BÍ QUYẾT: Đã xác định chơi bạn cứ tự tin lấy số và chốt là sẽ ăn, không nên phân tán tư tưởng rồi loạn số.Các bạn nên theo một cầu cố định, chia vốn hằng ngày, chiến thuật hợp lý để đảm bảo lợi nhuận cao nhất

Các bạn có thể nạp thẻ vào lúc 8h00 đến 18h00

Hỗ trợ : Viettel, Mobi, Vina, Gate, VNMobile…

 LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI:  01652265163

Chú ý:Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

THỐNG KÊ KẾT QUẢ BẠCH THỦ LÔ MIỀN NAM
NGÀY BẠCH THỦ LÔ MN KẾT QUẢ
Hôm nay

ĐÃ CHỐT SỐ VIP A/E VÀO LẤY SỐ!

 20/04/2018  BD 71 ,TV 25 ,VL 94  Win VL
 19/04/2018  AG 93 ,BT 16 ,TN 03  Miss
 18/04/2018  CT 30 ,ĐN 15 ,ST 85  Miss
 17/04/2018  BL 65 ,BT 94 ,VT 03  Win VT
 16/04/2018  CM 63 ,ĐT 25 ,HCM 98  Miss
 15/04/2018 ĐL 52 ,KG 61 ,TG 30  Win TG
 14/04/2018  BP 65 ,HG 95 ,HCM 69 ,LA 30  Win BP,HG
 13/04/2018  BD 34 ,TV 82 ,VL 68  Win BD,TV,VL
 12/04/2018  AG 42 ,BT 69 ,TN 71  Win AG,BT,TN
 11/04/2018  CT 16 ,ĐN 34 ,ST 41  Win ĐN
 10/04/2018  BL 21 ,BT 43 ,VT 76  Win BL,BT,VT
 09/04/2018  CM 30 ,ĐT 54 ,HCM 27  Win CM,ĐT,HCM
 08/04/2018  ĐL 39 ,KG 25 ,TG 06  Win ĐL,KG,TG
 07/04/2018  BP 47 ,HG 56 ,HCM 38 ,LA 06  Win BP,HG,HCM,LA
 06/04/2018  BD 23 ,TV 38 ,VL 54  Win BD,TV,VL
 05/04/2018  AG 07 ,BT 25 ,TN 45  Win AG,BT,TN
 04/04/2018  CT 85 ,ĐN 80 ,ST 68  Win CT,ĐN,ST
 HỆ THỐNG BẢO TRÌ
 27/03/2018  BL 32 ,BT 15 ,VT 09  Win BL,BT,VT
 26/03/2018  CM 64 ,ĐT 96 ,HCM 87  Miss
 25/03/2018   ĐL 61 ,KG 59 ,TG 32  Win ĐL,KG,TG
 24/03/2018  BP 87 ,HG 70 ,HCM 19 ,LA 16  Win BP,HG,HCM,LA
 23/03/2018  BD 39 ,TV 31 ,VL 02  Win BD,TV,VL
 21/03/2018  CT 51 ,ĐN 32 ,ST 19  Win CT,ĐN,ST
 20/03/2018  BL 26 ,BT 06 ,VT 37  Win BL,BT,VT
 17/03/2018  BP 89 ,HG 20 ,HCM 24 ,LA 43  Win BP,HG,HCM,LA
 16/03/2018  BD 21 ,TV 58 ,VL 32  Miss
 15/03/2018  AG 68 ,BT 17 ,TN 23  Win AG,BT,TN
 14/03/2018  CT 38 ,ĐN 42 ,ST 06  Win CT,ĐN,ST
 13/03/2018  BL 51 ,BT 69 ,VT 30  Win VT
 12/03/2018 CM 70 ,ĐT 65 ,HCM 14  Win CM,ĐT,HCM
 11/03/2018  ĐL 98 ,KG 80 ,TG 75  Win ĐL,KG,TG
 10/03/2018  BP 93 ,HG 35 ,HCM 56 ,LA 96  Win BP,HG,HCM,LA
