h đến 18h cùng ngày)

⇒ Nhanh tay đặt chỗ lên THUYỀN LỚN để vào bờ ngay trong chiều nay bạn nhé !

✪ Thời gian nạp thẻ vào lúc 8h00 đến 18h00, có thể nạp cộng dồn thẻ

✪ Số được chúng tôi phân tích, sàng lọc và soi rất chính xác , đảm bảo tỷ lệ thắng cao nhất.

✪ Quý khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi .

Đề đầu đuôi: 300,000đ

Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
22-09
22-09Đầu: 5 - Đuôi: 4Trúng đuôi 484
21-09Đầu: 1 - Đuôi: 5Trượt164
20-09Đầu: 1 - Đuôi: 4Trượt91
19-09Đầu: 6 - Đuôi: 2Trượt157
18-09Đầu: 0 - Đuôi: 2Trúng đầu 0192
17-09Đầu: 5 - Đuôi: 0Trượt158
16-09Đầu: 2 - Đuôi: 1Trúng đầu 279
15-09Đầu: 5 - Đuôi: 6Trượt92
14-09Đầu: 7 - Đuôi: 4Trượt158
13-09Đầu: 8 - Đuôi: 1Trượt279
12-09Đầu: 3 - Đuôi: 8Trúng đầu 3177
11-09Đầu: 6 - Đuôi: 8Trúng Đề160
10-09Đầu: 0 - Đuôi: 1Trúng đầu 0283
09-09Đầu: 5 - Đuôi: 9Trúng đầu 5255
08-09Đầu: 6 - Đuôi: 2Trượt188
07-09Đầu: 5 - Đuôi: 2Trúng đầu 5278
06-09Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng đầu 6292
05-09Đầu: 1 - Đuôi: 0Trượt77
04-09Đầu: 0 - Đuôi: 8Trượt259
03-09Đầu: 0 - Đuôi: 9Trượt256
02-09Đầu: 8 - Đuôi: 1Trúng đầu 891
01-09Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9164
31-08Đầu: 9 - Đuôi: 9Trượt55
30-08Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1197
29-08Đầu: 3 - Đuôi: 7Trượt80
28-08Đầu: 6 - Đuôi: 5Trúng đuôi 556
27-08Đầu: 2 - Đuôi: 9Trượt198
26-08Đầu: 7 - Đuôi: 4Trượt264
25-08Đầu: 4 - Đuôi: 3Trúng Đề191
24-08Đầu: 6 - Đuôi: 2Trượt265
23-08Đầu: 7 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4260
22-08Đầu: 8 - Đuôi: 6Trượt76
21-08Đầu: 9 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1294
20-08Đầu: 4 - Đuôi: 4Trượt265
19-08Đầu: 1 - Đuôi: 0Trúng đuôi 068
18-08Đầu: 9 - Đuôi: 1Trượt193
17-08Đầu: 8 - Đuôi: 2Trúng đầu 8181
16-08Đầu: 1 - Đuôi: 1Trúng đầu 192
15-08Đầu: 6 - Đuôi: 4Trúng đầu 661
14-08Đầu: 6 - Đuôi: 3Trúng đuôi 399
13-08Đầu: 2 - Đuôi: 8Trúng Đề262
12-08Đầu: 2 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8295
11-08Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng đuôi 955
10-08Đầu: 4 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2179
09-08Đầu: 5 - Đuôi: 3Trượt155
08-08Đầu: 6 - Đuôi: 6Trúng Đề97
07-08Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng đầu 7190
06-08Đầu: 9 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3171
05-08Đầu: 3 - Đuôi: 4Trượt256
04-08Đầu: 7 - Đuôi: 1Trúng đầu 7163
03-08Đầu: 8 - Đuôi: 7Trúng đầu 867
02-08Đầu: 4 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7287
01-08Đầu: 9 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0276
31-07Đầu: 7 - Đuôi: 5Trúng đuôi 580
30-07Đầu: 4 - Đuôi: 6Trúng đầu 4195
29-07Đầu: 4 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8198
28-07Đầu: 6 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5194
27-07Đầu: 2 - Đuôi: 5Trượt255
26-07Đầu: 0 - Đuôi: 3Trượt299
25-07Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9290
24-07Đầu: 4 - Đuôi: 7Trúng đầu 4158
23-07Đầu: 4 - Đuôi: 8Trượt82
22-07Đầu: 1 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3150
21-07Đầu: 4 - Đuôi: 6Trúng đầu 4177
20-07Đầu: 8 - Đuôi: 6Trúng Đề260
19-07Đầu: 4 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9189
18-07Đầu: 7 - Đuôi: 0Trúng đuôi 068
17-07Đầu: 9 - Đuôi: 6Trúng đuôi 675
16-07Đầu: 7 - Đuôi: 1Trúng đuôi 195
15-07Đầu: 8 - Đuôi: 7Trúng đuôi 784
14-07Đầu: 6 - Đuôi: 4Trúng đầu 6181
13-07Đầu: 2 - Đuôi: 6Trượt57
12-07Đầu: 9 - Đuôi: 5Trúng đuôi 580
