Dựa theo ngũ hành bát quái và các quy luật số học. Dựa vào hệ thống máy tính thống kê kết quả xổ số từ năm 2005 đến nay. Các chuyên gia LÔ ĐỀ của chúng tôi khẳng định chắc chắn bắt Trúng CẶP XỈU CHỦ hôm nay
  CẶP XỈU CHỦ MIỀN NAM VIP Giá 2.500.000 VNĐ

 Nếu các bạn không có mệnh giá thẻ nạp 2.500.000 VNĐ thì các bạn có thể nạp góp làm sao mà đủ số tiền 2.500.000 VNĐ là số sẽ hiện ra!

 Các bạn có thể nạp thẻ vào lúc 8h00 đến 18h00

 Hỗ trợ : Viettel, Mobi, Vina, Gate, VNMobile…

 LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI:  01652265163

Chú ý:Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẶP XỈU CHỦ MIỀN NAM
NGÀY CẶP XỈU CHỦ MIỀN NAM 1KẾT QUẢ
Hôm nay

ĐÃ CHỐT SỐ VIP A/E VÀO LẤY SỐ!

 20/04/2018  BD 227-255 ,TV 284-643 ,VL 457-051  Win BD,TV,VL
 19/04/2018  AG 489-325 ,BT 705-716 ,TN 146-403 Win AG,BT,TN
 18/04/2018  CT 596-543 ,ĐN 383-967 ,ST 989-320  Win CT,ĐN,ST
 17/04/2018  BL 071-255 ,BT 361-198 ,VT 840-381  Win BL,BT,VT
 16/04/2018  CM 100-154 ,ĐT 931-027 ,HCM 383-853  Win CM,ĐT,HCM
 15/04/2018  ĐL 763-516 ,KG 641-026 ,TG 519-133  Win ĐL,KG,TG
 14/04/2018  BP 610-251 ,HG 317-133 ,HCM 116-874,LA 634-065  Win BP,HG,HCM,LA
 13/04/2018  BD 491-163 ,TV 354-243 ,VL 529-856  Win BD,TV,VL
 12/04/2018  AG 175-926 ,BT 835-418 ,TN 582-035  Win AG,BT,TN
 11/04/2018  CT 261-824 ,ĐN 943-163 ,ST 109-253  Win CT,ĐN,ST
 10/04/2018  BL 577-182 ,BT 720-307 ,VT 744-485  Win BL,BT,VT
 09/04/2018  CM 236-956 ,ĐT 169-402 ,HCM 100-185  Win CM,ĐT,HCM
 08/04/2018  ĐL 023-766 ,KG 677-021 ,TG 882-498  Win ĐL,KG,TG
 07/04/2018  BP 079-526 ,HG 762-320 ,HCM 174-861 ,LA 643-847  Win BP,HG,HCM,LA
 06/04/2018 BD 462-129 ,TV 011-546 ,VL 325-623  Win BD,TV,VL
 05/04/2018  AG 891-953 ,BT 494-127 ,TN 706-632  Win AG,BT,TN
 04/04/2018  CT 588-230,ĐN 151-964 ,ST 989-771  Win CT,ĐN,ST
 HỆ THỐNG BẢO TRÌ
 27/03/2018  BL 567-986 ,BT 452-054 ,VT 992-183  Win BL,BT,VT
 26/03/2018  CM 917-528 ,ĐT 530-018 ,HCM 213-452  Win CM,ĐT,HCM
 25/03/2018  ĐL 646-255 ,KG 321-973 ,TG 472-018  Win ĐL,KG,TG
 24/03/2018  BP 723-366 ,HG 612-017 ,HCM 546-967 ,LA 211-143  Win BP,HG,HCM,LA
 23/03/2018  BD 996-246 ,TV 364-851 ,VL 495-348  Win BD,TV,VL
 21/03/2018  CT 196-597 ,ĐN 285 802 ,ST 514 –788  Win CT,ĐN,ST
 20/03/2018  BL 720-419 ,BT 340-257,VT 765-302  Win BL,BT,VT
 17/03/2018  BP 986-327 ,HG 068-655 ,HCM 923-039 ,LA 471-613  Win BP,HG,HCM,LA
 16/03/2018  BD 726-316 ,TV 628-748 ,VL 684-024  Win BD,TV,VL
 15/03/2018  AG 466-934 ,BT 889-148 ,TN 705-697  Win AG,BT,TN
 14/03/2018  CT 256-149 ,ĐN 504-967 ,ST 364-482  Miss
 13/03/2018  BL 979-519 ,BT 307-455,VT 397-695  Win BL,BT,VT
