Dựa theo ngũ hành bát quái và các quy luật số học. Dựa vào hệ thống máy tính thống kê kết quả xổ số từ năm 2005 đến nay. Các chuyên gia LÔ ĐỀ của chúng tôi khẳng định chắc chắn bắt Trúng CẶP XỈU CHỦ hôm nay
  CẶP XỈU CHỦ MIỀN NAM VIP Giá 2.500.000 VNĐ

 Nếu các bạn không có mệnh giá thẻ nạp 2.500.000 VNĐ thì các bạn có thể nạp góp làm sao mà đủ số tiền 2.500.000 VNĐ là số sẽ hiện ra!

 Các bạn có thể nạp thẻ vào lúc 8h00 đến 18h00

 Hỗ trợ : Viettel, Mobi, Vina, Gate, VNMobile…

Quý khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi .

Chú ý:Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẶP XỈU CHỦ MIỀN NAM
NGÀY CẶP XỈU CHỦ MIỀN NAM 1KẾT QUẢ
Hôm nay
 19/11/2018  CM 852-344 ,ĐT 037-318 ,HCM 967-803  Win CM,ĐT,HCM
 18/11/2018  ĐL 273-949 ,KG 160-683 ,TG 928-653  Win ĐL,KG,TG
 17/11/2018  BP 025-492 ,HG 051-908 ,HCM 781-513 ,LA 629-810  Win BP,HG,HCM,LA
 16/11/2018  BD 394-815 ,TV 703-593 ,VL 027-624  Miss
 15/11/2018  AG 632-280 ,BT 712-718 ,TN 325-969  Win AG,BT,TN
 14/11/2018  CT 172-035 ,ĐN 964-470 ,ST 142-409  Win CT,ĐN,ST
 13/11/2018  BL 219-826 ,BT 724-472 ,VT 612-795  Win BL,BT,VT
 12/11/2018  CM 961-100 ,ĐT 750-230 ,HCM 183-054  Win CM,ĐT,HCM
 11/11/2018  ĐL 567-771 ,KG 234-488 ,TG 970-839  Win ĐL,KG,TG
 10/11/2018  BP 017-999 ,HG 231-587 ,HCM 918-780 ,LA733- 213  Win BP,HG,HCM,LA
 09/11/2018  BD 237-975 ,TV 121-406 ,VL 037-960  Win BD,TV,VL
 08/11/2018  AG 231-128 ,BT 962-615 ,TN 031-701  Win AG,BT,TN
 07/11/2018  CT 031-952 ,ĐN 748-838 ,ST 629-146  Win CT,ĐN,ST
 06/11/2018  BL 625-174 ,BT 491-827 ,VT 612-031  Miss
 05/11/2018  CM 219-703 ,ĐT 187-440 ,HCM 392-044  Win CM,ĐT,HCM
 04/11/2018  ĐL 984-644 ,KG 074-565 ,TG 253-316  Win ĐL,KG,TG
 03/11/2018  BP 027-753 ,HG 193-214 ,HCM 621-302 ,LA 087-180  Win BP,HG,HCM,LA
 02/11/2018  BD 214-026 ,TV 805-625 ,VL 938-018  Win BD,TV,VL
 01/11/2018  AG 716-260 ,BT 873-575 ,TN 127-008  Win AG,BT,TN
 31/10/2018  CT 218-559 ,ĐN 397-366 ,ST 217-451  Win CT,ĐN,ST
 30/10/2018  BL 296-955 ,BT 417-986 ,VT 036-695  Win BL,BT,VT
 29/10/2018  CM 136-526 ,ĐT 789-858 ,HCM 472-877  Win CM,ĐT,HCM
 28/10/2018  ĐL 637-436 ,KG 184-635 ,TG 369-885  Win ĐL,KG,TG
 27/10/2018  BP 324-329 ,HG 613-037 ,HCM 809-149 ,LA 478-866   Win BP,HG,HCM,LA
 26/10/2018  BD 247-902 ,TV 968-126 ,VL 718-020  Win BD,TV,VL
 25/10/2018  AG 208-992 ,BT 369-565 ,TN 946-468  Win AG,BT,TN
 24/10/2018  CT 418-983 ,ĐN 967-040 ,ST 327-856  Win CT,ĐN,ST
 23/10/2018  BL 214-867 ,BT 076-421 ,VT 187-695  Win BL,BT,VT
 22/10/2018  CM 329-595 ,ĐT 610-826 ,HCM 984-232  Win CM,ĐT,HCM
 21/10/2018  ĐL 976-378 ,KG 314-174 ,TG 751-291   Win ĐL,KG,TG
 20/10/2018  BP 936-534 ,HG 086-117 ,HCM 217-866 ,LA 783-048  Win BP,HG,HCM,LA
 19/10/2018  BD 719-155 ,TV 864-373 ,VL 307-962  Win BD,TV,VL
 18/10/2018   AG 213-595 ,BT 669-180 ,TN 127-218  Win AG,BT,TN
 17/10/2018  CT 536-981 ,ĐN 728-048 ,ST 107-789  Win CT,ĐN,ST
 16/10/2018  BL 902-497 ,BT 318-158 ,VT 677-525  Win BL,BT,VT
 15/10/2018  CM 261-835 ,ĐT 083-869 ,HCM 956-504   Win CM,ĐT,HCM
 14/10/2018  ĐL 037-179 ,KG 852- 917 ,TG 631-388  Win ĐL,KG,TG
