🌸 NHANH TAY LẤY SỐ – SỐ SIÊU ĐẸP – UY TÍN LÀM NÊN THÀNH CÔNG❤PHÁT TÀI NGOÀI MONG ĐỢI❤CẦU ĐẸP TIỀN VÀO NHƯ NƯỚC ❤ ❤❤

SONG THỦ LÔ MIỀN NAM 1 ngày  giá 400.000 VNĐ

Nếu Không có Thẻ 400.000 các bạn có thể nạp các mệnh giá thẻ từ 50k đến 100k góp lại làm sao mà nạp đủ 400.000 là được

Sau khi nạp thẻ thành công các bạn sẽ nhận được căp lô VIP. và sẽ nhận được số từ 8h00 – 18h00 mỗi ngày nhé

Hỗ trợ : Viettel, Mobi, Vina, Gate, VNMobile…

 LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI: 01652265163  

Chú ý:Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ MIỀN NAM
NGÀY SONG THỦ MN
KẾT QUẢ
Hôm nay
 20/04/2018  BD 79-87 ,TV 21-62 ,VL 95-61  Win BD
 19/04/2018  AG 96-43 ,BT 17-67 ,TN 08-43  Win AG
18/04/2018  CT 37-93  ,ĐN 16-29 ,ST 81-47  Miss
 17/04/2018  BL 62-71 ,BT 94-68 ,VT 07-46  Win BL
 16/04/2018  CM 69-17 ,ĐT 20-86 ,HCM 91-40  Miss
 15/04/2018  ĐL 80-94 ,KG 89-32 ,TG 21-78  Win ĐL,KG,TG
 14/04/2018  BP 61-38 ,HG 90-83 ,HCM 64-17 ,LA 31-94  Miss
 13/04/2018  BD 21-63 ,TV 45-97 ,VL 60-79 Win TV
 12/04/2018  AG 26-67 ,BT 67-38 ,TN 21-53  Win TN
 11/04/2018  CT 17-21 ,ĐN 39-82 ,ST 46-37  Win CT
 10/04/2018  BL 67-12 ,BT 34-81 ,VT 54-28  WinBT,VT
 09/04/2018  CM 93-01 ,ĐT 26-49 ,HCM 05-49 Win ĐT,HCM
 08/04/2018  ĐL 69-14 ,KG 93-27 ,TG 85-55  Win ĐL,KG
 07/04/2018  BP 27-72 ,HG 12-31 ,HCM 83-63 ,LA 46-24  Win HG
 06/04/2018  BD 70-06 ,TV 52-97 ,VL 67-71  Win BD,TV,VL
 05/04/2018  AG 94-72 ,BT 83-04 ,TN 97-56  Win AG
 04/04/2018  CT 69-72 ,ĐN 43-13 ,ST 15-32  Win CT,ĐN,ST
 HỆ THỐNG BẢO TRÌ
 27/03/2018  BL 23-75 ,BT 97-58 ,VT 34-69  Win VT
 26/03/2018  CM 12-97 ,ĐT 46-54 ,HCM 19-44  Win CM,ĐT,HCM
 25/03/2018  ĐL 78-13 ,KG 07-31 ,TG 93-46  Miss
 24/03/2018  BP 93-74 ,HG 51-64 ,HCM 63-27 ,LA 42-62  Win BP
 23/03/2018  BD 26-40 ,TV 13-91 ,VL 07-82  Miss
 21/03/2018 CT 19-46 ,ĐN 03-54 ,ST 12-57  Win CT,ĐN,ST
 20/03/2018  BL 81-37 ,BT 23-51 ,VT 37-93  Win BL,BT,VT
 17/03/2018  BP 42-67 ,HG 98-32 ,HCM 15-34 ,LA 26-43  Win HG,HCM,LA
 16/03/2018  BD 97-14 ,TV 17-38  ,VL 26-56  Win BD,TV,VL
 15/03/2018 AG 26-19 ,BT 73-80 ,TN 68-76  Win AG,TN
 14/03/2018  CT 26-19 ,ĐN 54-97 ,ST 34-42  Win CT
 13/03/2018  BL 58-31 ,BT 67-13 ,VT 31-74  Win BL,VT
 12/03/2018  CM 92-19 ,ĐT 08-74 ,HCM 21-56  Win CM,ĐT,HCM
 11/03/2018  ĐL 92-01 ,KG 39-44 ,TG 25-83  Miss
 10/03/2018  BP 51-67 ,HG 19-46 ,HCM 23-61 ,LA 37-70  Win BP,HG,HCM,LA
 09/03/2018  BD 94-52 ,TV 90-71 ,VL 83-25  Win BD,TV,VL
 08/03/2018  AG 74-81 ,BT 19-68 ,TN 34-95  Win AG,BT,TN
 07/03/2018  CT 27-98 ,ĐN 46-54 ,ST 31-75  Win CT,ĐN,ST
 06/03/2018  BL 71-18 ,BT 23-92 ,VT 36-87  Win BL,BT,VT
 05/03/2018  CM 28-65 ,ĐT 12-80 ,HCM 17-23  Win CM,ĐT,HCM