 12/03/2018  CM 495-756 ,ĐT 515-412 ,HCM 108-634  Win CM,ĐT,HCM
 11/03/2018  ĐL 766-659 ,KG 342-146 ,TG 932-304  Win ĐL,KG,TG
 10/03/2018  BP 187-459 ,HG 467-160 ,HCM 105-354 ,LA 282-861  Win BP,HG,HCM,LA
 09/03/2018  BD 242-428 ,TV 647-945 ,VL 324-569  Win BD,TV,VL
 08/03/2018  AG 054-269 ,BT 262-416 ,TN 147-749  Win AG,BT,TN
 07/03/2018  CT 574-539 ,ĐN 295-015 ,ST 469-867  Win CT,ĐN,ST
 06/03/2018  BL 986-326 ,BT 420-622 ,VT 103-541  Miss
 05/03/2018  CM 929-367 ,ĐT 065-418 ,HCM 176-983  Win CM,ĐT,HCM
 04/03/2018  ĐL 858-487 ,KG 554-021 ,TG 142-749  Win ĐL,KG,TG
 03/03/2018  BP 742 ,HG 468 ,HCM 365 ,LA 962  Win BP,HG,HCM,LA
 02/03/2018  BD 554-279 ,TV 406-417 ,VL 654-306  Win BD,TV,VL
 01/03/2018  AG 577-563 ,BT 919-024 ,TN 302-158  Win AG,BT,TN
 28/02/2018  CT 077-153 ,ĐN 977-098 ,ST 586-739  Win CT,ĐN,ST
 27/02/2018  BL 251-935  ,BT 832 –103  ,VT 403-028  Win BL,BT,VT
 26/02/2018  CM 301-965 ,ĐT 448-256 ,HCM 28-135  Win CM,ĐT,HCM
 25/02/2018  ĐL 588-529 ,KG 308-213 ,TG 120-873  Win ĐL,KG,TG
 24/02/2018  BP 763-593 ,HG 565-744  ,HCM 561-039 ,LA 393-694  Win BP,HG,HCM,LA
 23/02/2018  BD 598-326 ,TV 556-985 ,VL 277-153  Win BD,TV,VL
 21/02/2018  AG 800-526 ,BT 112-432 ,TN 773-416   Win AG,BT,TN
 21/02/2018  CT 865-256 ,ĐN 594-145 ,ST 246-377  Win CT,ĐN,ST
 20/02/2018 BL 047-590 ,BT 860-973 ,VT 150-143  Win BL,BT,VT
 19/02/2018  CM 723-209 ,ĐT 530-756 ,HCM 901-179  Win CM,ĐT,HCM
 18/02/2018  ĐL 786-269 ,KG 334-217 ,TG 926-967  Win ĐL,KG,TG
 17/02/2018  BP 155-124 ,HG 038-597 ,HCM 762-129 ,LA 586-306  Win BP,HG,HCM,LA
 16/02/2018  BD 744-639 ,TV 483-014 ,VL 138-847  Win BD,TV,VL
 15/02/2018  AG 215-198 ,BT 855-359 ,TN 059-418  Win AG,BT,TN
14/02/2018  CT 674-519 ,ĐN 319-103 ,ST 427-148  Win CT,ĐN,ST
 13/02/2018  BL  605-597 ,BT 648-039 ,VT 357-457  Win BL,BT,VT
 12/02/2018  CM 927-218 ,ĐT 739-036,HCM 058-847  Win CM,ĐT,HCM
 11/02/2018  ĐL 269-257 ,KG 457-526 ,TG 352-051  Win ĐL,KG,TG
 10/02/2018  BP 152-953 ,HG 719-015 ,HCM 323-613 ,LA 816-597  Win BP,HG,HCM,LA
 09/02/2018  BD 256-149 ,TV 720-248 ,VL 128-953  Miss
 08/02/2018  AG 393-569 ,BT 590-794 ,TN 030-146  Win AG,BT,TN
 07/02/2018  CT 999-326 ,ĐN 211-469 ,ST 269-018  Win CT,ĐN,ST
 06/02/2018  BL 534-625 ,BT 083-143,VT 043-941  Win BL,BT,VT
 05/02/2018  CM 517-629 ,ĐT 834-415 ,HCM 616-039  Win CM,ĐT,HCM
 04/02/2018  ĐL 117-259 ,KG 688-891,TG 867-017  Win ĐL,KG,TG
 03/02/2018  BP 377-569 ,HG 084-743 ,HCM 316-852 ,LA 969-013  Win BP,HG,HCM,LA
 02/02/2018  BD 864-526 ,TV 148-742 ,VL 932-124 Win BD,TV,VL
 01/02/2018  AG 258-017 ,BT 761-349 ,TN 841-158  Miss
 31/01/2018  CT 735-614 ,ĐN 878-531 ,ST 138-143  Win CT,ĐN,ST
 30/01/2018  BL 634-836 ,BT 480-519 ,VT 484-683  Win BL,BT,VT
 29/01/2018  CM 551-619 ,ĐT 125-452 ,HCM 743-983 Win CM,ĐT,HCM
 28/01/2018  ĐL 248-539 ,KG 837-016 ,TG 459-726  Win ĐL,KG,TG
 27/01/2018  BP 235-926 ,HG 145-638 ,HCM 238-951 ,LA 124-539  Miss
 26/01/2018  BD 483-362 ,TV 768-842 ,VL 355-147  Win BD,TV,VL
 25/01/2018  AG 226-653 ,BT 399-152 ,TN 820-039   Win AG,BT,TN
 24/01/2018  CT 907-529 ,ĐN 957-423 ,ST 264-187   Win CT,ĐN,ST
 23/01/2018  BL 320-539 ,BT 772-413 ,VT 748-743  Win BL,BT,VT
 22/01/2018  CM 080-453 ,ĐT 186-211 ,HCM 757-958  Win CM,ĐT,HCM
 21/01/2018  ĐL 095-536 ,KG 437-326 ,TG 480-429  Win ĐL,KG,TG
 20/01/2018  BP 924-356 ,HG 741-103 ,HCM 290-472 ,LA 091-953  Win BP,HG,HCM,LA
 19/01/2018  BD 250-943 ,TV 801-156 ,VL 090-021  Win BD,TV,VL
 18/01/2018  AG 570-629 ,BT 933-726,TN 733-152  Win AG,BT,TN
 17/01/2018  CT 107-539 ,ĐN 253-846 ,ST 234-743  Win CT,ĐN,ST
 16/01/2018  BL 141-350 ,BT 924-952 ,VT 617-184  Win BL,BT,VT
 15/01/2018  CM 447-629 ,ĐT 578-568 ,HCM 221-145  Win CM,ĐT,HCM
 14/01/2018  ĐL 470-523 ,KG 405-201 ,TG 486-744  Win ĐL,KG,TG
 13/01/2018  BP 417-356 ,HG 573-108 ,HCM 083-364 ,LA 008-207   Win BP,HG,HCM,LA
 12/01/2018  BD 462-953 ,TV 886-234 ,VL 216-145  Win BD,TV,VL
 11/01/2018   AG 619-352 ,BT 087-218 ,TN 847-356  Win AG,BT,TN
 10/01/2018  CT 863-351 ,ĐN 276-736 ,ST 774-051  Win CT,ĐN,ST
 09/01/2018   BL 323-537 ,BT 953-842 ,VT 447-326  Win BL,BT,VT
 08/01/2018  CM 590-359 ,ĐT 468-741 ,HCM 452-623  Win CM,ĐT,HCM
07/01/2018  ĐL 294-937 ,KG 400-264 ,TG 951-138  Win ĐL,KG,TG
 06/01/2018  BP 837-592 ,HG 081-120 ,HCM 405-153 ,LA 014-973  Win BP,HG,HCM,LA
 05/01/2018  BD 585-426 ,TV 955-961 ,VL 198-743  Win BD,TV,VL
 04/01/2018  AG 798-567,BT 400-964,TN 682-326  Win AG,BT,TN
 03/01/2018  CT 965-158 ,ĐN 086-364 ,ST 123-247  Win CT,ĐN,ST
 02/01/2018  BL 383-653 ,BT 150-026 ,VT 866-951  Win BL,BT,VT
 01/01/2018  CM 635-751 ,ĐT 602-424 ,HCM 989-594  Win CM,ĐT,HCM
 31/12/2017  ĐL 281-269 ,KG 147-973 ,TG 656-342  Win ĐL,KG,TG
 30/12/2017  BP 872-629 ,HG 602-407 ,HCM 470-615 ,LA 203-32  Win BP,HG,HCM,LA
 29/12/2017  BD 539-519 ,TV 413-016 ,VL 390-953  Win BD,TV,VL
 28/12/2017  AG 879-359 ,BT 963-412 ,TN 034-743  Win AG,BT,TN
 27/12/2017  CT 208-452 ,ĐN 049-364 ,ST 103-752  Win CT,ĐN,ST
 26/12/2017  BL 292-539 ,BT 604-894 ,VT 935-014  Win BL,BT,VT
 25/12/2017  CM 853-523 ,ĐT 100-142 ,HCM 548-158  Win CM,ĐT,HCM
 24/12/2017  ĐL 717-259 ,KG 042-421 ,TG 363-783  Win ĐL,KG,TG
 23/12/2017  BP 329-482 ,HG 449-744 ,HCM 147-255 ,LA 484-635  Win BP,HG,HCM,LA
 22/12/2017  BD 060-154 ,TV 153-956 ,VL 400-536  Win BD,TV,VL
 21/12/2017  AG 692-539 ,BT 296-625 ,TN 664-177  Win AG,BT,TN
 20/12/2017  CT 709-155 ,ĐN 794-351 ,ST 098-456  Win CT,ĐN,ST
 19/12/2017  BL 815-916 ,BT 055-377 ,VT 077-524  Win BL,BT,VT
 18/12/2017  CM 323-931 ,ĐT 362-145 ,HCM 870-853  Win CM,ĐT,HCM
 17/12/2017  ĐL 075-256 ,KG 294-128 ,TG 639-581  Win ĐL,KG,TG
 16/12/2017  BP 104-178 ,HG 187-295 ,HCM 130-916 ,LA 747-407  Win BP,HG,HCM,LA
 15/12/2017  BD 231-759 ,TV 586-256 ,VL 517-426  Win BD,TV,VL
 14/12/2017  AG 452-526 ,BT 023-965 ,TN 854-421  Win AG,BT,TN
 13/12/2017  CT 302-426 ,ĐN 610-755 ,ST 380-129  Win CT,ĐN,ST
 12/12/2017  BL 261-325 ,BT 572-413 ,VT 365-410  Win BL,BT,VT
 11/12/2017  CM 683-251 ,ĐT 745-964 ,HCM 397-850  Miss
 10/12/2017  ĐL 174-906 ,KG 367-539 ,TG 615-841  Miss
 09/12/2017  BP 940-251 ,HG 731-127 ,HCM 103-329 ,LA 479-420  Ăn BP,HG,HCM,LA
 08/12/2017  BD 019-259 ,TV 971-814 , VL 288-351  Ăn BD,TV,VL
 07/12/2017  AG 880-486 ,BT 713-145 ,TN 379-356  Ăn AG,BT,TN
 06/12/2017  CT 665-915 ,ĐN 448-428 ,ST 171-773  Ăn CT,ĐN,ST
 05/12/2017  BL 151-860 ,BT 247-148 ,VT 173-423  Ăn BL,BT,VT
 04/12/2017  CM 318-259 ,ĐT 681-239 ,HCM 127-478  Ăn CM,ĐT,HCM
 03/12/2017  ĐL 742-683 ,KG 114-325 ,TG 229-916  Ăn ĐL,KG,TG
 02/12/2017  BP 745-398 ,HG 820-103 ,HCM 351-472 ,LA 526-806  Ăn BP,HG,HCM,LA
 01/12/2017  BD 129-125 ,TV 544-743 ,VL 595-051  Ăn BD,TV,VL
 30/11/2017  AG 669-251 ,BT 050-782 ,TN 910-632  Ăn AG,BT,TN
 29/11/2017  CT 206-916 ,ĐN 807-308 ,ST 022-577  Ăn CT,ĐN,ST
 28/11/2017  BL 771-259 ,BT 151-460 ,VT 153-597 Ăn BL,BT,VT
 27/11/2017  CM 043-964 ,ĐT 018-352 ,HCM 984-149  Ăn CM,ĐT,HCM
 26/11/2017  ĐL 245-985 ,KG 921-369 ,TG 902-051  Ăn ĐL,KG,TG
 25/11/2017  BP 835-946 ,HG 228-078 ,HCM 581-235 ,LA 077-547  Ăn BP,HG,HCM,LA
 24/11/2017  BD 769-577 ,TV 132-658 ,VL 056-413  Miss
 23/11/2017  AG 074-528 ,BT 113-746 ,TN 742-460  Ăn AG,BT,TN
 22/11/2017  CT 112-526 ,ĐN 670-773,ST 401-241  Ăn CT,ĐN,ST
 21/11/2017  BL 315-529 ,BT 884-623 ,VT 750-051  Ăn BL,BT,VT
 20/11/2017  CM 039-513 ,ĐT 158-329 ,HCM 409-769  Ăn CM,ĐT,HCM
 19/11/2017  ĐL 274-359 ,KG 242-854 ,TG 743-016  Ăn ĐL,KG,TG
 18/11/2017   BP 761-587 ,HG 799-639 ,HCM 571-147 ,LA 289-259  Ăn BP,HG,HCM,LA
 17/11/2017  BD 059-258 ,TV 050-394 ,VL 735-155  Ăn BD,TV,VL
 16/11/2017  AG 382-158 ,BT 860-477,TN 822-352  Ăn AG,BT,TN
 15/11/2017  CT 259-370 ,ĐN 857-334 ,ST 524-391  Miss
 14/11/2017  BL 710-547 ,BT 031-421 ,VT 324-954  Ăn BL,BT,VT
 13/11/2017  CM 864-751 ,ĐT 999-865 ,HCM 879-413  Ăn CM,ĐT,HCM
 12/11/2017  ĐL 724-851 ,KG 001-354 ,TG 131-142  Ăn ĐL,KG,TG