 13/12/2018  BP 127-489 ,HG 176-921 ,HCM 304-289 ,LA 986-096  Win BP,HG,HCM,LA
 12/10/2018  BD 356-950 ,TV 149-968 ,VL 143-473   Win BD,TV,VL
 11/10/2018  AG 924-041 ,BT 614-685 ,TN 873-948  Win AG,BT,TN
 10/10/2018  CT 452-390 ,ĐN 913-645 ,ST 851-901  Win CT,ĐN,ST
 09/10/2018  BL 152-556 ,BT 315-979 ,VT 924-468  Win BL,BT,VT
 08/10/2018  HCM 289-537,CM 546-037, ĐT 336–574  Win HCM,CM,ĐT
 07/10/2018  TG 378-385 ĐL 189-562 KG 659-600 Win TG,ĐL,KG
 06/10/2018  BP 301-049 ,HG 419-090 ,HCM 013-811 ,LA 896-961  Win BP,HG,HCM,LA
 05/10/2018  BD 084-784 ,TV 643-440 ,VL 251-360 Win BD,TV,VL
 03/10/2018  CT 894-904 ,ĐN 231-833 ,ST 160-490  Win CT,ĐN,ST
 02/10/2018  BL 142-396 ,BT 630-058 ,VT 819-515  Win BL,BT,VT
 01/10/2018  CM 874-554 ,ĐT 457-205 ,HCM 863-507  Win CM,ĐT,HCM
 30/09/2018  ĐL 140-539 ,KG 421-469 ,TG 612-516  Win ĐL,KG,TG
 29/09/2018  BP 324-910 ,HG 177-788 ,HCM 861-013 ,LA 964-299  Win BP,HG,HCM,LA
 28/09/2018  BD 529-472 ,TV 186-573 ,VL 983-395  Win BD,TV,VL
 27/09/2018  AG 134-996 ,BT 297-503 ,TN 421-896  Win AG,BT,TN
 26/09/2018  CT 853-764 ,ĐN 039-200 ,ST 180-191  Win CT,ĐN,ST
 25/09/2018  BL142-220 ,BT 842-614 ,VT 143-912  Win BL,BT,VT
 24/09/2018  CM 196-249 ,ĐT 424-146 ,HCM 611-665  Win CM,ĐT,HCM
 23/09/2018  ĐL 267-840 ,KG 186-349 ,TG 051-427  Win ĐL,KG,TG
 22/09/2018  BP 703-369 ,HG 624 942 ,HCM 359-159 ,LA 748-093  Win BP,HG,HCM,LA
 21/09/2018  BD 923-313 ,TV 014-794 ,VL 304-895  Win BD,TV,VL
 20/09/2018  AG 181-816 ,BT 206-155 ,TN 824-285   Win AG,BT,TN
 19/09/2018  CT 198-934 ,ĐN 128-077 ,ST 937-231  Win CT,ĐN,ST
 18/09/2018  BL 748-883 ,BT 026-740 ,VT 319-649   Win BL,BT,VT
 17/09/2018  CM 719-517 ,ĐT 204-679 ,HCM 749-447  Win CM,ĐT,HCM
 16/09/2018  ĐL 277-507 ,KG 913-176 ,TG 021-927  Win ĐL,KG,TG
 15/09/2018  BP 964-373 ,HG 134-398 ,HCM 605-722 ,LA 721-668  Win BP,HG,HCM,LA
 14/09/2018  BD 520-212 ,TV 983-052 ,VL 143-833  Win BD,TV,VL
 13/09/2018  AG 269-797 ,BT 153-972 ,TN 281-699  Win AG,BT,TN
 12/09/2018  CT 514-687 ,ĐN 125-894 ,ST 864-569  Win CT,ĐN,ST
 11/09/2018  BL 148-398 ,BT 056-987 ,VT 171-594  Win BL,BT,VT
 10/09/2018  CM 324-139 ,ĐT 608-123 ,HCM 937-267  Win CM,ĐT,HCM
 09/09/2018  ĐL 682-836 ,KG 319-646 ,TG 847-323  Win ĐL,KG,TG
 08/09/2018  BP 387-105 ,HG 236-942 ,HCM 534-147 ,LA 058-107  Miss
 07/09/2018  BD 368-175 ,TV 231-916 ,VL 487-608  Miss
 06/09/2018  AG 432-916 ,BT 735-283 ,TN 194-675  Miss
 05/09/2018  CT 146-517 ,ĐN 203-651 ,ST 832-618  Win CT,ĐN,ST
 04/09/2018  BL 341-953 ,BT 029-517 ,VT 145-939  Win BL,BT,VT
 03/09/2018  CM 094-817 ,ĐT 806-057 ,HCM 725-490  Win CM,ĐT,HCM
 02/09/2018  ĐL 715-249 ,KG 619- 314 ,TG 015-665  Win ĐL,KG,TG
 01/09/2018  BP 986-016 ,HG 024-264 ,HCM 953-453 ,LA 823-617  Win BP,HG,HCM,L
 31/08/2018  BD 154-535 ,TV 956-276 ,VL 024-154  Win BD,TV,VL
 30/08/2018  AG 128-625,BT 027-962 ,TN 639-623  Win AG,BT,TN
 29/08/2018   CT 915-519 ,ĐN 465-139,ST 443-103  Win CT,ĐN,ST
 28/08/2018  BL 169-478 ,BT 933-605 ,VT 961-328  Win BL,BT,VT
 27/08/2018  CM 738-689 ,ĐT 212-471 ,HCM 700-238  Win CM,ĐT,HCM
 26/08/2018  ĐL 963-169 ,KG 843-350,TG 769-149  Win ĐL,KG,TG