 04/03/2018  ĐL 40-35 ,KG 25-58 ,TG 10-78  Win ĐL,KG,TG
 03/03/2018  BP 76-81 ,HG 19-63 ,HCM 20-71 ,LA 04-69  Win BP,HG,HCM,LA
 02/03/2018  BD  58-46 ,TV 15-30 ,VL 37-53  Win BD,TV,VL
 01/03/2018  AG 79-52 ,BT 17-61 ,TN 32-94  Win AG,BT,TN
 28/02/2018  CT 59-72 ,ĐN 10-34 ,ST 27-58  Win ĐN
 27/02/2018  BL 79-10 ,BT 27-92 ,VT 55-35 Miss
 26/02/2018  CM 56-49 ,ĐT 26-68 ,HCM 06-62  Miss
 25/02/2018  ĐL 52-69 ,KG 41-93 ,TG 58-21  Miss
 24/02/2018  BP 96-73 ,HG 85-68 ,HCM 62-51 ,LA 59-27  Miss
 23/02/2018  BD 42-19 ,TV 69-71 ,VL 18-53  Win BD,TV,VL
 22/02/2018  AG 96-57 ,BT 13-94 ,TN 36-40  Win AG,BT,TN
 21/02/2018  CT 45-63 ,ĐN 27-62 ,ST 15-79  Win CT,ĐN,ST
 20/02/2018 BL 15-27 ,BT 41-36 ,VT 74-93  Win BL
19/02/2018  CM 43-78 ,ĐT 52-83 ,HCM 19-84  Win CM,ĐT,HCM
 18/02/2018   ĐL 56-75 ,KG 97-21 ,TG 38-58  Win TG
 17/02/2018  BP 46-78 ,HG 31-53 ,HCM 58-85 ,LA 84-91  Win BP,HG,HCM,LA
 16/02/2018  BD 72-84 ,TV 63-92 ,VL 07-98  Win BD,TV,VL
 15/02/2018  AG 43-86 ,BT 38-62 ,TN 10-71  Win AG,BT,TN
 14/02/2018  CT 51-64 ,ĐN 34-79 ,ST 62-86  Win CT,ĐN,ST
 13/02/2018  BL 82-89 ,BT 27-84 ,VT 34-70  Win BL,BT,VT
 12/02/2018  CM 25-42 ,ĐT 49-70 ,HCM 29-60  Win CM,ĐT,HCM
 11/02/2018  ĐL 59-41 ,KG 68-48 ,TG 04-93  Win ĐL,KG
 10/02/2018  BP 19-28 ,HG 24-90 ,HCM 29-78 ,LA 08-85  Win BP,HG,HCM,LA
 09/02/2018  BD 09-72 ,TV 79-90 ,VL 17-31  Win BD,TV,VL
 08/02/2018  AG 69-74 ,BT 31-19 ,TN 38-50  Win AG,BT,TN
 07/02/2018  CT 06-87 ,ĐN 14-54 ,ST 25-83  Win CT,ĐN,ST
 06/02/2018  BL 32-84 ,BT 06-39 ,VT 38-41  Win BL,BT,VT
 05/02/2018  CM 53-04 ,ĐT 46-85 ,HCM 89-68  Win CM,ĐT,HCM
 04/02/2018  ĐL 42-69 ,KG 63-31 ,TG 06-89  Win ĐL,KG,TG
 03/02/2018  BP 57-82 ,HG 42-30 ,HCM 68-74 ,LA 15-39  Win BP
 02/02/2018  BD 76-47 ,TV 18-79 ,VL 01-98  Win BD,TV,VL
 01/02/2018  AG 23-09 ,BT 38-87 ,TN 75-94  Win AG,BT,TN
 31/01/2018  CT 16-78 ,ĐN 05-37 ,ST 01-87  Win CT,ĐN,ST
 30/01/2018  BL 24-68 ,BT 91-13 ,VT 04-72  Miss
 29/01/2018  CM 75-62 ,ĐT 17-07 ,HCM 65-91  Win CM,ĐT,HCM
 28/01/2018  ĐL 63-57 ,KG 31-75 ,TG 36-79  Win ĐL,KG,TG
 27/01/2018  BP 25-96 ,HG 15-68 ,HCM 28-91 ,LA 14-59  Win BP
 26/01/2018  BD 82-12 ,TV 60-10 ,VL 23-73   Win BD,TV,VL
 25/01/2018  AG 83-92 ,BT 52-76 ,TN 08-79   Win AG,BT,TN
 24/01/2018  CT 21-68 ,ĐN 71-13 ,ST 86-49  Win CT,ST
 23/01/2018  BL 84-93 ,BT 12-53 ,VT 70-19  Win BL,BT,VT
 22/01/2018  CM 68-19 ,ĐT 59-85 ,HCM 92-31  Win CM
 21/01/2018  ĐL 98-73 ,KG 52-70 ,TG 84-24  Win ĐL,KG,TG
 20/01/2018  BP 46-81 ,HG 36-67 ,HCM 43-61 ,LA 45-92 Win BP,HG,HCM,LA
 19/01/2018  BD 82-57 ,TV 17-92 ,VL 14-51  Win BD,TV,VL
 18/01/2018  AG 29-48 ,BT 71-83 ,TN 96-04  Win BT
 17/01/2018  CT 98-06 ,ĐN 80-47 ,ST 15-42  Win CT,ĐN,ST