 11/11/2017  BP 956-568 ,HG 585-482 ,HCM 028-137 ,LA 056-264  Ăn BP,HG,HCM,LA
 10/11/2017  BD 879-156 ,TV 024-486,VL 676-325  Ăn BD,TV,VL
 09/11/2017  AG 799-475 ,BT 049-145 ,TN 155-335  Ăn AG,BT,TN
 08/11/2017  CT 512-517 ,ĐN 017-436 ,ST 416-974  Ăn CT,ĐN,ST
 07/11/2017  BL 133-269 ,BT 296-150 ,VT 660- 377  Ăn BL,BT,VT
 06/11/2017  CM 958-127 ,ĐT 057-986 ,HCM 323-178  Ăn CM,ĐT,HCM
 05/11/2017  ĐL 659-529 ,KG 780-354 ,TG 031-108  Ăn ĐL,KG,TG
 04/11/2017  BP 878-579,HG 962-852 ,HCM 606-139,LA 420-731  Ăn BP,HG,HCM,LA
 03/11/2017  BD 554-562 ,TV 401-359 ,VL 266-185  ĂN BD,TV,VL
 02/11/2017 AG 122-471 ,BT 364-087 ,TN 596-872 Miss
 01/11/2017  CT 319-245 ,ĐN 899-788 ,ST 235-057  Ăn CT,ĐN,ST
 31/10/2017  BL 678-598 ,BT 852-784 ,VT 749-127  Ăn BL,BT,VT
 30/10/2017  CM 153-548 ,ĐT 960-830 ,HCM 305-259  Ăn CM,ĐT,HCM
 29/10/2017  ĐL 259-742 ,KG 570-653 ,TG 381-024  Ăn ĐL,KG,TG
 28/10/2017  BP 059-137 ,HG 412-402 ,HCM 898-766 ,LA 632-135  Ăn BP,HG,HCM,LA
 27/10/2017  BD 954-583 ,TV 804-156 ,VL 530-307  Ăn BD,TV,VL
 26/10/2017  AG 918-546,BT 759-701 ,TN 019-124  Ăn AG,BT,TN
 25/10/2017  CT 973-569 ,ĐN 390-489 ,ST 962-231  Ăn CT,ĐN,ST
 24/10/2017  BL 940-845 ,BT 619-364 ,VT 519-258  Ăn BL,BT,VT
 23/10/2017  CM 097-156 ,ĐT 079-299 ,HCM 567-214  Ăn CM,ĐT,HCM
 22/10/2017  ĐL 000-673 ,KG 370-459 ,TG 103-236  Ăn ĐL,KG,TG
 21/10/2017  BP 907-526 ,HG 714-153 ,HCM 653-489 ,LA 726-205  Ăn BP,HG,HCM,LA
 20/10/2017  BD 182-517 ,TV 177-029 ,VL 989-848  Ăn BD,TV,VL
 19/10/2017  AG 867-053 ,BT 684-579 ,TN  235-317  Miss
 18/10/2017  CT 573-563 ,ĐN 996-118 ,ST 153-721  Ăn CT,ĐN,ST
 17/10/2017  BL 664-561 ,BT 437-370 ,VT 263-981  Ăn BL,BT,VT
 16/10/2017  CM 147-259 ,ĐT 722-697 ,HCM 897-237  Ăn CM,ĐT,HCM
 15/10/2017  ĐL 262-268 ,KG 239-152 ,TG 506-446  Ăn ĐL,KG,TG
 14/10/2017  BP 302-953 ,HG 133-127 ,HCM 718-691 ,LA 563-452  Ăn BP,HG,HCM,LA
 13/10/2017  BD 086-512 ,TV 890-786 ,VL 051-115  Ăn BD,TV,VL
 12/10/2017  AG 987-962 ,BT 178-026 ,TN 598-460  Ăn AG,BT,TN
 11/10/2017  CT 583-620 ,ĐN 115-224 ,ST 595-945   Ăn CT,ĐN,ST
10/10/2017  BL 041-516 ,BT 338-524 ,VT 110-631  Ăn BL,BT,VT
 09/10/2017  CM 543-567 ,ĐT 901-861 ,HCM 364-129  Ăn CM,ĐT,HCM
 08/10/2017  ĐL 834-745 ,KG 929-885 ,TG 234-123  Ăn ĐL,KG,TG
 07/10/2017  BP 628-561 ,HG 080-066 ,HCM 445-359 ,LA 482-514  Ăn BP,HG,HCM,LA
 06/10/2017  BD 670-537 ,TV 073-016 ,VL 578-419  Ăn BD,TV,VL
 05/10/2017  AG 960-239 ,BT 490-256,TN 569-143  Ăn AG,BT,TN
 04/10/2017  CT 381-849 ,ĐN 713-637 ,ST 007-153  Ăn CT,ĐN,ST
 03/10/2017  BL 293-369 ,BT 952-518 ,VT 615-631  Ăn BL,BT,VT
 02/10/2017  CM 502-389 ,ĐT 837-413 ,HCM 320-130  Ăn CM,ĐT,HCM
 01/10/2017  ĐL 163-256 ,KG 081-113 ,TG 987-843  Ăn ĐL,KG,TG
 30/09/2017  BP 615-547 ,HG 785-964 ,HCM 163-015 ,LA 530-541  Ăn BP,HG,HCM,LA
 29/09/2017  BD 915-531 ,TV 008-124 ,VL 720-721  Ăn BD,TV,VL
 28/09/2017  AG 819-129 ,BT 165-105 ,TN 751-854  Ăn AG,BT,TN
 27/09/2017  CT 624-531 ,ĐN 794-017 ,ST 363-591  Ăn CT,ĐN,ST
 26/09/017  BL 915-120 ,BT 230-488 ,VT 928-357  Ăn BL,BT,VT
 25/09/2017  CM 143-257 ,ĐT 068-961,HCM 533-128  Ăn CM,ĐT,HCM
 24/09/2017  ĐL 143-140 ,KG 204-745 ,TG 435-216  Ăn ĐL,KG,TG
 23/09/2017  BP 082-127 ,HG 934-856 ,HCM 153-019 ,LA 864-347  Ăn BP,HG,HCM,LA
 22/09/2017  BD 714-578 ,TV 271-234 ,VL 536-417 Ăn BD,TV,VL
 21/09/2017  AG 153-193 ,BT 375-237 ,TN 479-743  Ăn AG,BT,TN
 20/09/2017  CT 208-421 ,ĐN 875-987 ,ST 380-863  Ăn CT,ĐN,ST
 19/09/2017  BL 628-361 ,BT 632-215 ,VT 096-014  Ăn BL,BT,VT
 18/09/2017  CM 861-356 ,ĐT 715-702 ,HCM 616-156  Ăn CM,ĐT,HCM
 17/09/2017  ĐL 605-428 ,KG 457-697 ,TG 457-024  Ăn ĐL,KG,TG
 16/09/2017  BP 841-527 ,HG 447-124 ,HCM 724-369 ,LA 706-107  Ăn BP,HG,HCM,LA
 15/09/2017   BD 533-590 ,TV 678-139 ,VL 442-593  Ăn BD,TV,VL
 14/09/2017   AG 816-589 ,BT 963-154 ,TN 080-037  Ăn AG,BT,TN
 13/09/2017  CT 066-751 ,ĐN 580-361 ,ST 148-127  Ăn CT,ĐN,ST
 12/09/2017  BL 683-128 ,BT 257-224 ,VT 565-459  Ăn BL,BT,VT
 11/09/2017  CM 778-739 ,ĐT 499-105 ,HCM 968 –861  Ăn CM,ĐT,HCM
 10/09/2017   ĐL 121-510 ,KG 895-788 ,TG 158-234  Ăn ĐL,KG,TG
 09/09/2017  BP 188-169 ,HG 323-450  ,HCM 622-620 ,LA 357-510  Ăn BP,HG,HCM,LA
 08/09/2017  BD 673-567,TV 631-135 ,VL 793-774  Ăn BD,TV,VL
 07/09/2017  AG 289-235 ,BT 778-567  ,TN 153-119  Ăn AG,BT,TN
 06/09/2017  CT 979-561 ,ĐN 084-301,ST 968-017  Ăn CT,ĐN,ST
 05/09/2017  BL 871-634 ,BT 135-457 ,VT 484-106  Ăn BL,BT,VT
 04/09/2017  CM 278-113 ,ĐT 665-637 ,HCM 515-423 ĂN CM,ĐT,HCM
 03/09/2017   ĐL 993-105 ,KG 314-934 ,TG 883-423  Ăn ĐL,KG,TG
 02/09/2017  BP 131-537 ,HG 472-513 ,HCM 048-964 ,LA 961-427  Ăn BP,HG,HCM,LA
 01/09/2017  BD 607-821 ,TV 740-153 ,VL 979-934  Ăn BD,TV,VL
 31/08/2017  AG 663-567 ,BT 270-364 ,TN 343-017  Ăn AG,BT,TN
 30/08/2017  CT 554-361 ,ĐN 990-842 ,ST 819-301  Ăn CT,ĐN,ST
 29/08/2017  VT 361-034 ,BL 943-472 ,BT 534-607  Miss
 28/08/2017  CM 837-536 ,ĐT 079-136 ,HCM 137-201  Ăn CM,ĐT,HCM
 27/08/2017  TG 118-206 ,ĐL 351-907 ,KG  293-784  Miss
 26/08/2017   BP 127-125 ,HG 941-631 ,HCM 837-367 ,LA 608 -067  Ăn BP,HG,HCM,LA
 25/08/2017  BD 542-254 ,TV 717-136 ,VL 825-478  Ăn BD,TV,VL
 24/08/2017  AG 643-051 ,BT 064-497 ,TN 185-849  Ăn AG,BT,TN
 23/08/2017  CT 627-157 ,ĐN 726-096 ,ST 639-374   Ăn CT,ĐN,ST
 22/08/2017  BT 330-033,VT 666-667,BL 678-768  Ăn BT,BL
 21/08/2017 CM 983-963,ĐT 715-974, HCM 406- 475  Ăn CM, ĐT, HCM
 20/08/2017  TG 454-545, KG 112-211, ĐL 623-362  Ăn TG,ĐL
 19/08/2017  HCM 319-926,LA 727-373,BP 266-852,HG 027-720  Ăn HCM,LA,HG
 18/08/2017  VL 816-618,BD 901-109,TV 751-571  Ăn BD,TV
 17/08/2017  TN 716-617,AG 980-890,BT 720-027  Ăn TN,AG
 16/08/2017  ĐN 389-938,CT 914-419,ST 344-443  Ăn ĐN,ST
 15/08/2017  BT 556-655,VT 612-216,BL 343-434  Ăn BT,VT
 14/08/2017  HCM 308-803, ĐT 202-101, CM 571-157  Ăn HCM,CM
 13/08/2017  TG 225-522, KG 698-968, ĐL 781-718  Ăn TG,KG
 12/08/2017  HCM 231-123,BP 433-334,HG 706-607,LA 536-635  Ăn BP,HG
 11/08/2017  BD 579-975,TV 724-742,VL 064-460  Ăn BD,TV
10/08/2017 TN 849 – 263,AG 883- 624,BT 616 -472  Ăn  AG,BT,TN
 09/08/2017 CT 015-728,ĐN 948-365,ST 387-051 Ăn ĐN,CT,ST
08/08/2017 BL 812-085 BT 331-763 VT 712-917 Ăn BL, BT, VT
07/08/2017 CM 024-294 ÐT 558-442 HCM 869-109 Ăn CM, ĐT, HCM
 06/08/2017  ĐL 582-147, KG 468-072,TG 444-683 Ăn TG,ĐL, KG
05/08/2017 BP 135-153,HG 211-671, HCM 301-310, LA 983-730 Ăn HCM,BP,HG,LA
 04/08/2017 BD 041-775,TV 561-496,VL 967-609 Ăn BD,TV,VL
 03/08/2017 AG 746-108 BT 003-013 TN 371-871  Ăn AG, BT, TN
 02/08/2017 ĐN 308-438,CT 407-651,ST 937-376 Ăn ĐN,CT,ST
 01/08/2017 BL 430-134 BT 163-045 VT 876-092 Ăn  BL, BT, VT
 31/07/2017 CM 966-254 ÐT 218-436 HCM 905-109 Ăn CM, ĐT, HCM
 30/07/2017 ĐL 464-643,KG 320-546,TG 122-576  Ăn ĐL, KG, TG
 29/07/2017  BP 280-964,HG 704-742,HCM 348-864,LA 376-238 Ăn BP, HG, HCM,LA
 28/07/2017  BD 040-560,TV 458-541,VL 345-294  Ăn BD,TV, VL
 27/07/2017  TN 826-757,AG 136-649,BT 682-137  Ăn TN,AG, BT
26/07/2017 ĐN 413-554 ,CT 314-277 ,ST 919-802  Ăn ĐN,CT, ST
25/07/2017 VT 616-453,BL 876-939,BT 083-221   Ăn VT, BL, BT
 24/07/2017  CM 845376,ĐT 270530,HCM 356123  Ăn CM ,ĐT ,HCM
 23/07/2017  TG 923-865,ĐL 120-847,KG 817-145  Ăn TG,ĐL, KG
 22/07/2017 HCM 622-864,BP 196-964,HG 058-742,LA 493-205 Ăn HCM,BP, HG
 21/07/2017  BD 386-864,TV 190-091,VL 680-958   Ăn BD,TV, VL
 20/07/2017  TN 753-757,AG 136-244,BT 419-137  Ăn TN,AG, BT
 19/07/2017  ĐN 079-709,CT 780-870,ST 788-885  Ăn ĐN,CT, ST
 18/07/2017  VT 459-976,BL 559-775,BT 146-538   Ăn VT,BL, BT
 17/07/2017 HCM 754-190,ĐT 332-134,CM 688-977  Ăn HCM,ĐT, CM
 16/07/2017  TG 971-917,ĐL 419-149,KG 661-616  Ăn TG,ĐL, KG
 15/07/2017 HCM: 549-242,BP 137-975,HG 657-924,LA 780-123  Miss
 14/07/2017  BD 809-979,TV 063-754,VL 660-090  Ăn BD,TV, VL
 13/07/2017  TN 445-753,AG 132-034,BT 588-688  Ăn TN,AG, BT
 12/07/2017  ĐN 197-086,CT 467-637,ST 857-986  Ăn ĐN,CT, ST