 25/08/2018  BP 632-149 ,HG 684-983 ,HCM 686-143 ,LA 926-953  Win BP,HG,HCM,LA
 24/08/2018  BD 420-713 ,TV 651-862 ,VL 636-150  Miss
 23/07/2018  AG 238-186 ,BT 274-653 ,TN 863-923   Win AG,BT,TN
 22/08/2018  CT 201-953 ,ĐN 584-031 ,ST 399-445  Win CT,ĐN,ST
 21/08/2018  BL 126-549 ,BT 365-956 ,VT 750-143   Win BL,BT,VT
 20/08/2018  CM 021-356 ,ĐT 123-142 ,HCM 010-963  Win CM,ĐT,HCM
 19/08/2018  ĐL 412-849 ,KG 990-326 ,TG 913-742  Win ĐL,KG,TG
 18/08/2018  BP 269-134 ,HG 359-465 ,HCM 873-256 ,LA 024-138  Miss
 17/08/2018  BD 075-653 ,TV 356-014 ,VL 953-896  Win BD,TV,VL
 16/08/2018  AG 774-265 ,BT 836-143 ,TN 717-694  Win AG,BT,TN
 15/08/2018  CT 341 –269 ,ĐN 314-883 ,ST 991-021  Win CT,ĐN,ST
 14/08/2018  BL 129-325 ,BT 914-079 ,VT 091-712  Win BL,BT,VT
 13/08/2018  CM 454-146 ,ĐT 408-207 ,HCM 867-144  Win CM,ĐT,HCM
 12/08/2018  ĐL 549-128,KG 684-923 ,TG 525-143  Win ĐL,KG,TG
 11/08/2018  BP 240-157 ,HG 001-296 ,HCM 220 -021,LA 384-473  Win BP,HG,HCM,LA
 10/08/2018  BD 872-158 ,TV 919-139 ,VL 409-797  Win BD,TV,VL
 09/08/2018  AG 980 –235,BT 746-109,TN 790-129 Win AG,BT,TN
 08/08/2018  CT 842-306 ,ĐN 726-147 ,ST 173-693  Win CT,ĐN,ST
 07/08/2018  BL 564-290 ,BT 899-513 ,VT 203-749  Win BL,BT,VT
 06/08/2018  CM 572-149 ,ĐT 548-354 ,HCM 164-025  Win CM,ĐT,HCM
 05/08/2018  ĐL 760-236 ,KG 789-950,TG 386-413  Win ĐL,KG,TG
 04/08/2018  BP 565-213 ,HG 333 -924,HCM 395-751 ,LA 236-653  Win BP,HG,HCM,LA
 03/08/2018  BD 710-659 ,TV 985-367 ,VL 827-149  Win BD,TV,VL
 02/08/2018  AG 482-896,BT 959-017 ,TN 390-634  Win AG,BT,TN
 01/08/2018  CT 231-329 ,ĐN 679-418 ,ST 216-106  Win CT,ĐN,ST
 31/07/2018  BL 631-269 ,BT 039-172 ,VT 813-603  Win BL,BT,VT
 30/07/2018  CM 640-276 ,ĐT 112-306 ,HCM 340-748  Win CM,ĐT,HCM
 29/07/2018  ĐL 971-361 ,KG 654-708 ,TG 393-329  Win ĐL,KG,TG
 28/07/2018  BP 980-826 ,HG 075-536 ,HCM 258-023 ,LA  259-745  Win BP,HG,HCM,LA
 27/07/2018  BD 276-513 ,TV 884-745 ,VL 913-500  Win BD,TV,VL
 26/07/2018  AG 156-369 ,BT 849-512 ,TN 814-148  Win AG,BT,TN
 25/07/2018  CT 467-718 ,ĐN 671-530 ,ST 131-025  Win CT,ĐN,ST
 24/07/2018  BL 473-356 ,BT 320-780,VT 720-305  Win BL,BT,VT
 23/07/2018  CM 636-016 ,ĐT 670-419 ,HCM 948-748  Win CM,ĐT,HCM
 22/07/2018  ĐL 607-925 ,KG 936-731 ,TG 756-026  Win ĐL,KG,TG
 21/07/2018  BP 961-296 ,HG 275-025 ,HCM 439-733 ,LA 068-628   Win BP,HG,HCM,LA
 20/07/2018  BD 541-318 ,TV 417-926 ,VL 885-551  Win BD,TV,VL
 19/07/2018  AG 979-326 ,BT 794-636 ,TN 629-702  Win AG,BT,TN
 18/07/2018  CT 308-162 ,ĐN 840-876 ,ST 326-036  Win CT,ĐN,ST
 17/07/2018  BL 438-916 ,BT 551-791 ,VT 955-320  Win BL,BT,VT
 16/07/2018  CM 271-142 ,ĐT 725-602 ,HCM 812-749  Win CM,ĐT,HCM
 15/07/2018  ĐL 083-127 ,KG 971-463 ,TG 286-074  Win ĐL,KG,TG
 14/07/2018  BP 764-819 ,HG 352-023 ,HCM 667-850 ,LA 029-638  Miss
 13/07/2018  BD 935-863 ,TV 892-120 ,VL 451-755  Win BD,TV,VL
 12/07/2018  AG 309-036 ,BT 502-172 ,TN 945-961  Win AG,BT,TN
 11/07/2018  CT 167-516 ,ĐN 041-703 ,ST 987-593  Win CT,ĐN,ST
 10/07/2018  BL 725-132 ,BT 680-741 ,VT 510-608  Win BL,BT,VT
 09/07/2018  CM 611-391,ĐT 902-816 ,HCM 224-705  Win CM,ĐT,HCM