 16/01/2018  BL 21-73 ,BT 97-84 ,VT 39-78  Win BL
 15/01/2018  CM 32-10 ,ĐT 42-95 ,HCM 67-59  Win CM
 14/01/2018  ĐL 29-41 ,KG 84-39 ,TG 18-30  Win TG
 13/01/2018  BP 58-86 ,HG 43-60 ,HCM 91-04 ,LA 32-26 Win HCM
 12/01/2018  BD 39-62 ,TV 48-28 ,VL 06-13  Win BD,VL
 11/01/2018  AG 58-12 ,BT 67-39 ,TN 82-63  Miss
 10/01/2018  CT 48-21 ,ĐN 67-42 ,ST 93-80  Win ĐN
 09/01/2018  BL 35-94 ,BT 73-18 ,VT 68-44 Miss
 08/01/2018  CM 95-48 ,ĐT 13-73 ,HCM 87-32  Win CM
 07/01/2018  ĐL 43-64 ,KG 27-84 ,TG 16-73  Win ĐL,KG,TG
 06/01/2018  BP 57-65 ,HG 16-58 ,HCM 43-71 ,LA 15-49  Win BP,HG,HCM,LA
 05/01/2018  BD 18-49 ,TV 87-36 ,VL 84-24  Win TV
04/01/2018  AG 13-64 ,BT 19-81 ,TN 19-58  Win AG,BT,TN
 03/01/2018  CT 78-83 ,ĐN 84-17 ,ST 18-82  Win CT,ĐN,ST
 02/01/2018  BL 83-69 ,BT 31-06 ,VT 29-85  Win BL,BT,VT
 01/01/2018  CM 89-58 ,ĐT 52-70 ,HCM 38-69  Win CM,ĐT,HCM
 31/12/2017  ĐL 70-46 ,KG 23-83 ,TG 37-92  Win ĐL,KG,TG
 30/12/2017  BP 70-62 ,HG 31-34 ,HCM 31-83 ,LA 10-43  Win LA
 29/12/2017  BD 56-19 ,TV 28-97 ,VL 34-02  Win BĐ
 28/12/2017  AG 92-60 ,BT 15-86 ,TN 35-29  Win AG,BT,TN
 27/12/2017  CT 49-23 ,ĐN 32-78 ,ST 96-31  Miss
 26/12/2017  BL 80-79 ,BT 39-96 ,VT 82-20  Win BL,BT,VT
 25/12/2017  CM 81-29 ,ĐT 06-94 ,HCM 07-73  Win CM,ĐT,HCM
 24/12/2017  ĐL 51-79 ,KG 29-68 ,TG 31-72  Win ĐL,KG,TG
 23/12/2017  BP 34-67 ,HG 50-13 ,HCM 27-76 ,LA 61-12  Win BP,HG,HCM,LA
 22/12/2017  BD 54-90 ,TV 32-79 ,VL 28-69  Win BD,TV,VL
 21/12/2017  AG 63-21 ,BT 48-67 ,TN 54-38  Miss
 20/12/2017  CT 76-19 ,ĐN 38-43 ,ST 87-10  Win ĐN,ST
 19/12/2017   BL 75-01 ,BT 38-43 ,VT 97-26  Win BT
 18/12/2017  CM 96-35 ,ĐT 76-57 ,HCM 81-48  Win ĐT,HCM
 17/12/2017  ĐL 34-21 ,KG 79-47 ,TG 92-83  Win KG
 16/12/2017  BP 98-76 ,HG 21-83 ,HCM 49-15 ,LA 86-75  Win BP,LA
 15/12/2017  BD 92-47 ,TV 38-09 ,VL 73-46  Win BD
 14/12/2017  AG 08-37 ,BT 19-71 ,TN 86-96  Win AG,BT,TN
 13/12/2017  CT 48-56 ,ĐN 49-27 ,ST 28-57  Win CT,ĐN,ST
 12/12/2017  BL 95-27 ,BT 35-62 ,VT 64-40  Win BL,BT,VT
 11/12/2017  CM 63-21 ,ĐT 75-94 ,HCM 37-80  Miss
 10/12/2017  ĐL 46-23 ,KG 19-82 ,TG 43-67  Win ĐL,KG,TG
 09/12/2017  BP 36-75 ,HG 32-67 ,HCM 18-37 ,LA 14-50  Ăn BP,HG,HCM,LA
 08/12/2017  BD 94-78 ,TV 57-96 ,VL 35-97  Ăn BD,TV,VL
 07/12/2017  AG 72-14 ,BT 96-56 ,TN 12-35  Miss
 06/12/2017  CT 84-09 ,ĐN 12-92 ,ST 56-73  Ăn CT,ĐN,ST
 05/12/2017  BL 23-90 ,BT 68-47 ,VT 33-58  Ăn BT
 04/12/2017  CM 15-40 ,ĐT 16-59 ,HCM 14-82  Ăn CM,ĐT,HCM
 03/12/2017  ĐL 62-70 ,KG 34-27 ,TG 23-76  Ăn ĐL,KG,TG
 02/12/2017  BP 69-37 ,HG 84-46 ,HCM 83-19 ,LA 45-60  Ăn LA
 01/12/2017  BD 46-57 ,TV 18-67 ,VL 05-84  Ăn BD,TV,VL
 30/11/2017  AG 18-47 ,BT 39-72 ,TN 51-61  Miss