 11/07/2017  VT 828-957,BL 785-857,BT 759-786   Ăn VT, BT
 10/07/2017  HCM 186-424,ĐT 626-865,CM 570-453  Ăn HCM, ĐT,CM
 09/07/2017  TG 981-783,ĐL 676-834,KG 834-865  Ăn TG, ĐL,KG
 08/07/2017  HCM 483-852,BP 925-768,HG 153-597,LA 943-896  Ăn HCM,BP, HG,LA
 07/07/2017  BD 770-674,TV 955-595,VL 193-391  Ăn BD, TV,VL
 06/07/2017 TN 308-482,AG 299-922,BT 956-863   Ăn TN, AG,BT
 05/07/2017  ĐN 708-742,CT 143-953,ST 314-847  Ăn ĐN, CT,ST
 04/07/2017 VT 870-968,BL 137-586,BT 096-952   Ăn VT ,BL.,BT
 03/07/2017 HCM 187-492,ĐT 260-726,CM 925-265  Miss
 02/07/2017  TG 683-394,ĐL 919-249,KG 534-485 Ăn TG ,DL,KG
  01/07/2017  HCM 211-543,BP 657-765,HG 900-321,LA 016-987  Miss
 30/06/2017 BD 621-854,VL 764-932,TV 114-765   Miss
  29/06/2017  TN 877-493, AG 832-653, BT 679-103  Win TN, BT
 28/06/2017  ĐN 917-079,CT 805-508,ST 590-463  Ăn ĐN ,CT,ST
 27/06/2017  VT 163-654,BL 525-254,BT 295-573  Ăn VT ,BL.,BT
 26/06/2017  HCM 676-667,ĐT 379-500,CM 746-786  Ăn HCM ,ĐT,CM
  25/06/2017 TG 559-968,ĐL 123-875,KG 709-785 Ăn TG ,DL,KG
 24/06/2017  HCM 045-854,BP 133-152,HG 130-965,LA 131-560 Ăn HCM ,BP,HG,LA
  23/06/2017  BD 187-754,TV 132-733,VL 128-821  Ăn BD ,TV,VL
  22/06/2017  TN 201-102,AG 472-706,BT 860-968  Ăn TN, AG,BT
 21/06/2017  ĐN 386-642,CT 346-132,ST 464-976 Ăn ĐN ,CT,ST
 20/06/2017 VT 932-894,BL 584-865,BT 259-464 Ăn VT,BT
 19/06/2017  HCM 385-794,ĐT 979-281,CM 235-241  Ăn HCM ,ĐT,CM
  18/06/2017  TG 318-883,DL 767-333,KG 472-786   Ăn TG ,DL,KG
 17/06/2017  HCM 156-968,BP 251-182,HG 709-509,LA 013-310   Ăn HCM,BP ,HG,LA
 16/06/2017  BD 713-885,TV 363-131,VL 906-796  Ăn BD ,TV,VL
 15/06/2017  TN 683-879,AG 548-757,BT 136-568  Ăn AG,BT
  14/06/2017  ĐN 351-764,CT 341-213,ST 158-785   Ăn ĐN ,CT,ST
 13/06/2017  VT 318-536,BL 353-726,BT 809-869  Ăn  VT ,BL,BT
 12/06/2017  HCM 205-272,ĐT 931-821,CM 842-482  Ăn HCM ,ĐT,CM
   11/06/2017 TG 631-425,ĐL 563-366,KG 647-373  Win TG , ĐL, KG
 10/06/2017  HCM 561-968,BP 214-266,HG 611-885,LA 401-807  Win HCM ,BP ,HG ,LA
 09/06/2017  BD 924-747,TV 142-067,VL 953-968  Win BD ,TV,VL
 08/06/2017  TN 868-979,AG 836-894,BT 093-969  Win TN ,AG,BT
 07/06/2017  ÐN 543-209,CT 388-472,ST 210-748  Miss
 06/06/2017  VT 284-645,BL 804-143,BT 361-574 Win VT ,BL,BT
  05/06/2017   HCM 401-314,ĐT 245-867,CM 350-858  Win HCM ,ĐT,CM
04/06/2017 TG 817-358, ĐL 776-094, KG 233-746 Win TG ,ĐL,KG
03/06/2017  HCM 567-456, BP 789-498, HG 783-498, LA 123-432  Miss
02/06/2017  BD 531-898, TV 824-875, VL 785-094  Miss
01/06/2017 TN 963-923, AG 916-801, BT 060-946  Miss
31/05/2017  ÐN 150-873, CT 781-211,ST 627-772  Win ĐN, CT