 09/03/2018  BD 39 ,TV 27 ,VL 51  Win BD,TV,VL
 08/03/2018  AG 41 ,BT 30 ,TN 63  Win AG,BT,TN
 07/03/2018  CT 34 ,ĐN 51 ,ST 43  Win CT,ĐN,ST
 06/03/2018  BL 45 ,BT 39 ,VT 03   Win BL,BT,VT
 05/03/2018  CM 82 ,ĐT 51 ,HCM 35  Win CM,ĐT,HCM
 04/03/2018  ĐL 81 ,KG 14 ,TG 53  Win ĐL,KG,TG
 03/03/2018  BP 94 ,HG 93 ,HCM 56 ,LA 72  Win BP,HG,HCM,LA
 02/03/2018  BD 43 ,TV 30 ,VL 52  Win BD,TV,VL
 01/03/2018  AG 36 ,BT 23 ,TN 56  Win AG,BT,TN
 28/02/2018  CT 95 ,ĐN 87 ,ST 26 Win CT,ĐN,ST
 27/02/2018  BL 62 ,BT 10 ,VT 49  Win BL,BT,VT
 26/02/2018  CM 14 ,ĐT 72 ,HCM 28  Ăn CM,ĐT,HCM
 25/02/2018  ĐL 58 ,KG 42 ,TG 52  Miss
 24/02/2018  BP 92 ,HG 87 ,HCM 63 ,LA 51  Win BP,HCM
 23/02/2018  BD 87 ,TV 20 ,VL 75  Win BD,TV,VL
 22/02/2018  AG 12 ,BT 70 ,TN 25  Win AG,BT,TN
 21/02/2018  CT 25 ,ĐN 02 ,ST 98  Miss
 20/02/2018  BL 50 ,BT 24 ,VT 15  Win BL,BT,VT
 19/02/2018  CM 92 ,ĐT 65 ,HCM 30  Win CM,ĐT,HCM
 18/02/2018  ĐL 97 ,KG 81 ,TG 63  Win ĐL,KG,TG
 17/02/2018  BP 70 ,HG 28 ,HCM 12 ,LA 26  Win BP,HG,HCM,LA
 16/02/2018  BD 30 ,TV 57 ,VL 65  Win BD,TV,VL
 15/02/2018  AG 85 ,BT 23 ,TN 95  Win AG,BT,TN
 14/02/2018  CT 45 ,ĐN 21 ,ST 15  Win CT,ĐN,ST
 13/02/2018  BL 75 ,BT 32 ,VT 18  Win BL,BT,VT
 12/02/2018  CM 83 ,ĐT 85 ,HCM 75  Win CM,ĐT,HCM
 11/02/2018  ĐL 76 ,KG 14 ,TG 36  Win ĐL,KG,TG
 10/02/2018  BP 12 ,HG 70 ,HCM 43 ,LA 06  Win BP,HG,HCM,LA
 09/02/2018  BD 34 ,TV 29 ,VL 65  Win BD,TV,VL
 08/02/2018  AG 98 ,BT 68 ,TN 06  Win AG,BT,TN
 07/02/2018  CT 69 ,ĐN 41 ,ST 18  Win CT,ĐN,ST
 06/02/2018  BL 73 ,BT 59 ,VT 78  Win BL,BT,VT
 05/02/2018  CM 28 ,ĐT 79 ,HCM 15  Win CM,ĐT,HCM
 04/02/2018  ĐL 94 ,KG 81 ,TG 96  Win ĐL,KG,TG
 03/02/2018  BP 27 ,HG 51 ,HCM 37 ,LA 78  Win BP,HG,HCM,LA
02/02/2018  BD 42 ,TV 69 ,VL 26  Win BD,TV,VL
 01/02/2018  AG 65 ,BT 29 ,TN 42  Win AG,BT,TN
 31/01/2018  CT 25 ,ĐN 74 ,ST 02  Miss
 30/01/2018  BL 45 ,BT 53 ,VT 59  Win BL,BT,VT
 29/01/2018  CM 52 ,ĐT 63 ,HCM 12  Miss
 28/01/2018  ĐL 96 ,KG 06 ,TG 28  Win ĐL,KG,TG
 27/01/2018  BP 85 ,HG 34 ,HCM 05 ,LA 65  Win BP,HG,HCM,LA
 26/01/2018  BD 58 ,TV 71 ,VL 52  Win BD,TV,VL
 25/01/2018  AG 52 ,BT 32 ,TN 95  Miss
 24/01/2018  CT 23 ,ĐN 79 ,ST 85  Win ĐN
 23/01/2018  BL 30 ,BT 78 ,VT 86  Win BL,BT,VT
 22/01/2018  CM 72 ,ĐT 42 ,HCM 05  Win CM,ĐT,HCM
 21/01/2018  ĐL 39 ,KG 46 ,TG 04  Win ĐL,KG,TG
 20/01/2018 BP 81 ,HG 14 ,HCM 29 ,LA 74  Win BP,HG,HCM,LA
 19/01/2018  BD 27 ,TV 41 ,VL 36  Win BD,TV,VL
 18/01/2018  AG 25 ,BT 75 ,TN 97  Win TN
 17/01/2018  CT 53 ,ĐN 69 ,ST 36  Miss
 16/01/2018  BL 25 ,BT 96 ,VT 32  Miss
 15/01/2018  CM 52 ,ĐT 13 ,HCM 86  Win CM,ĐT,HCM
 14/01/2018  ĐL 91 ,KG 13 ,TG 18  Win ĐL,KG,TG
 13/01/2018  BP 52 ,HG 42 ,HCM 95 ,LA 35  Win BP
 12/01/2018  BD 25 ,TV 64 ,VL 39  Win BD,TV,VL
 11/01/2018  AG 42 ,BT 61 ,TN 79  Win AG,BT,TN
 10/01/2018  CT 41 ,ĐN 81 ,ST 67  Win CT,ĐN,ST
 09/01/2018  BL 52 ,BT 30 ,VT 49  Win BL,BT,VT
 08/01/2018  CM 27 ,ĐT 43 ,HCM 46  Win CM,ĐT,HCM
 07/01/2018  ĐL 90 ,KG 49 ,TG 65  Win ĐL,KG,TG
 06/01/2018  BP 53,HG 89,HCM 62,LA 95 Miss
 05/01/2018  BD 27 ,TV 62 ,VL 65  Win BD,TV,VL
 04/01/2018  AG 46 ,BT 73 ,TN 48  Win AG,BT,TN
 03/01/2018   CT 40 ,ĐN 72 ,ST 37  Win CT,ĐN,ST
 02/01/2018  BL 52 ,BT 46 ,VT 98  Miss
 01/01/2018  CM 18 ,ĐT 08 ,HCM 91  Win CM,ĐT,HCM
 31/12/2017  ĐL 93 ,KG 31 ,TG 19  Win ĐL,KG,TG
 30/12/2017  BP 75 ,HG 39 ,HCM 35 ,LA 15  Miss
 29/12/2017  BD 52 ,TV 25 ,VL 36 Win VL
 28/12/2017  AG 37 ,BT 24 ,TN 60  Miss
 27/12/2017  CT 82 ,ĐN 54 ,ST 68  Win CT,ĐN,ST
 26/12/2017  BL 16 ,BT 52 ,VT 34  Win BL,BT,VT
 25/12/2017  CM 72 ,ĐT 40 ,HCM 46  Win CM,ĐT,HCM
 24/12/2017  ĐL 93 ,KG 64 ,TG 70  Win ĐL,KG,TG
 23/12/2017  BP 78 ,HG 84 ,HCM 09 ,LA 65  Win BP,HG,HCM,LA
 22/12/2017  BD 47 ,TV 15 ,VL 05  Win BD,TV,VL
 21/12/2017  AG 14 ,BT 59 ,TN 32  Win AG,BT,TN
 20/12/2017  CT 42 ,ĐN 35 ,ST 12  Win CT,ĐN,ST
 19/12/2017  BL 64 ,BT 95 ,VT 54  Win BL,BT,VT
 18/12/2017  CM 32 ,ĐT 27 ,HCM 12  Win CM,ĐT,HCM
 17/12/2017  ĐL 35 ,KG 75 ,TG 90  Win KG
 16/12/2017  BP 76 ,HG 61 ,HCM 10 ,LA 76  Win BP,HG,HCM,LA
15/12/2017  BD 21 ,TV 52 ,VL 47  Win BD,TV,VL
 14/12/2017  AG 16 ,BT 42 ,TN 53  Win AG,BT,TN
 13/12/2017  CT 82 ,ĐN 53 ,ST 69  Win CT,ĐN,ST
 12/12/2017  BL 71 ,BT 53 ,VT 15  Win BL,BT,VT
 11/12/2017  CM 37 ,ĐT 64 ,HCM 24  Win CM,ĐT,HCM
 10/12/2017  ĐL 80 ,KG 54 ,TG 87  Win ĐL,KG,TG
 09/12/2017  BP 82 ,HG 79 ,HCM 41 ,LA 96  Ăn BP,HG,HCM,LA
 08/12/2017  BD 53 ,TV 06 ,VL 14  Ăn BD,TV,VL
 07/12/2017  AG 21,BT 27 ,TN 94  Ăn AG,BT,TN
 06/12/2017  CT 47 ,ĐN 14 ,ST 39  Ăn CT,ĐN,ST
 05/12/2017  BL 37 ,BT 13 ,VT 09  Ăn BL,BT,VT
 04/12/2017  CM 51 ,ĐT 16 ,HCM 34  Ăn CM,ĐT,HCM
 03/12/2017  ĐL 54 ,KG 13 ,TG 82  Ăn ĐL,KG,TG
 02/12/2017  BP 65 ,HG 89 ,HCM 85 ,LA 42  Trượt
 01/12/2017  BD 18 ,TV 65 ,VL 77  Ăn VL
 30/11/2017  AG 19 ,BT 35 ,TN 57  Ăn TN
 29/11/2017  CT 78 ,ĐN 68 ,ST 49  Trượt
 28/11/2017  BL 76 ,BT 58 ,VT 69  Ăn BL
 27/11/2017  CM 09 ,ĐT 92 ,HCM 12  Ăn CM,ĐT,HCM
 26/11/2017  ĐL 19 ,KG 46 ,TG 83  Ăn TG
 25/11/2017  BP 80 ,HG 52 ,HCM 75 ,LA 84  Ăn BP,HG,HCM,LA
 24/11/2017  BD 76 ,TV 13 ,VL 05  Trượt
 23/11/2017  AG 95 ,BT 13 ,TN 39  Ăn AG,BT
 22/11/2017  CT 34 ,ĐN 15 ,ST 43  Ăn CT,ĐN,ST
 21/11/2017  BL 32 ,BT 56 ,VT 18  Ăn BL,BT,VT
 20/11/2017  CM 18 ,ĐT 20 ,HCM 96  Trượt
 19/11/2017  ĐL 82 ,KG 74 ,TG 93  Ăn ĐL,KG,TG
 18/11/2017  BP 13 ,HG 92 ,HCM 53 ,LA 46 Ăn BP,HG,HCM,LA
 17/11/2017  BD 54 ,TV 75 ,VL 02  Ăn BD,TV,VL
 16/11/2017  AG 78 ,BT 05 ,TN 91  Trượt
 15/11/2017  CT 45 ,ĐN 26 ,ST 07  Ăn CT,ĐN,ST
 14/11/2017  BL 78 ,BT 43 ,VT 18  Ăn BL,BT,VT
 13/11/2017  CM 52 ,ĐT 65 ,HCM 85  Ăn CM
 12/11/2017  ĐL 27 ,KG 86 ,TG 54  Ăn ĐL,KG,TG
 11/11/2017  BP 19 ,HG 30 ,HCM 65, LA 98  Ăn HG
 10/11/2017  BD 50 ,TV 21 ,VL 29  Ăn BD,TV,VL
 09/11/2017  AG 58 ,BT 70 ,TN 21  Ăn BT
 08/11/2017  CT 65 ,ĐN 35 ,ST 46  Ăn ST
 07/11/2017  BL 45 ,BT 21 ,VT 18  Ăn BL,BT,VT
 06/11/2017  CM 81 ,ĐT 98 ,HCM 72  Ăn CM,ĐT,HCM
 05/11/2017  ĐL 47 ,KG 51 ,TG 34  Ăn ĐL,KG,TG
 04/11/2017  BP 10 ,HG 85 ,HCM 54 ,LA 38  Ăn BP,HG,HCM,LA
 03/11/2017  BD 68 ,TV 54 ,VL 13  Trượt
 02/11/2017  AG 20 ,BT 49 ,TN 52  Ăn AG,BT,TN
 01/11/2017  CT 51 ,ĐN 72 ,ST 48  Ăn CT,ĐN,ST
 31/10/2017  BL 02 ,BT 39 ,VT 81  Ăn BL,BT,VT
 30/10/2017  CM 81 ,ĐT 73 ,HCM 76  Ăn CM,ĐT,HCM
 29/10/2017  ĐL 96 ,KG 36 ,TG 76  Ăn ĐL,KG,TG
 28/10/2017  BP 01 ,HG 69 ,HCM 35 ,LA 13  Trượt
 27/10/2017  BD 78 ,TV 94 ,VL 06  Ăn TV
 26/10/2017  AG 37 ,BT 05 ,TN 82  Ăn TN
 25/10/2017  CT 51 ,ĐN 80 ,ST 02  Trượt
 24/10/2017  BL 79 ,BT 50 ,VT 52  Ăn BL,BT,VT
 23/10/2017  CM 34 ,ĐT 05 ,HCM 80  Ăn CM,ĐT,HCM
 22/10/2017  ĐL 75 ,KG 90 ,TG 56  Ăn ĐL,KG,TG
 21/10/2017  BP 76 ,HG 96 ,HCM 36 ,LA 74  Trượt
 20/10/2017  BD 53 ,TV 45 ,VL 18  Ăn BD,TV,VL
 19/10/2017  AG 61 ,BT 53 ,TN 34  Ăn AG,BT,TN
 18/10/2017  CT 76 ,ĐN 63 ,ST 21  Ăn CT,ĐN,ST
 17/10/2017  BL 50 ,BT 95 ,VT 19  Ăn BL,BT,VT
 16/10/2017  CM 80 ,ĐT 86 ,HCM 65  Ăn CM,ĐT,HCM
 15/10/2017  ĐL 83 ,KG 57 ,TG 78  Ăn ĐL,KG,TG
 14/10/2017 BP 28 ,HG 83 ,HCM 87 ,LA 70 Ăn BP,HG,HCM,LA
 13/10/2017  BD 17 ,TV 30 ,VL 12  Ăn BD,TV,VL
 12/10/2017  AG 31 ,BT 40 ,TN 06  Ăn AG,BT,TN
 11/10/2017   CT 50 ,ĐN 35 ,ST 18  Ăn CT,ĐN,ST
 10/10/2017  BL 19 ,BT 30 ,VT 82  Ăn BL,BT,VT
 09/10/2017  CM 42 ,ĐT 35 ,HCM 13  Ăn CM,ĐT,HCM
 08/10/2017  ĐL 65 ,KG 78 ,TG 93  Ăn ĐL,KG,TG
 07/10/2017  BP 25 ,HG 39 ,HCM 75 ,LA 01  Trượt
 06/10/2017  BD 68 ,TV 91 ,VL 30  Ăn BD,TV,VL
 05/10/2017  AG 93 ,BT 80 ,TN 79  Ăn AG,BT,TN
 04/10/2017  CT 18 ,ĐN 68 ,ST 40  Ăn CT,ĐN,ST
 03/10/2017  BL 28 ,BT 95 ,VT 52  Trượt
 02/10/2017  CM 42 ,ĐT 54 ,HCM 37  Ăn CM,ĐT,HCM
 01/10/2017  ĐL 51 ,KG 49 ,TG 26  Ăn ĐL,KG,TG
 30/09/2017  BP 43 ,HG 21 ,HCM 28 ,LA 47  Ăn BP,HG,HCM,LA
 29/09/2017  BD 14 ,TV 58 ,VL 62  Ăn BD,TV,VL
 28/09/2017  AG 23 ,BT 80 ,TN 37  Ăn AG,BT,TN
 27/09/2017  CT 92 ,ĐN 24 ,ST 16  Ăn CT,ĐN,ST
 26/09/017  BL 52 ,BT 69 ,VT 18  Trượt
 25/09/2017  CM 62 ,ĐT 23 ,HCM 06  Ăn CM,ĐT,HCM
 24/09/2017  ĐL 20 ,KG 28 ,TG 85  Ăn ĐL,KG,TG
 23/09/2017  BP 36 ,HG 77 ,HCM 98 ,LA 28  Ăn BP,HG,HCM,LA
 22/09/2017  BD 41 ,TV 36 ,VL 25  Ăn BD,TV,VL
 21/09/2017  TN 15 ,AG 89 ,BT 02  Trượt
 20/09/2017  ĐN 56 ,CT 02 ,ST 35  Trượt
19/09/2017  VT 20 ,BL 41 ,BT 65  Trượt
 18/09/2017  CM 89 ,ĐT 92 ,HCM 05  Ăn CM,ĐT,HCM
 17/09/2017  TG 16 ,ĐL 09 ,KG 13  Ăn ĐL,KG
 16/09/2017  HCM 23 ,BP 77 ,HG 62 ,LA 12  Ăn LA