 29/11/2017  CT 45-18 ,ĐN 25-48 ,ST 16-75  Ăn CT,ĐN,ST
 28/11/2017  BL 34-63 ,BT 26-89 ,VT 15-78  Miss
 27/11/2017  CM 96-23 ,ĐT 41-58 ,HCM 64-75  Miss
 26/11/2017  ĐL 16-25 ,KG 42-51 ,TG 81-94  Ăn ĐL,TG
 25/11/2017  BP 45-18 ,HG 20-74 ,HCM 38-65 ,LA 09-46  Ăn BP,HG,HCM,LA
 24/11/2017  BD 05-48 ,TV 23-90 ,VL 30-95  Ăn BD,TV,VL
 23/11/2017  AG 96-07 ,BT 15-41 ,TN 37-54  Ăn BT
 22/11/2017  CT 05-78 ,ĐN 28-63 ,ST 37-97  Ăn CT,ĐN,ST
 21/11/2017  BL 85-46 ,BT 39-18 ,VT 58-34  Ăn BL,BT
 20/11/2017  CM 15-49 ,ĐT 27-58 ,HCM 93-41  Ăn CM,ĐT,HCM
 19/11/2017  ĐL 59-61 ,KG 37-55 ,TG 93-58  Ăn TG
 18/11/2017  BP 52-84 ,HG 61-34 ,HCM 39-57 ,LA 07-36  Ăn HCM
 17/11/2017  BD 57-96 ,TV 05-42 ,VL 64-79  Ăn BD,VL
 16/11/2017  AG 71-39 ,BT 07-43 ,TN 96-45 Win AG,BT,TN
 15/11/2017  CT 29-30 ,ĐN 87-34 ,ST 54-31 Win CT,ST
 14/11/2017  BL 97-85 ,BT 26-38 ,VT 14-56 Win BT,VT
 13/11/2017  CM 50-42 ,ĐT 36-72 ,HCM 04-39 Win CM,ĐT,HCM
 12/11/2017   ĐL 66-51 ,KG 79-58 ,TG 15-94  Win ĐL
 11/11/2017  BP 18-42 ,HG 31-76 ,HCM 60-86, LA 93-16  Win HG
 10/11/2017  BD 84-73 ,TV 92-38 ,VL 10-47  Miss
 09/11/2017  AG 87-49 ,BT 35-73 ,TN 18-70  Win AG,BT,TN
 08/11/2017  CT 62-19 ,ĐN 36-04 ,ST 48-53  Miss
 07/11/2017  BL 29-16 ,BT 73-49 ,VT 35-62  Win VT
 06/11/2017  CM 74-39 ,ĐT 23-91 ,HCM 07-54  Win HCM
 05/11/2017  ĐL 76-17 ,KG 28-63 ,TG 03-51 Win KG,TG
 04/11/2017  BP 29-17 ,HG 38-43 ,HCM 64-31 ,LA 13-27  Win HG,LA
 03/11/2017  BD 37-50 ,TV 48-59 ,VL 21-12  Win BD,TV,VL
 02/11/2017  AG 56-14 ,BT 04-69 ,TN 16-58  Win AG,BT,TN
 01/11/2017  CT 59-73 ,ĐN 68-05 ,ST 36-97  Win ST
 31/10/2017  BL 30-13 ,BT 14-50 ,VT 05-34  Win BL,BT,VT
 30/10/2017  CM 79-53 ,ĐT 08-94 ,HCM 62-13 Win CM,ĐT
 29/10/2017  ĐL  97-05 ,KG  34-29 ,TG 78-27  Miss
 28/10/2017  BP 41-52 ,HG 20-18 ,HCM 53-85 ,LA 18-43 Win BP,HG,HCM,LA
 27/10/2017  BD 40-53 ,TV 47-39 ,VL 23-60 Win BD,TV,VL
 26/10/2017  AG 54-06 ,BT 83-69 ,TN 10-85 Win AG,BT,TN
 25/10/2017  CT 60-83 ,ĐN 54-92 ,ST 06-39 Win CT,ĐN,ST
 24/10/2017  BL 21-18 ,BT 53-22 ,VT 75-89  Win BT
 23/10/2017  CM 75-51 ,ĐT  98-32 ,HCM 01-85  Win HCM
 22/10/2017   ĐL  43-26 ,KG 93-85 ,TG 26-37 Win ĐL,KG
 21/10/2017  BP 86-53  ,HG 09-52 ,HCM 17-79 ,LA 16-41 Win BP,HG,HCM,LA
 20/10/2017  BD  74-26 ,TV  38-62 ,VL  83-07 Win BD,TV
 19/10/2017  AG 87-03 ,BT 64-59  ,TN 25-37  Win AG
 18/10/2017  CT  28-57 ,ĐN  93-24 ,ST  36-13  Win ST
 17/10/2017  BL 23-61 ,BT 16-48 ,VT 03-27  Win BL,BT,VT
 16/10/2017  CM 76-55 ,ĐT 39-54 ,HCM 36-13  Miss
 15/10/2017   ĐL  26-30 ,KG 57-83 ,TG  90-78 Win ĐL,KG,TG
 14/10/2017  BP 54-72 ,HG 36-52 ,HCM 03-94 ,LA 42-21 Win BP,HG,HCM,LA
 13/10/2017  Ăn BD 51-85 ,TV 43-09 ,VL 38-74 Win TV,VL
 12/10/2017   AG 56-27 ,BT 30-66 ,TN 19-73  Miss
 11/10/2017  CT 26-53 ,ĐN 75-60 ,ST 08-82  Miss
 10/10/2017   BL 37-10 ,BT  30-77 ,VT 25-63  Win BL,BT
 09/10/2017  CM 93-45 ,ĐT 24-76 ,HCM 13-60  Win CM,ĐT,HCM
 08/10/2017  ĐL 15-62 ,KG 21-35  ,TG 89-17  Win ĐL,KG,TG
 07/10/2017  BP 27-94 ,HG  34-83 ,HCM 72-63 ,LA 05-27  Win HCM
 06/10/2017  BD  54-72 ,TV 07-13 ,VL  26-95  Win VL
 05/10/2017  AG 25-32 ,BT 56-29 ,TN 14-09  Win AG,BT,TN
 04/10/2017  CT 29-73 ,ĐN 10-07 ,ST  81-65  Win ĐN
 03/10/2017  BL 57-46 ,BT 01-89 ,VT 15-49  Win BL,BT,VT
 02/10/2017  CM 51-19 ,ĐT 76-05 ,HCM 18-94  Win CM,ĐT,HCM
 01/10/2017  ĐL 29-78 ,KG 34-92 ,TG 16-70  Win ĐL,KG,TG
 30/09/2017  BP 56-73 ,HG 18-37 ,HCM 01-32 ,LA 95-31  Win HG
 29/09/2017  BD 21-79 ,TV 10-50 ,VL 19-37  Win BD,TV,VL
 28/09/2017  AG 09-91 ,BT 11-67 ,TN 18-97  Win AG,BT,TN
 27/09/2017  CT 31-50 ,ĐN 19-72 ,ST 85-01  Win CT,ĐN,ST
 26/09/017  BL 51-45 ,BT  68-26 ,VT 19-01  Win BL
 25/09/2017  CM 84-10 ,ĐT 02-14 ,HCM 16-56  Win CM,ĐT,HCM
 24/09/2017  TG 20-15 ,ĐL 47-21 ,KG 68-08  Miss
 23/09/2017  HCM 70-33 ,BP  71-62 ,HG 93-14 ,LA 54-05  Win HCM
 22/09/2017  BD 50-42 ,TV  86-41  ,VL  35-83  Win BD
 21/09/2017   TN 12-36 ,AG 85-17 ,BT 01-68  Miss
 20/09/2017  ĐN 52-13 ,CT 05-49 ,ST 37-52  Win CT,ĐN,ST
 19/09/2017  BL 11-82 ,BT 21-49 ,VT 16-49  Win BL,BT,VT
 18/09/2017  CM 58-23 ,ĐT 26-64 ,HCM 60-81  Win CM,ĐT,HCM
 17/09/2017  ĐL 33-53 ,KG 73-91 ,TG 01-67  Win ĐL,KG,TG
 16/09/2017  BP 73-51 ,HG 14-98 ,HCM 07-51 ,LA 62-38 Win BP,HG,HCM,LA
 15/09/2017  BD 49-53 ,TV 16-46 ,VL 32-54  Win BD,TV,VL
 14/09/2017  TN 25-96 ,AG 11-27 ,BT 05-49  Miss
 13/09/2017  ĐN 78-63 ,CT 01-85 ,ST 97-25  Win ĐN
 12/09/2017  BL 89-37 ,BT 25-66 ,VT 11-03  Win BL,BT,VT
 11/09/2017  HCM 53-88 ,ĐT 89-35 ,CM 03-54  Miss
 10/09/2017  ĐL 40-71 ,KG 01-96 ,TG 61-16  Win ĐL,KG,TG
 09/09/2017  HCM 27-60 ,BP 12-34 ,HG 29-09 ,LA  81-37  Win HG
 08/09/2017  BD 19-48 ,TV 39-65 ,VL 66-41  Win BD,TV,VL
 07/09/2017   AG 40-53 ,BT 10-80 ,TN 18-78  Win AG,BT,TN
 06/09/2017   ĐN 24-57 ,CT 04-12 ,ST 70-41  Miss
 05/09/2017  VT 54-71 ,BL 03-47 ,BT  62-76  Miss
 04/09/2017  HCM  25-67 ,ĐT  35-06 ,CM 47-94  Win HCM
 03/09/2017  ĐL 40-59 ,KG 56-01 ,TG 31-44  Win ĐL,KG,TG
 02/09/2017  BP 16-68 ,HG 52-08 ,HCM 63-11 ,LA 17-42  Win BP,HG,HCM,LA
 01/09/2017  BD 43-65 ,TV 11-50 ,VL 92-61  Win BD,TV,VL
 31/08/2017   TN 06-72 ,AG  19-34 ,BT 68-17  Win BT
 30/08/2017  CT 74-03 ,ĐN 24-32 ,ST 30-94  Win CT,ĐN,ST
 29/08/2017  VT 31-04 ,BL 93-42 ,BT 54-67  Miss
 28/08/2017   CM 08-67 ,ĐT 50-41 ,HCM 90-73  Win CM,ĐT,HCM
 27/08/2017  ĐL 20-81 ,KG 80-38 ,TG 16-95  Win ĐL,KG,TG
 26/08/2017  HCM 24-74 ,BP 09-64 ,HG 48-13 ,LA 91-17  Win BP
 25/08/2017  BD 28-30 ,TV 39-41 ,VL 35-43 Win BD,TV,VL
 24/08/2017  AG 60-55 ,BT 45-39 ,TN 48-54  Win AG,BT,TN
 23/08/2017  CT 64-83 ,ĐN 62-23 ,ST 42-79  Win CT,ĐN,ST
 22/08/2017  VT  50-62,BL 39-70,BT 15-65  Win VT,BL,BT
 21/08/2017 CM 14-37, ÐT 61-12 HCM 82-53 Win CM, ĐT, HCM
 20/08/2017  TG 33-59,KG 68-16,ĐL 40-60  Win TG,KG,ĐL
 19/08/2017 HCM 39-26,BP 28-37,HG 37-73,LA 24-53 Win HCM,BP,HG,LA
 18/08/2017 BD 02-11 ,TV 06- 30,VL 53-02 Win BD, VL,TV
 17/08/2017  TN 51-16,AG 31-13,BT 72-27  Win TN,AG,BT
 16/08/2017  ĐN 60-20,CT 49-56,ST 72-42  Win ĐN, ST, ĐN
 15/08/2017  BT 07-87,VT 52-25,BL 15-94  Win BL, BT, VT
 14/08/2017  HCM 18-81, ĐT 50-86, CM 90-41  Win CM, ĐT, HCM
 13/08/2017  TG 23-13, KG 20-10, ĐL 73-86  Win ĐL, KG,TG
 12/08/2017  HCM 28-43,BP 74-86,HG 22-64,LA 30-58  Win HCM,BP,LA
 11/08/2017  BD 27-73,TV 50-85,VL 12-58  Win BD,TV,VL
 10/08/2017 AG 10-14,BT 20-72,TN 27-71 Win TN,AG,BT
 09/08/2017 CT 44-46,ĐN 20-55,ST 39-87  Win  ĐN, ST, ĐN
 08/08/2017 BL 18-59, BT 03-31, VT 77-26 Win BL, BT, VT
07/08/2017  CM 14-37, ÐT 63-32 HCM 05-55 Win CM, ĐT, HCM
 06/08/2017 ÐL 67-01 KG 13-68,TG 12-22  Win ĐL, KG,TG
 05/08/2017 HCM 12-48,BP 32-62,HG 47-71,LA 05-53 Win HCM,BP,HG,LA
 04/08/2017 BD 15-35,TV 66-67,VL 67-22 Win BD,TV,VL
 03/08/2017  TN 14-13,AG 06-70,BT 65-11 Win TN,AG,BT
 02/08/2017 CT 64-35 ÐN 48-09 ST 12-86  Win  ĐN, ST
 01/08/2017 BL 32-19 BT 18-67 VT: 24-35  Win BL, VT
 31/07/2017 CM: 45-11 ÐT 27-45 HCM 34-43 Win  HCM
 30/07/2017  ÐL 13-25 KG 65-72 TG 73-34 Win KG, TG
29/07/2017  BP 13-81 HG 28-75 HCM 21-98 LA 85-48 Win BP,HG,LA
 28/07/2017  BD 00-36,TV 78-45,VL 05-47  Win BD,TV,VL
27/07/2017 TN 17-28, AG 50-74, BT 09-82 Win TN,BT
26/07/2017 ĐN 54-36 ,CT 80-53, ST 58-33  Win ĐN,CT,ST
25/07/2017 VT 26-45,BL 39-14,BT 30-09 Win VT, BL, BT
 24/07/2017  CM 73-12, ĐT 04-91 ,HCM 16-37  Win CM, ĐT, HCM
 23/07/2017  TG 04-14,ĐL 08-68,KG 02-91   Win TG,ĐL, KG
22/07/2017  HCM 21-98 BP 97-81 HG 37-75 LA 20-48 Win BP,HG,LA
21/07/2017 BD 56-73,TV 71-59,VL 43-98 Win BD,TV,VL
20/07/2017 TN 31-07, AG 50-74, BT 71-70    Win TN,BT
19/07/2017 ĐN 59-30,CT 61-82,ST 48-54  Win ĐN,CT,ST
18/07/2017  VT 75-90,BL 31-92,BT 17-62  Win BL
17/07/2017  HCM 89-40,CM 04-52,ĐT 09-10  Win HCM, CM
16/07/2017  TG 00-26,ĐL 35-43,KG 07-76  Win TG,ĐL, KG
15/07/2017  HCM 64-20,BP 72-11,HG 69-17,LA 70-10  Win HCM,BP,HG,LA
 14/07/2017  BD 90-60,TV 23-10,VL 16-32   Win BD,TV
13/07/2017 TN 43-52,AG 57-94,BT 09-88  Win TN,AG,BT
12/07/2017  ĐN 75-60,CT 32-64,ST 62-51  Win ĐN,CT,ST
11/07/2017 VT 43-51,BL 82-91,BT 32-40  Win VT,BL,BT
10/07/2017 HCM 61-33,CM 30-82,ĐT 38-65  Win HCM,CM,DT
09/07/2017  TG 71-37,KG 40-53 ,ĐL 51-62  Win TG,ĐL, KG
08/07/2017 HCM 19-61,BP 74-54,HG 83-40,LA 06-03  Win HCM, BP, LA
 07/07/2017  BD 23-30, TV 25-96, VL 07-48  Win BD, VL
06/07/2017  TN 23-48,AG 49-16,BT 09-72  Win TN
05/07/2017  ĐN 35-95,CT 43-52,ST 75-85  Win ĐN, CT
04/07/2017  VT 10-70,BL 31-15, BT 39-42  Win VT
 03/07/2017  HCM 05-52,CM 11-61,ÐT 01-59  Win HCM,CM,DT
02/07/2017  TG 52-05,KG 16-53 ,ĐL 61-34    Win TG,ĐL
01/07/2017  HCM 57-32,BP 10-90,HG 25-21,LA 20-75  Win HCM, BP
 30/06/2017 BD 37-57, TV 28-98, VL 90-12   Win BD,TV,VL
29/06/2017 TN 08-64,AG 50-26, BT 12-51    Win TN, BT
28/06/2017 ĐN 06-51,CT 20-63,ST 01-13  Win ĐN,CT,ST
27/06/2017 VT 11-51,BL 02-54, BT 64-43  Win VT, BL
26/06/2017  HCM 92-45,CM 20-61,ÐT 04-31   Win HCM, CM,ĐT
 25/06/2017  TG 43-05,KG 94-22,ĐL 21-50  Win TG,KG
 24/06/2017 HCM 17-25,BP 74-81,HG 37-70,LA 51-42    Win HG,LA
23/06/2017 BD 41-50,TV 23-65,VL 24-64  Win BD, TV, VL
22/06/2017  TN 84-26,AG 04-56, BT 05-50   Win TN, AG, BT
21/06/2017  ĐN 31-63,CT 13-71,ST 45-02   Win ĐN, CT
20/06/2017  VT 36-03,BL 92-37, BT 64-43  Win VT
19/06/2017 HCM 87-45, CM 20-71, ÐT 54-30 Win HCM, CM, ĐT
18/06/2017 TG 78-43,ĐL 50-21,KG 95-31    Win TG,KG
 17/06/2017 HCM 07-10, BP 09-70, HG 16-36, LA 60-27  Win HCM, BP
16/06/2017 BD 05-75,TV 31-84,VL 53-91  Win BD, TV, VL
15/06/2017  TN 84-32, AG 81-04, BT 21-56  Win BT
14/06/2017 ĐN 35-89,CT 90-47,ST 45-02 Win ĐN
13/06/2017  VT 19–59, BL 04-42, BT 26-78  Win VT, BL
12/06/2017 HCM 12-42, ĐT 31-62,CM 68-30 Win HCM, CM
11/06/2017  TG 27-30,ĐL 01-73,KG 81-98 Win TG,DL,KG
10/06/2017  HCM  82-70, BP 60-24, HG 91-44, LA 12-20  Win BP, HG
09/06/2017  BD 18-74,TV 41-12,VL 53-91  Ăn BD, VL
08/06/2017 TN 22-33, AG 29-44, BT 79-65 Ăn TN, AG, BT
07/06/2017  ÐN 19-35, CT 41-24, ST 46-12  Ăn CT
06/06/2017  VT 19-99, BL 10-24, BT 26-78  Ăn VT
05/06/2017 HCM 53-74, CM 26-39, ÐT 14-32  Ăn HCM, CM, ĐT
04/06/2017  TG 58-21,KG 85-02,ĐL 05-09  Ăn TG,KG,ĐL
03/06/2017  HCM 82-60,LA 51-03 ,BP 69-90,HG 83-62  Ăn HCM,LA,HG
02/06/2017  BD 26-10,VL 38-76,TV 59-69  Ăn BD,VL,TV
01/05/2017  TN 20-88, AG 75-22,BT 67-90  Ăn TN,AG,BT
31/05/2017  ÐN 97-70, CT 67-49,ST 44-04  Ăn ĐN,CT
30/05/2017  VT 92-88, BL 10-24, BT 94-58  Ăn VT, BL,BT
29/05/2017  HCM 50-05, CM 42-13, ÐT 39-00  Ăn HCM,CM,ĐT
28/05/2017  TG 16-96, ĐL 70-87,KG 71-92 Ăn TG,KG
27/05/2017  HCM 22-03, BP 26-38, HG 57-06, LA 40-30 Ăn HCM,BP,LA
26/05/2017  BD 85-74, TV 81-41, VL 54-15  Ăn VL
25/05/2017 TN 10-34, AG 06-24, BT 73-37  Ăn TN, BT
24/05/2017  ĐN 30-07,CT 50-36,ST 13-20 Ăn ĐN, CT, ST
23/05/2017 VT 38-98,BL 66-36,BT 14-84 Ăn VT,BL,BT
22/05/2017 HCM 76-84,ĐT 47-18,CM 72-31 Ăn HCM,ĐT,CM
21/05/2017 TG 81-68,ĐL 42-55,KG 52-30 Ăn TG,ĐL,KG
20/05/2017 HCM 56-19,BP 43-10,HG 87-41,LA 10-14 Ăn BP,HCM,LA
19/05/2017 BD 45-08,TV 94-15,VL 58-15  Ăn BD,TV,VL
18/05/2017 TN 65-79,AG 39-28,BT 30-49 Ăn TN,AG,BT
17/05/2017 ĐN 40-07,CT 82-36,ST 13-20 Ăn CT,ĐN
16/05/2017 VT 71-79,BL 34-94,BT 21-15 Ăn BT,VT
15/05/2017 HCMC 98-34,ĐT 45-75,CM 76-75 Trượt
14/05/2017 TG 21-34.ĐL 73-31,KG 63-60 Ăn TG,ĐL,KG
13/05/2017 HCM 01-34,BP 89-52,HG 56-79,LA 17-25 Ăn HCM,BP,LA
12/05/2017 BD 64-20,TV 47-29,VL 14-37 Trượt
11/05/2017 TN 24-94,AG 59-41,BT 08-53 Ăn TN,AG,BT
10/05/2017 ĐN 37-20 ,CT 29-16,ST 48-15 Ăn ĐN,CT,ST
09/05/2017 VT 47-04,BL 09-54,BT 12-53 Ăn VT,BL
08/05/2017 HCM 46-25,ĐT 18-53,CM 95-12 Ăn HCM,ĐT,CM
07/05/2017 TG 08-42,DL 10-33,KG 19-14 Ăn TG,DL,KG
06/05/2017 HCM 33-76,BP 20-05
,HG 74-92,LA 24-69
Ăn HCM,BP,LA
05/05/2017 BD 08-36,TV 10-56,VL 19-75 Ăn BD,TV,VL
04/05/2017 TN 63-47,AG   89-75,BT 13-57 Trượt
03/05/2017 ĐN 79-34,CT 45-65,ST 20-44 Ăn ĐN,CT,ST
02/05/2017  VT 61-41,BL 11-13,BT 98-94 Ăn VT,BL,BT
01/05/2017 HCM 23-34,ĐT 75-74,CM 92-67 Ăn HCM
30/04/2017  TG 39-57,DL 15-24,KG 93-74 Ăn TG,DL,KG
29/04/2017 HCM 62-47,HG 56-63,LA 52-34,BP 30-75 Ăn HCM,HG,LA,BP
28/04/2017  BD 48-56,TV 83-59,VL 27-74 Ăn BD,VL
27/04/2017 TN 37-86,AG 61-32,BT 20-67 Ăn TN,AG,BT
26/04/2017  DN 53-75,CT 35-68, ST 24-46 Ăn DN
25/04/2017 VT 81-87,BL 16-21,BT 02-55 Ăn VT,BL,BT
24/04/2017  HCM 98-14, DT 78-35, CM 11-53 Ăn HCM,CM
23/04/2017 TG 85-79,DL 76-74,KG 80-79 ĂN TG,DL,KG
22/04/2017 HCM 56,BP 21,HG 67,LA 89 Ăn BP,HG
21/04/2017  BD 23-34,TV 20-64,VL 31-86 ĂN BD,TV,VL
20/04/2017 TN 54-63, AG 95-64, BT 12-63 Ăn TN,AG
19/04/2017  DN 08-22,CT 42-35,ST 69-74  Ăn  DN,CT,ST
18/04/2017 VT 38-45 , BL 42-86, BT 71-86  Ăn VT
17/04/2017  CM 78-80,DT 44-89,HCM 26-79  Ăn DT,HCM
16/04/2017  KG 90-23,DL76-53,TG 46-42  Ăn KG,TG
15/04/2017 HCM 66-75,BP 87-97,HG 86-09,LA 82-35  Ăn HCM,BP,LA
14/04/2017 HCM 54-57,DT 18-74,CM 24-97  Ăn  HCM,CM,DT
13/04/2017  AG 18-24,BT 86-57,TN 78-67  Ăn AG,BT,TN
12/04/2017 CT 19-68,DN 39-86,ST 69-63  Ăn CT,ST
11/04/2017 BL 46-24,BT 54-67,VT 68-85  Ăn BL,BT,VT
10/04/2017 CM 98-63,DT 89-86,HCM 93-47  Ăn CM,HCM
09/04/2017  KG 04-14,LD 99-52,TG 47-25  Ăn KG,LD,TG
08/04/2017 HCM 12-53,BP 67-36,HG 72-52,LA 86-12 Ăn HCM,HG,LA
07/04/2017 BD 86-23,TV 60-47,VL 56-74 Ăn TV,VL
06/04/2017 AG 19-85,BT 96-85,TN 48-97 Ăn AG,BT,TN
05/04/2017 CT 48-85,DN 63-65,ST 39-68  Ăn CT,ST
04/04/2017  BL 03-54,BT 53-96,VT 64-25 Ăn BL,BT,VT
03/04/2017 CM 69-57,DT 53-54,HCM 84-74 Ăn CM,HCM
02/04/2017 KG 76-96,LD 68-85,TG 63-24 Ăn KG,LD,TG
01/04/2017 HCM 09-45,BP 58-24,HG 25-34,LA 79-22  Ăn HCM,HG,LA