 08/07/2018  ĐL 388-592 ,KG 962-123 ,TG 312-419 Win ĐL,KG,TG
 07/07/2018  BP 304-205 ,HG 624-167,HCM 915-386 ,LA 675-100  Win BP,HG,HCM,LA
 06/07/2018  BD 649-681 ,TV 046-519 ,VL 682-236  Win BD,TV,VL
 05/07/2018  AG 058-216 ,BT 692-457 ,TN 238-633  Win AG,BT,TN
 04/07/2018  CT 054-563 ,ĐN 618-943 ,ST 532-752  Win CT,ĐN,ST
03/07/2018  BL 518-049 ,BT 419-133 ,VT 557-629  Win BL,BT,VT
 02/07/2018  CM 526-784 ,ĐT 153-264 ,HCM 920-862  Miss
 01/07/2018  ĐL 717-124 ,KG 667-069 ,TG 118-714  Win ĐL,KG,TG
 30/06/2018  BP 250-983 ,HG 675-851 ,HCM 243-032 ,LA 445-148  Win BP,HG,HCM,LA
 29/06/2018  BD 557-231 ,TV 066-149 ,VL 690-967  Win BD,TV,VL
 28/06/2018  AG 540 -069,BT 529-845 ,TN 267-943  Win AG,BT,TN
 27/06/2018  CT 566-326,ĐN 894-055 ,ST 759-318  Win CT,ĐN,ST
 26/06/2018  BL 490-326 ,BT 598-489,VT 976-103  Win BL,BT,VT
 25/06/2018  CM 446-187 ,ĐT 473-536 ,HCM 389-749  Win CM,ĐT,HCM
 24/06/2018  ĐL 610-217 ,KG 849-368 ,TG 584-704  Win ĐL,KG,TG
 23/06/2018  BP 760-361,HG 416 -899,HCM 172-052 ,LA 236-143  Win BP,HG,HCM,LA
 22/06/2018  BD 812-573 ,TV 508-261 ,VL 887-108  Win BD,TV,VL
 21/06/2018  AG 186-319 ,BT 453-201 ,TN 772-697  Win AG,BT,TN
 20/06/2018 CT 333-152 ,ĐN 121-403 ,ST 493-219 Win CT,ĐN,ST
19/06/2018 BTRE 136-163,VT 928-289,BL 701-170 Win BTRE,VT,BL
18/06/2018 TP.HCM 893-596, DT 630-119, CM 530-253 Win TP.HCM, DT, CM
17/06/2018 TG 869-192, KG 083-994, DL 518-721 Win TG , KG , DL 
16/06/2018 TP.HCM 140-476, LA 857-935, BPH 437-094, HG 964-192 Win TP.HCM, LA, BPH, HG
15/06/2018 VL 750-075,BD 380-083,TV 177-697 Win VL,BD,TV
14/06/2018 TN 628-763,AG 341-751,BTH 266-662 Win TN,AG,BTH
13/06/2018 DN 249-942,CT 247-974,STR 179-697 Win DN,CT,STR
12/06/2018 BTRE 242-534,VT 959-967,BL 621-127 Win BTRE,VT,BL
11/06/2018 TP.HCM 575-285, DT 076-192, CM 464-774 Win TP.HCM, DT, CM
10/06/2018 TG 315-771, KG 308-614, DL 355-492 Win TG , KG , DL
09/06/2018 TP.HCM 533-616, LA 752-192, BPH 487-658, HG 710-921 Win TP.HCM, LA, BPH, HG
08/06/2018 VL 720-072,BD 303-040,TV 912-291 Win VL,BD,TV
07/06/2018 TN 665-566,AG 294-749,BTH 496-996 Win TN,AG,BTH
06/06/2018 DN 132-142,CT 827-972,STR 968-286 Win DN,CT,STR
05/06/2018 BTRE 648-884,VT 450-504,BL 613-136 Win BTRE,VT,BL
04/06/2018 TP.HCM 719-772,DT 879-689,CM 519-309 Win TP.HCM,DT,CM
03/06/2018 TG 447-584, KG 660-389, DL 285-952 Win TG , KG , DL
02/06/2018 TP.HCM 091-586, LA 836-496, BPH 684-185, HG 362-684 Win TP.HCM, LA, BPH, HG
01/06/2018 VL 617-710,BD 245-454,TV 264-074 Win VL,BD,TV
 31/05/2018  AG 151-256 ,BT 312-489 ,TN 267-143  Win AG,BT,TN
 30/05/2018  CT 473-645 ,ĐN 647-707 ,ST 141-951  Win CT,ĐN,ST
 29/05/2018   BL 504-236 ,BT 425-148 ,VT 474-890  Win BL,BT,VT
 28/05/2018  CM 623-542 ,ĐT 338-976 ,HCM 731-021  Win CM,ĐT,HCM
 27/05/2018  ĐL 287-030 ,KG 516-719 ,TG 397-861  Win ĐL,KG,TG
 26/05/2018  BP 183-363 ,HG 456 –848,HCM 345-913 ,LA 256-784  Win BP,HG,HCM,LA
 25/05/2018  BD 660-326 ,TV 784-145 ,VL 328-206  Win BD,TV,VL
 24/05/2018   AG 787-203 ,BT 020-118 ,TN 291-352  Win AG,BT,TN
 23/05/2018  CT 998-721 ,ĐN 992-058 ,ST 629-397  Win CT,ĐN,ST
 22/05/2018  BL 382-784 ,BT 548-218 ,VT 018-512  Win BL,BT,VT
 21/05/2018  CM 531-036 ,ĐT 252-519 ,HCM 352-129  Win CM,ĐT,HCM
 20/05/2018  ĐL 063-486 ,KG 954-078,TG 825-215  Win ĐL,KG,TG
 19/05/2018  BP 443-677 ,HG 861-385 ,HCM 387-125 ,LA 750-648  Win BP,HG,HCM,LA
 18/05/2018  BD 337-947 ,TV 545-216 ,VL 217-389  Win BD,TV,VL
 17/05/2018  AG 984-268 ,BT 919-693 ,TN 378-143  Win AG,BT,TN
 16/05/2018  CT 161-315 ,ĐN 280-716 ,ST 943-862  Win CT,ĐN,ST
 15/05/2018  BL 719-594 ,BT 739-206 ,VT 898-953  Win BL,BT,VT
 14/05/2018  CM 930-452 ,ĐT 146-653 ,HCM 481-516  Win CM,ĐT,HCM
 13/05/2018  ĐL 603-519 ,KG 122-632 ,TG 540-143  Win ĐL,KG,TG
 12/05/2018  BP 083-326 ,HG 118-745 ,HCM 815-968 ,LA 911-023  Win BP,HG,HCM,LA
 11/05/2018  BD 386-861 ,TV 105-784 ,VL 054-163  Win BD,TV,VL
 10/05/2018  AG 580-653 ,BT 096 -549,TN 419-109   Win AG,BT,TN
 09/05/2018  CT 810-154 ,ĐN 411-693 ,ST 709-479  Win CT,ĐN,ST
 08/05/2018 BL 072-786 ,BT 921-629 ,VT 208-417  Win BL,BT,VT
 07/05/2018  CM 478-238 ,ĐT 447-639 ,HCM 959-013  Win CM,ĐT,HCM
 06/05/2018  ĐL 989-367 ,KG 938-419 ,TG 854-203  Win ĐL,KG,TG
 05/05/2018  BP 905-253 ,HG 874-409 ,HCM 955-864 ,LA 903-149  Win BP,HG,HCM,LA
 04/05/2018  BD 468 -215,TV 726-306 ,VL 846-147   Win BD,TV,VL
 03/05/2018  AG 462-326 ,BT 830-419 ,TN 533-637  Win AG,BT,TN
 02/05/2018  CT 049-394 ,ĐN 867 -702,ST 992-193  Win CT,ĐN,ST
 01/05/2018  BL 860-356 ,BT 123-403 ,VT 257-127  Win BL,BT,VT
 30/04/2018  CM 041-236 ,ĐT 525-014 ,HCM 468-956  Win CM,ĐT,HCM
 29/04/2018  ĐL 022-316 ,KG 489-037 ,TG 578-892  Win ĐL,KG,TG
 28/04/2018  BP 617-492 ,HG 351-619 ,HCM 976-347 ,LA 253-810  Miss
 27/04/2018  BD 511-698 ,TV 432-713 ,VL 812-250  Win BD,TV,VL
 26/04/2018  AG 492-476 ,BT 007-519 ,TN 112-302  Win AG,BT,TN
 25/04/2018  CT 986-723 ,ĐN 617-943 ,ST 933-025  Win CT,ĐN,ST
 24/04/2018  BL 579-309 ,BT 083-256 ,VT 429-197  Win BL,BT,VT
 23/04/2018  CM 904-476 ,ĐT 707-532 ,HCM 464-161  Win CM,ĐT,HCM
 22/04/2018  ĐL 230-529 ,KG 950-149,TG 097-637  Win ĐL,KG,TG
 21/04/2018  BP 150-315 ,HG 297-483 ,HCM 160 -543,LA 394-980  Win BP,HG,HCM,LA
 20/04/2018  BD 227-255 ,TV 284-643 ,VL 457-051  Win BD,TV,VL
 19/04/2018  AG 489-325 ,BT 705-716 ,TN 146-403 Win AG,BT,TN
 18/04/2018  CT 596-543 ,ĐN 383-967 ,ST 989-320  Win CT,ĐN,ST
 17/04/2018  BL 071-255 ,BT 361-198 ,VT 840-381  Win BL,BT,VT
 16/04/2018  CM 100-154 ,ĐT 931-027 ,HCM 383-853  Win CM,ĐT,HCM
 15/04/2018  ĐL 763-516 ,KG 641-026 ,TG 519-133  Win ĐL,KG,TG
 14/04/2018  BP 610-251 ,HG 317-133 ,HCM 116-874,LA 634-065  Win BP,HG,HCM,LA
 13/04/2018  BD 491-163 ,TV 354-243 ,VL 529-856  Win BD,TV,VL
 12/04/2018  AG 175-926 ,BT 835-418 ,TN 582-035  Win AG,BT,TN
 11/04/2018  CT 261-824 ,ĐN 943-163 ,ST 109-253  Win CT,ĐN,ST
 10/04/2018  BL 577-182 ,BT 720-307 ,VT 744-485  Win BL,BT,VT
 09/04/2018  CM 236-956 ,ĐT 169-402 ,HCM 100-185  Win CM,ĐT,HCM
 08/04/2018  ĐL 023-766 ,KG 677-021 ,TG 882-498  Win ĐL,KG,TG
 07/04/2018  BP 079-526 ,HG 762-320 ,HCM 174-861 ,LA 643-847  Win BP,HG,HCM,LA
 06/04/2018 BD 462-129 ,TV 011-546 ,VL 325-623  Win BD,TV,VL
 05/04/2018  AG 891-953 ,BT 494-127 ,TN 706-632  Win AG,BT,TN
 04/04/2018  CT 588-230,ĐN 151-964 ,ST 989-771  Win CT,ĐN,ST
 HỆ THỐNG BẢO TRÌ
 27/03/2018  BL 567-986 ,BT 452-054 ,VT 992-183  Win BL,BT,VT
 26/03/2018  CM 917-528 ,ĐT 530-018 ,HCM 213-452  Win CM,ĐT,HCM
 25/03/2018  ĐL 646-255 ,KG 321-973 ,TG 472-018  Win ĐL,KG,TG
 24/03/2018  BP 723-366 ,HG 612-017 ,HCM 546-967 ,LA 211-143  Win BP,HG,HCM,LA
 23/03/2018  BD 996-246 ,TV 364-851 ,VL 495-348  Win BD,TV,VL
 21/03/2018  CT 196-597 ,ĐN 285 802 ,ST 514 –788  Win CT,ĐN,ST
 20/03/2018  BL 720-419 ,BT 340-257,VT 765-302  Win BL,BT,VT
 17/03/2018  BP 986-327 ,HG 068-655 ,HCM 923-039 ,LA 471-613  Win BP,HG,HCM,LA
 16/03/2018  BD 726-316 ,TV 628-748 ,VL 684-024  Win BD,TV,VL
 15/03/2018  AG 466-934 ,BT 889-148 ,TN 705-697  Win AG,BT,TN
 14/03/2018  CT 256-149 ,ĐN 504-967 ,ST 364-482  Miss
 13/03/2018  BL 979-519 ,BT 307-455,VT 397-695  Win BL,BT,VT
 12/03/2018  CM 495-756 ,ĐT 515-412 ,HCM 108-634  Win CM,ĐT,HCM
 11/03/2018  ĐL 766-659 ,KG 342-146 ,TG 932-304  Win ĐL,KG,TG
 10/03/2018  BP 187-459 ,HG 467-160 ,HCM 105-354 ,LA 282-861  Win BP,HG,HCM,LA
 09/03/2018  BD 242-428 ,TV 647-945 ,VL 324-569  Win BD,TV,VL
 08/03/2018  AG 054-269 ,BT 262-416 ,TN 147-749  Win AG,BT,TN
 07/03/2018  CT 574-539 ,ĐN 295-015 ,ST 469-867  Win CT,ĐN,ST
 06/03/2018  BL 986-326 ,BT 420-622 ,VT 103-541  Miss
 05/03/2018  CM 929-367 ,ĐT 065-418 ,HCM 176-983  Win CM,ĐT,HCM
 04/03/2018  ĐL 858-487 ,KG 554-021 ,TG 142-749  Win ĐL,KG,TG
 03/03/2018  BP 742 ,HG 468 ,HCM 365 ,LA 962  Win BP,HG,HCM,LA
 02/03/2018  BD 554-279 ,TV 406-417 ,VL 654-306  Win BD,TV,VL
 01/03/2018  AG 577-563 ,BT 919-024 ,TN 302-158  Win AG,BT,TN
 28/02/2018  CT 077-153 ,ĐN 977-098 ,ST 586-739  Win CT,ĐN,ST
 27/02/2018  BL 251-935  ,BT 832 –103  ,VT 403-028  Win BL,BT,VT
 26/02/2018  CM 301-965 ,ĐT 448-256 ,HCM 28-135  Win CM,ĐT,HCM
 25/02/2018  ĐL 588-529 ,KG 308-213 ,TG 120-873  Win ĐL,KG,TG
 24/02/2018  BP 763-593 ,HG 565-744  ,HCM 561-039 ,LA 393-694  Win BP,HG,HCM,LA
 23/02/2018  BD 598-326 ,TV 556-985 ,VL 277-153  Win BD,TV,VL
 21/02/2018  AG 800-526 ,BT 112-432 ,TN 773-416   Win AG,BT,TN
 21/02/2018  CT 865-256 ,ĐN 594-145 ,ST 246-377  Win CT,ĐN,ST
 20/02/2018 BL 047-590 ,BT 860-973 ,VT 150-143  Win BL,BT,VT
 19/02/2018  CM 723-209 ,ĐT 530-756 ,HCM 901-179  Win CM,ĐT,HCM
 18/02/2018  ĐL 786-269 ,KG 334-217 ,TG 926-967  Win ĐL,KG,TG
 17/02/2018  BP 155-124 ,HG 038-597 ,HCM 762-129 ,LA 586-306  Win BP,HG,HCM,LA
 16/02/2018  BD 744-639 ,TV 483-014 ,VL 138-847  Win BD,TV,VL
 15/02/2018  AG 215-198 ,BT 855-359 ,TN 059-418  Win AG,BT,TN
14/02/2018  CT 674-519 ,ĐN 319-103 ,ST 427-148  Win CT,ĐN,ST
 13/02/2018  BL  605-597 ,BT 648-039 ,VT 357-457  Win BL,BT,VT
 12/02/2018  CM 927-218 ,ĐT 739-036,HCM 058-847  Win CM,ĐT,HCM
 11/02/2018  ĐL 269-257 ,KG 457-526 ,TG 352-051  Win ĐL,KG,TG
 10/02/2018  BP 152-953 ,HG 719-015 ,HCM 323-613 ,LA 816-597  Win BP,HG,HCM,LA
 09/02/2018  BD 256-149 ,TV 720-248 ,VL 128-953  Miss
 08/02/2018  AG 393-569 ,BT 590-794 ,TN 030-146  Win AG,BT,TN
 07/02/2018  CT 999-326 ,ĐN 211-469 ,ST 269-018  Win CT,ĐN,ST
 06/02/2018  BL 534-625 ,BT 083-143,VT 043-941  Win BL,BT,VT
 05/02/2018  CM 517-629 ,ĐT 834-415 ,HCM 616-039  Win CM,ĐT,HCM
 04/02/2018  ĐL 117-259 ,KG 688-891,TG 867-017  Win ĐL,KG,TG
 03/02/2018  BP 377-569 ,HG 084-743 ,HCM 316-852 ,LA 969-013  Win BP,HG,HCM,LA
 02/02/2018  BD 864-526 ,TV 148-742 ,VL 932-124 Win BD,TV,VL
 01/02/2018  AG 258-017 ,BT 761-349 ,TN 841-158  Miss
 31/01/2018  CT 735-614 ,ĐN 878-531 ,ST 138-143  Win CT,ĐN,ST
 30/01/2018  BL 634-836 ,BT 480-519 ,VT 484-683  Win BL,BT,VT
 29/01/2018  CM 551-619 ,ĐT 125-452 ,HCM 743-983 Win CM,ĐT,HCM
 28/01/2018  ĐL 248-539 ,KG 837-016 ,TG 459-726  Win ĐL,KG,TG
 27/01/2018  BP 235-926 ,HG 145-638 ,HCM 238-951 ,LA 124-539  Miss
 26/01/2018  BD 483-362 ,TV 768-842 ,VL 355-147  Win BD,TV,VL
 25/01/2018  AG 226-653 ,BT 399-152 ,TN 820-039   Win AG,BT,TN
 24/01/2018  CT 907-529 ,ĐN 957-423 ,ST 264-187   Win CT,ĐN,ST
 23/01/2018  BL 320-539 ,BT 772-413 ,VT 748-743  Win BL,BT,VT
 22/01/2018  CM 080-453 ,ĐT 186-211 ,HCM 757-958  Win CM,ĐT,HCM
 21/01/2018  ĐL 095-536 ,KG 437-326 ,TG 480-429  Win ĐL,KG,TG
 20/01/2018  BP 924-356 ,HG 741-103 ,HCM 290-472 ,LA 091-953  Win BP,HG,HCM,LA
 19/01/2018  BD 250-943 ,TV 801-156 ,VL 090-021  Win BD,TV,VL
 18/01/2018  AG 570-629 ,BT 933-726,TN 733-152  Win AG,BT,TN
 17/01/2018  CT 107-539 ,ĐN 253-846 ,ST 234-743  Win CT,ĐN,ST
 16/01/2018  BL 141-350 ,BT 924-952 ,VT 617-184  Win BL,BT,VT
 15/01/2018  CM 447-629 ,ĐT 578-568 ,HCM 221-145  Win CM,ĐT,HCM
 14/01/2018  ĐL 470-523 ,KG 405-201 ,TG 486-744  Win ĐL,KG,TG
 13/01/2018  BP 417-356 ,HG 573-108 ,HCM 083-364 ,LA 008-207   Win BP,HG,HCM,LA
 12/01/2018  BD 462-953 ,TV 886-234 ,VL 216-145  Win BD,TV,VL
 11/01/2018   AG 619-352 ,BT 087-218 ,TN 847-356  Win AG,BT,TN
 10/01/2018  CT 863-351 ,ĐN 276-736 ,ST 774-051  Win CT,ĐN,ST
 09/01/2018   BL 323-537 ,BT 953-842 ,VT 447-326  Win BL,BT,VT
 08/01/2018  CM 590-359 ,ĐT 468-741 ,HCM 452-623  Win CM,ĐT,HCM
07/01/2018  ĐL 294-937 ,KG 400-264 ,TG 951-138  Win ĐL,KG,TG
 06/01/2018  BP 837-592 ,HG 081-120 ,HCM 405-153 ,LA 014-973  Win BP,HG,HCM,LA
 05/01/2018  BD 585-426 ,TV 955-961 ,VL 198-743  Win BD,TV,VL
 04/01/2018  AG 798-567,BT 400-964,TN 682-326  Win AG,BT,TN
 03/01/2018  CT 965-158 ,ĐN 086-364 ,ST 123-247  Win CT,ĐN,ST
 02/01/2018  BL 383-653 ,BT 150-026 ,VT 866-951  Win BL,BT,VT
 01/01/2018  CM 635-751 ,ĐT 602-424 ,HCM 989-594  Win CM,ĐT,HCM
 31/12/2017  ĐL 281-269 ,KG 147-973 ,TG 656-342  Win ĐL,KG,TG
 30/12/2017  BP 872-629 ,HG 602-407 ,HCM 470-615 ,LA 203-32  Win BP,HG,HCM,LA
 29/12/2017  BD 539-519 ,TV 413-016 ,VL 390-953  Win BD,TV,VL
 28/12/2017  AG 879-359 ,BT 963-412 ,TN 034-743  Win AG,BT,TN
 27/12/2017  CT 208-452 ,ĐN 049-364 ,ST 103-752  Win CT,ĐN,ST
 26/12/2017  BL 292-539 ,BT 604-894 ,VT 935-014  Win BL,BT,VT
 25/12/2017  CM 853-523 ,ĐT 100-142 ,HCM 548-158  Win CM,ĐT,HCM
 24/12/2017  ĐL 717-259 ,KG 042-421 ,TG 363-783  Win ĐL,KG,TG
 23/12/2017  BP 329-482 ,HG 449-744 ,HCM 147-255 ,LA 484-635  Win BP,HG,HCM,LA
 22/12/2017  BD 060-154 ,TV 153-956 ,VL 400-536  Win BD,TV,VL
 21/12/2017  AG 692-539 ,BT 296-625 ,TN 664-177  Win AG,BT,TN
 20/12/2017  CT 709-155 ,ĐN 794-351 ,ST 098-456  Win CT,ĐN,ST
 19/12/2017  BL 815-916 ,BT 055-377 ,VT 077-524  Win BL,BT,VT
 18/12/2017  CM 323-931 ,ĐT 362-145 ,HCM 870-853  Win CM,ĐT,HCM
 17/12/2017  ĐL 075-256 ,KG 294-128 ,TG 639-581  Win ĐL,KG,TG
 16/12/2017  BP 104-178 ,HG 187-295 ,HCM 130-916 ,LA 747-407  Win BP,HG,HCM,LA
 15/12/2017  BD 231-759 ,TV 586-256 ,VL 517-426  Win BD,TV,VL
 14/12/2017  AG 452-526 ,BT 023-965 ,TN 854-421  Win AG,BT,TN
 13/12/2017  CT 302-426 ,ĐN 610-755 ,ST 380-129  Win CT,ĐN,ST
 12/12/2017  BL 261-325 ,BT 572-413 ,VT 365-410  Win BL,BT,VT
 11/12/2017  CM 683-251 ,ĐT 745-964 ,HCM 397-850  Miss
 10/12/2017  ĐL 174-906 ,KG 367-539 ,TG 615-841  Miss
 09/12/2017  BP 940-251 ,HG 731-127 ,HCM 103-329 ,LA 479-420  Ăn BP,HG,HCM,LA
 08/12/2017  BD 019-259 ,TV 971-814 , VL 288-351  Ăn BD,TV,VL
 07/12/2017  AG 880-486 ,BT 713-145 ,TN 379-356  Ăn AG,BT,TN
 06/12/2017  CT 665-915 ,ĐN 448-428 ,ST 171-773  Ăn CT,ĐN,ST
 05/12/2017  BL 151-860 ,BT 247-148 ,VT 173-423  Ăn BL,BT,VT
 04/12/2017  CM 318-259 ,ĐT 681-239 ,HCM 127-478  Ăn CM,ĐT,HCM
 03/12/2017  ĐL 742-683 ,KG 114-325 ,TG 229-916  Ăn ĐL,KG,TG
 02/12/2017  BP 745-398 ,HG 820-103 ,HCM 351-472 ,LA 526-806  Ăn BP,HG,HCM,LA
 01/12/2017  BD 129-125 ,TV 544-743 ,VL 595-051  Ăn BD,TV,VL
 30/11/2017  AG 669-251 ,BT 050-782 ,TN 910-632  Ăn AG,BT,TN
 29/11/2017  CT 206-916 ,ĐN 807-308 ,ST 022-577  Ăn CT,ĐN,ST
 28/11/2017  BL 771-259 ,BT 151-460 ,VT 153-597 Ăn BL,BT,VT
 27/11/2017  CM 043-964 ,ĐT 018-352 ,HCM 984-149  Ăn CM,ĐT,HCM
 26/11/2017  ĐL 245-985 ,KG 921-369 ,TG 902-051  Ăn ĐL,KG,TG
 25/11/2017  BP 835-946 ,HG 228-078 ,HCM 581-235 ,LA 077-547  Ăn BP,HG,HCM,LA
 24/11/2017  BD 769-577 ,TV 132-658 ,VL 056-413  Miss
 23/11/2017  AG 074-528 ,BT 113-746 ,TN 742-460  Ăn AG,BT,TN
 22/11/2017  CT 112-526 ,ĐN 670-773,ST 401-241  Ăn CT,ĐN,ST
 21/11/2017  BL 315-529 ,BT 884-623 ,VT 750-051  Ăn BL,BT,VT
 20/11/2017  CM 039-513 ,ĐT 158-329 ,HCM 409-769  Ăn CM,ĐT,HCM
 19/11/2017  ĐL 274-359 ,KG 242-854 ,TG 743-016  Ăn ĐL,KG,TG
 18/11/2017   BP 761-587 ,HG 799-639 ,HCM 571-147 ,LA 289-259  Ăn BP,HG,HCM,LA
 17/11/2017  BD 059-258 ,TV 050-394 ,VL 735-155  Ăn BD,TV,VL
 16/11/2017  AG 382-158 ,BT 860-477,TN 822-352  Ăn AG,BT,TN
 15/11/2017  CT 259-370 ,ĐN 857-334 ,ST 524-391  Miss
 14/11/2017  BL 710-547 ,BT 031-421 ,VT 324-954  Ăn BL,BT,VT
 13/11/2017  CM 864-751 ,ĐT 999-865 ,HCM 879-413  Ăn CM,ĐT,HCM
 12/11/2017  ĐL 724-851 ,KG 001-354 ,TG 131-142  Ăn ĐL,KG,TG
 11/11/2017  BP 956-568 ,HG 585-482 ,HCM 028-137 ,LA 056-264  Ăn BP,HG,HCM,LA
 10/11/2017  BD 879-156 ,TV 024-486,VL 676-325  Ăn BD,TV,VL
 09/11/2017  AG 799-475 ,BT 049-145 ,TN 155-335  Ăn AG,BT,TN
 08/11/2017  CT 512-517 ,ĐN 017-436 ,ST 416-974  Ăn CT,ĐN,ST
 07/11/2017  BL 133-269 ,BT 296-150 ,VT 660- 377  Ăn BL,BT,VT
 06/11/2017  CM 958-127 ,ĐT 057-986 ,HCM 323-178  Ăn CM,ĐT,HCM
 05/11/2017  ĐL 659-529 ,KG 780-354 ,TG 031-108  Ăn ĐL,KG,TG
 04/11/2017  BP 878-579,HG 962-852 ,HCM 606-139,LA 420-731  Ăn BP,HG,HCM,LA
 03/11/2017  BD 554-562 ,TV 401-359 ,VL 266-185  ĂN BD,TV,VL
 02/11/2017 AG 122-471 ,BT 364-087 ,TN 596-872 Miss
 01/11/2017  CT 319-245 ,ĐN 899-788 ,ST 235-057  Ăn CT,ĐN,ST