11-07Đầu: 7 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1193
10-07Đầu: 2 - Đuôi: 4Trúng đầu 2173
09-07Đầu: 7 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8198
08-07Đầu: 1 - Đuôi: 7Trúng đầu 1197
07-07Đầu: 7 - Đuôi: 6Trúng Đề288
06-07Đầu: 9 - Đuôi: 3Trúng đầu 9156
05-07Đầu: 6 - Đuôi: 5Trượt159
04-07Đầu: 7 - Đuôi: 6Trượt67
03-07Đầu: 9 - Đuôi: 4Trúng Đề91
02-07Đầu: 2 - Đuôi: 6Trúng đầu 2296
01-07Đầu: 4 - Đuôi: 8Trúng đầu 4292
30-06Đầu: 4 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1253
29-06Đầu: 9 - Đuôi: 6Trượt99
28-06Đầu: 3 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5276
27-06Đầu: 7 - Đuôi: 9Trượt81
26-06Đầu: 9 - Đuôi: 3Trúng Đề288
25-06Đầu: 1 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4199
24-06Đầu: 2 - Đuôi: 0Trúng đuôi 088
23-06Đầu: 7 - Đuôi: 3Trượt196
22-06Đầu: 6 - Đuôi: 6Trúng đầu 6166
21-06Đầu: 8 - Đuôi: 1Trượt187
20-06Đầu: 2 - Đuôi: 1Trượt299
19-06Đầu: 1 - Đuôi: 5Trúng Đề197
18-06Đầu: 2 - Đuôi: 2Trượt86
17-06Đầu: 7 - Đuôi: 1Trúng đuôi 158
16-06Đầu: 3 - Đuôi: 4Trúng đầu 358
15-06Đầu: 2 - Đuôi: 9Trượt291
14-06Đầu: 1 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4196
13-06Đầu: 7 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1266
12-06Đầu: 4 - Đuôi: 9Trúng đầu 4297
11-06Đầu: 4 - Đuôi: 2Trượt152
10-06Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng đầu 3156
09-06Đầu: 8 - Đuôi: 8Trúng Đề251
08-06Đầu: 8 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7270
07-06Đầu: 3 - Đuôi: 0Trượt257
06-06Đầu: 7 - Đuôi: 3Trúng đầu 7173
05-06Đầu: 2 - Đuôi: 6Trượt96
04-06Đầu: 8 - Đuôi: 7Trượt90
03-06Đầu: 7 - Đuôi: 3Trúng đầu 792
02-06Đầu: 3 - Đuôi: 4Trượt280
01-06Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng đuôi 158
31-05Đầu: 5 - Đuôi: 6Trượt295
30-05Đầu: 6 - Đuôi: 9Trúng đầu 673
29-05Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng đầu 650
28-05Đầu: 9 - Đuôi: 1Trượt78
27-05Đầu: 3 - Đuôi: 2Trúng đầu 368
26-05Đầu: 8 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1163
25-05Đầu: 0 - Đuôi: 9Trúng đuôi 962
24-05Đầu: 6 - Đuôi: 6Trúng Đề74
23-05Đầu: 3 - Đuôi: 1Trượt89
22-05Đầu: 8 - Đuôi: 7Trượt66
21-05Đầu: 6 - Đuôi: 4Trượt162
20-05Đầu: 5 - Đuôi: 5Trúng đầu 5153
19-05Đầu: 9 - Đuôi: 5Trượt174
18-05Đầu: 3 - Đuôi: 1Trúng đầu 3158
17-05Đầu: 0 - Đuôi: 9Trúng đuôi 961
16-05Đầu: 1 - Đuôi: 4Trượt279
15-05Đầu: 8 - Đuôi: 4Trượt282
14-05Đầu: 9 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3171
13-05Đầu: 4 - Đuôi: 9Trúng Đề255
12-05Đầu: 6 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2251
10-05Đầu: 3 - Đuôi: 5Trúng đầu 3290
09-05Đầu: 4 - Đuôi: 2Trúng đầu 4182
08-05Đầu: 8 - Đuôi: 1Trúng Đề257
07-05Đầu: 1 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0293
06-05Đầu: 0 - Đuôi: 5Trúng đầu 0289
05-05Đầu: 8 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7281
04-05Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng đầu 185
03-05Đầu: 9 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6199
02-05Đầu: 6 - Đuôi: 3Trúng đầu 691
01-05Đầu: 2 - Đuôi: 7Trúng đầu 2170
30-04Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng Đề63
29-04Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9278
28-04Đầu: 9 - Đuôi: 4Trúng đầu 9196
27-04Đầu: 5 - Đuôi: 5Trúng Đề79
26-04Đầu: 7 - Đuôi: 1Trúng đầu 7191
25-04Đầu: 8 - Đuôi: 8Trúng đầu 8292
24-04Đầu: 0 - Đuôi: 0Trúng đầu 062
23-04Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng Đề69

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *