BÍ QUYẾTMuốn chơi LÔ ĐỀ để thắng lớn mỗi ngày bạn phải có một Chiến Thuật lâu dài => Phải biết chốt số Chuẩn tránh mất tiền oan. Không biết lấy số thì để chúng tôi. Cam kết ngày nào bạn lấy số bạn sẽ thắng lớn!!
 DÀN ĐỀ 2 SỐ MIỀN BẮC Giá 2.000.000 VNĐ

 Nếu các bạn không có mệnh giá thẻ nạp 2,000.000 VNĐ thì các bạn có thể nạp góp làm sao mà đủ số tiền 2.000.000 VNĐ là số sẽ hiện ra!

 Các bạn có thể nạp thẻ vào lúc 8h00 đến 18h00

 Hỗ trợ : Viettel, Mobi, Vina, Gate, VNMobile…

 LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI:  01652265163

Chú ý:Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN ĐỀ 2 SỐ MIỀN BẮC
NGÀY DÀN ĐỀ 2 SỐ KẾT QUẢ
Hôm nay
 17/09/2018  43-10  Ăn Đề 43
 16/09/2018 82-42 Miss
 15/09/2018  93-77  Ăn Đề 77
 14/09/2018  49-88  Ăn Đề 88
 13/09/2018  62-35  Ăn Đề 62
 12/09/2018  56-97   Ăn Đề 56
 11/09/2018  40-98  Ăn Đề 40
10/09/2018  45-35  Ăn Đề 45
 09/09/2018  53-27  Ăn Đề 53
 08/08/2018  21-15  Ăn Đề 15
 07/09/2018  97-34  Ăn Đề 97
 06/09/2018  64-60  Ăn Đề 64
 05/09/2018  88-90  Ăn Đề 88
 04/09/2018  56-08  Ăn Đề 08
03/09/2018  97-49  Ăn Đề 49
 02/09/2018  49-16  Miss
01/09/2018  19-52  Ăn Đề 19
 31/08/2018  12-67  Ăn Đề 67
 30/08/2018  60-29  Ăn Đề 60
 29/08/2018  87-92  Ăn Đề 87
 28/08/2018  27-56   Ăn Đề 27
 27/08/2018  87-57  Ăn Đề 87
 26/08/2018  81-56   Ăn Đề 81
 25/08/2018  60-45   Ăn Đề 60
 24/08/2018  17-84  Ăn Đề 17
 23/08/2018  35-14  Ăn Đề 35 
 22/08/2018  85-13  Miss
 21/08/2018  56-49   Ăn Đề 56
 20/08/2018  90-57  Ăn Đề 57
19/08/2018  59-19   Ăn Đề 19
 18/08/2018  36-77  Ăn Đề 77
 17/08/2018  27-68  Ăn Đề 27
 16/08/2018  87-57  Ăn Đề 87
 15/08/2018  21-68  Miss
 14/08/2018  86-30   Ăn Đề 86
 13/08/2018  49-16  Ăn Đề 49
12/08/2018  77-27   Ăn Đề 77
11/08/2018  60-21   Ăn Đề 60
 10/08/2018  81-10  Ăn Đề 81
 09/08/2018  17-95   Ăn Đề 17
 08/08/2018  16-29  Ăn Đề 29
 07/08/2018  23-80  Ăn Đề 23
 06/08/2018  14-32   Ăn Đề 14
 05/08/2018  38-75    Ăn Đề 38
 04/08/2018  24-91   Ăn Đề 24
 03/08/2018  86-79   Ăn Đề 86
 02/08/2018  38-86   Ăn Đề 38
 01/08/2018  28-19  Ăn Đề 28
 31/07/2018 68-47 Miss
 30/07/2018  72-98   Ăn Đề 72
29/07/2018  92-17  Ăn Đề 92
 28/07/2018  33-71  Ăn Đề 33
 27/07/2018  31-16   Ăn Đề 31
 26/07/2018  56-85  Ăn Đề 56
 25/07/2018  41-91  Ăn Đề 41
 24/07/2018 70-41  Ăn Đề 70
 23/07/2018  95-86   Ăn Đề 86
 22/07/2018  92-62   Ăn Đề 92
 21/07/2018  68-38   Ăn Đề 68
 20/07/2018  62-49  Ăn Đề 49
 19/07/2018  47-58  Miss
 18/07/2018  69-83  Ăn Đề 69
 17/07/2018  23-09  Ăn Đề 23
 16/07/2018  71-42  Ăn Đề  71
 15/07/2018  40-14 Ăn Đề 40 
 14/07/2018  23-43  Ăn Đề 23
 13/07/2018  01-89  Ăn Đề 01
 12/07/2018  16-65  Ăn Đề 65
11/07/2018  54-49   Ăn Đề 54
 10/07/2018  57-15  Ăn Đề 57
 09/07/2018  45-80   Ăn Đề 45
 08/07/2018  99-18   Ăn Đề 99
 07/07/2018  67-23   Ăn Đề 67
 06/07/2018  14-86  Ăn Đề 14
 05/07/2018  95-15   Ăn Đề 95
04/07/2018  63-95   Ăn Đề 95
 03/07/2018  30-04  Ăn Đề 30
 02/07/2018  87-52  Ăn Đề 87
 01/07/2018  17-94   Ăn Đề 17
 30/06/2018  42-16   Ăn Đề 42
 29/06/2018  97-83  Ăn Đề 83
 28/06/2018  94-81   Ăn Đề 94
 27/06/2018  98-02  Ăn Đề  
 26/06/2018  63-71  Trượt
25/06/2018  83-40  Ăn Đề 83
 24/06/2018  15-68  Trượt
 23/06/2018  42-96  Ăn Đề 96
 22/06/2018  83-78  Ăn Đề 83
 21/06/2018  97-73  Ăn Đề 97
 20/06/2018  15-63  Ăn Đề 15
19/06/2018 39-52 Trượt
18/06/2018 36-33 Ăn Đề 33
17/06/2018 64-76 Ăn Đề 64
16/06/2018 48-16 Ăn Đề 48
15/06/2018 45-75 Ăn Đề 45
14/06/2018 47-21 Trượt
13/06/2018 27-37 Ăn Đề 37
12/06/2018 30-99 Ăn Đề 99
11/06/2018 54-62 Ăn Đề 54
10/06/2018 03-47 Ăn Đề 03
09/06/2018 39-99 Ăn Đề 99
08/06/2018 32-38 Ăn Đề 38
07/06/2018 82-60 Ăn Đề 82
06/06/2018 58-75 Ăn Đề 75
05/06/2018 85-87 Ăn Đề 85
04/06/2018 12-83 Ăn Đề 83
03/06/2018 00-93 Ăn Đề 00
02/06/2018 53-85 Ăn Đề 85
01/06/2018 72-76  Ăn Đề 72
 31/05/2018  91-05  Trượt
 30/05/2018  27-69  Trượt
 29/05/2018  29-91  Trượt
 28/05/2018  38-54  Ăn Đề 38
 27/05/2018  79-58  Trượt
 26/05/2018  73-67  Ăn Đề 73
 25/05/2018 85-12 Trượt
 24/05/2018  76-09  Ăn Đề 76
 23/05/2018  17-44  Ăn Đề 44
 22/05/2018 73-30  Ăn Đề 30
 21/05/2018  11-23  Ăn Đề 11
 20/05/2018  70-53   Ăn Đề 70
 19/05/2018  64-45  Ăn Đề 45
18/05/2018  40-61  Ăn Đề 40
 17/05/2018  23-84   Ăn Đề 23
 16/05/2018  70-67  Ăn Đề 70
 15/05/2018 16-54  Ăn Đề 16
 14/05/2018  84-45 Ăn Đề 45 
 13/05/2018  82-36  Ăn Đề 36
  13/05/2018  81-75  Ăn Đề 81
 11/05/2018  11-04  Ăn Đề 04
 10/05/2018  91-10 Ăn Đề 10 
 09/05/2018 53-63 Trượt
 08/05/2018  76-61 Ăn Đề 76 
 07/05/2018  64-62 Ăn Đề 64 
 06/05/2018  38-25   Ăn Đề 38
 05/05/2018  82-75  Ăn Đề 82