 15/09/2017  BD 41 ,TV 17 ,VL 92  Ăn VL
 14/09/2017  TN 25 ,AG 11 ,BT 05  Trượt
 13/09/2017  CT 83 ,ĐN 58 ,ST 53  Ăn CT,ĐN,ST
 12/09/2017  BL 40 ,BT 56 ,VT 53  Ăn BL,BT,VT
 11/09/2017  CM 65 ,ĐT 36 ,HCM 20  Ăn CM,ĐT,HCM
 10/09/2017  ĐL 10 ,KG 74 ,TG 82  Ăn ĐL,KG,TG
 09/09/2017   BP 64 ,HG 93 ,HCM 05 ,LA 50  Ăn BP,HG,HCM,LA
 08/09/2017  BD 63 ,TV 57 ,VL 11  Ăn BD,TV,VL
 07/09/2017  AG 35 ,BT 66 ,TN 36  Ăn AG,BT,TN
 06/09/2017  CT 22 ,ĐN 32 ,ST 86  Ăn CT,ĐN,ST
 05/09/2017   BL 45 ,BT 17 ,VT 15   Ăn BL,BT,VT
 04/09/2017  HCM 21 ,ĐT 35 ,CM 48  Trượt
 03/09/2017 TG 02 ,ĐL 91 ,KG 54  Ăn TG
 02/09/2017  BP 53 ,HG 50 ,HCM 75 ,LA 93  Ăn BP,HG,HCM,LA
 01/09/2017  BD 75 ,TV 80 ,VL 77  Ăn BD,TV,VL
 31/08/2017  AG 13 ,BT 27 ,TN 12  Ăn AG,BT,TN
 30/08/2017  CT 57 ,ĐN 45 ,ST 17  Ăn CT,ĐN,ST
 29/08/2017  BL 87 ,BT 35 ,VT 76  Ăn BL,BT,VT
 28/08/2017  HCM 36 ,ĐT 09 ,CM 15  Trượt
 27/08/2017  TG 11 ,ĐL 35 ,KG 29  Trượt
 26/08/2017  BP 73 ,HG 81 ,HCM 28 ,LA 59  Ăn BP,HG,HCM,LA
 25/08/2017   BD 03 ,TV 71 ,VL 98  Ăn BD,TV,VL
 24/08/2017  AG 08 ,BT 05 ,TN 12  Ăn AG,BT,TN
 23/08/2017  CT 25 ,ĐN 30 ,ST 12   Ăn CT,ĐN,ST
 22/08/2017 VT 13,BL 91,BT 74  Ăn VT,BL,BT
 21/08/2017 CM 63, ĐT 18HCM 83 Ăn HCM,CM,ĐT
 20/08/2017  TG 53,KG 68,ĐL 09  Ăn TG,KG
 19/08/2017 HCM 87 LA 95 HG 56 BP 72 Ăn BP,HG,HCM,LA
 18/08/2017 BD 02,TV 30,VL 83 ĂN BD,TV,VL
 17/08/2017 AG 34,BT 27,TN 61 Ăn  AG,BT,TN
 16/08/2017  CT 21,ĐN 63,ST 37 ĂN ĐN,CT,ST
 15/08/2017  BT 87,VT 25,BL 15  Ăn BL, BT, VT
 14/08/2017  HCM 18, ĐT 86, CM 41  Ăn HCM,CM,ĐT
 13/08/2017  TG 23, KG 10, ĐL 86  Ăn TG,ĐL, KG
 12/08/2017  HCM 43,BP 74,HG 22,LA 30  Ăn HCM,BP,LA
 11/08/2017  BD 60,TV 09,VL 90  Ăn BD,TV
10/08/2017  AG  29,BT 33,TN 57 Ăn  AG,BT,TN
 09/08/2017 CT 44,ĐN 25,ST 30 ĂN ĐN,CT,ST
08/08/2017 BL 78, BT 39, VT 41 Ăn  BL, BT, VT
 07/08/2017  CM 56, ĐT 62HCM 16 Ăn HCM,CM,ĐT
 06/08/2017 ĐL  71, KG 13,TG 60 Ăn TG,ĐL, KG
 05/08/2017 BP 15,HG 13, HCM 89, LA 64 Ăn BP,HG,HCM,LA
04/08/2017 BD 15,TV 69,VL 67  ĂN BD,TV,VL
 03/08/2017 AG 47 BT 83 TN 01 Ăn AG
 02/08/2017 ĐN 51,CT 76,ST 83  ĂN ĐN,CT,ST
01/08/2017 BL 64 BT 75 VT 44 Ăn BL, BT, VT
 31/07/2017 HCM 50,CM 40,ĐT 78 Ăn HCM,CM,ĐT
30/07/2017 ĐL 43,KG 46,TG 22 Ăn ĐL, KG, TG
 29/07/2017 BP 62,HG 28,HCM 34,LA 97  Ăn BP,HG,HCM,LA
28/07/2017 BD 78,TV 15,VL 82 Ăn BD,TV,VL
27/07/2017 TN 26,AG 49,BT 82 Ăn TN,AG,BT
26/07/2017 ĐN 72,CT 28,ST 69  Ăn ĐN,CT,ST
25/07/2017 VT 93,BL 41,BT 17  Ăn VT,BL,BT
 24/07/2017  CM 73,ĐT 04,HCM 16  Ăn CM, ĐT, HCM
 23/07/2017  TG 72,ĐL 70,KG 67  Ăn TG,ĐL,KG
 22/07/2017 HCM 24,BP 48,HG 20,LA 05 Ăn HCM,BP,HG,LA
 21/07/2017  BD 36,TV 46,VL 57   Ăn BD,TV,VL
 20/07/2017  TN 73,AG 26,BT 68  Ăn TN,AG,BT
 19/07/2017  ĐN 14,CT 61,ST 80  Ăn ĐN,CT,ST
 18/07/2017  VT 88,BL 27,BT 75  Win VT,BL,BT
 17/07/2017  HCM 60,ĐT 53,CM 76  Win HCM,ĐT,CM
 16/07/2017  TG 49,ĐL 64,KG 89  Trượt
 15/07/2017  HCM 60,BP 45,HG 83,LA 24  Win HCM,BP,HG,LA
 14/07/2017  BD 19,TV 01,VL 68   Win BD,TV,VL
 13/07/2017  TN 67,AG 06,BT 41  Win TN,AG,BT
 12/07/2017  ĐN 81,CT 10,ST 27  Win ĐN CT ST
 11/07/2017  VT 05,BL 14,BT 36  Win VT,BL,BT
 10/07/2017  HCM 62,ĐT 75,CM 82  Win HCM,ĐT,CM
 09/07/2017  TG 64,ĐL 73,KG 79  Win TG,ĐL,KG
  08/07/2017  HCM 70,BP 13,HG 32,LA 58 Win HCM,BP,HG,LA
 07/07/2017  BD 34,TV 53,VL 76  Win BD,TV,VL
 06/07/2017  TN 08,AG 22,BT 56  Win TN,AG,BT
05/07/2017  ĐN 07,CT 82,ST 58  Win ĐN CT ST
 04/07/2017  VT 71,BT 80,BT 64   Win VT,BL,BT
 03/07/2017  HCM 52,ĐT 01,CM 74   Ăn HCM,CM,ĐT
 02/07/2017  TG 53,ĐL 40,KG 89  Win TG,ĐL,KG
 01/07/2017  HCM 57,BP 10.HG 98,LA 34   Win HCM,HG,LA
 30/06/2017  BD 51,TV 17,VL 39 Ăn BD,TV,VL
 29/06/2017  TN 09,AG 03,BT 36  Win TN, AG
 28/06/2017  ĐN 40,CT 08,ST 29  Win ĐN CT ST
 27/06/2017  VT 52,BL 38,BT 58   Win VT,BL,BT
 26/06/2017  HCM 43,ĐT 12,CM 78  Trượt
 25/06/2017 TG 32,ĐL 56,KG 97 Ăn TG
 24/06/2017  HCM 45,BP 52,HG 30,LA 60 Ăn HCM,BP,HG,LA
  23/06/2017  BD 87,TV 33,VL 28 Ăn BD,TV,VL
 22/06/2017  TN 45,AG 81,BT 63  Ăn TN,AG, BT
  21/06/2017  ĐN 96,CT 06,ST 85  Trượt
 20/06/2017  VT 14,BL 21,BT 18 Ăn VT,BL,BT
 19/06/2017  HCM 36,ĐT 79,CM 32   Trượt
 18/06/2017 TG 73,DL 36,KG 82  Ăn TG,DL,KG
  17/06/2017  HCM 94,BP 73,HG 61,LA 08  Ăn HCM,BP,HG,LA
 16/06/2017  BD 90,TV 34,VL 45  Ăn BD,TV,VL
 15/06/2017  TN 19,AG 16,BT 95  Trượt
 14/06/2017  ĐN 32,CT 16,ST 90  Trượt
 13/06/2017  VT 43,BL 67,BT 21  Ăn VT
 12/06/2017  HCM 54,ĐT 27,CM 90  Trượt
 11/06/2017  TG 32,ĐL 19,KG 73  Ăn ĐL,KG
 10/06/2017  HCM 19,BP  50,HG 93,LA  21  Ăn HCM ,BP ,HG ,LA
  09/06/2017 BD 72,TV 16,VL 80  Trượt
 08/06/2017  TN 32,AG 87,BT 64  Trượt
  07/06/2017  ĐN 54,CT 38,ST 21  Ăn CT
 06/06/2017  VT 36,BL 98,BT 12  Trượt
 05/06/2017  HCM 71,ĐT 41,CM 81  Trượt
 04/06/2017 TG 53,ĐL 70,KG 34 Ăn TG
 03/06/2017 HCM 85, BP 60, HG 65, LA 38  Ăn HCM
 02/06/2017  BD 34,TV 78,VL 30  Ăn BD,TV,VL
01/06/2017  TN 73, AG 42, BT 79  Trượt
31/05/2017  ÐN 86, CT 93,ST 70  Ăn ST
 30/05/2017  VT 69, BL 29, BT 49  Ăn VT, BT
29/05/2017 HCM 77, CM 21, ÐT 76  Ăn HCM,CM,ĐT
28/05/2017 TG 07,ĐL 93,KG 97 Ăn TG, KG, ĐL
27/05/2017 HCM 00, BP 56, HG 47, LA 69 Ăn HCM,BP,HG,LA
26/05/2017 BD 78, TV 50, VL 30  Ăn BD, TV, VL
25/05/2017 TN 15, AG 41, BT 73  Ăn TN,AG
24/05/2017  ĐN 27, CT 18 , ST 40  Ăn ĐN,CT,ST
23/05/2017 VT 30,BL 36,BT 35 Ăn VT, BL, BT
22/05/2017 HCM 99,ĐT 79,CM 95 Ăn ĐT,HCM,CM
21/05/2017 TG 17,ĐL 76,KG 86 Ăn TG,KG
20/05/2017 HCM 15,BP 43,HG 42,LA 50 Ăn HCM,BP,HG,LA
19/05/2017 BD 23,TV 54,VL 86 Trượt
18/05/2017 TN 69,AG 39,BT 83 Ăn TN,AG,BT
17/05/2017 ĐN 40,CT 05,ST 35 Ăn ĐN,CT
16/05/2017 VT 87,BL 09,BT 21 Ăn VT,BL,BT
15/05/2017 HCM 81,ĐT 32,CM 19 Ăn HCM,CM
14/05/2017 TG 50,ĐL 75,KG 01 Ăn TG,DDL,KG
13/05/2017 HCM 23,BP 98,HG 12,LA 09 Ăn HCM,HG
12/05/2017 BD 38,TV 59,VL 26 Ăn BD,TV,VL
11/05/2017 TN 60,AG 58,BT 89 Ăn TN,AG
10/05/2017 ĐN 85,CT 63,ST 91 Ăn ĐN,CT,ST
09/05/2017 VT 49,BL 56,BT 19 Ăn VT,BL
08/05/2017 HCM 39,ĐT 50,CM 36 Ăn CM,HCM,ĐT
07/05/2017 TG 67,ĐL 10,KG 54 Trượt
06/05/2017 HCM 33,BP 15,HG 77,LA 37 Ăn  HCM,BP,HG,LA
05/05/2017 BD 45,TV 68,VL 57 Ăn BD,TV,VL
04/05/2017 TN 62,AG 38,BT 35 Ăn TN,AG,BT
03/05/2017 ĐN 79,CT 45,ST 20 Ăn ĐN,CT,ST
02/05/2017  VT 32,BL 11,BT 34 Ăn VT,BL,BT
01/05/2017 HCM 23,ĐT 16,CM 92 Ăn HCM,ĐT