Dựa theo ngũ hành bát quái và các quy luật số học. Dựa vào hệ thống máy tính thống kê kết quả xổ số từ năm 2005 đến nay. Các chuyên gia LÔ ĐỀ của chúng tôi khẳng định chắc chắn bắt Trúng CẦU LÔ BẠCH THỦ hôm nay
  BẠCH THỦ LÔ MIỀN BẮC Giá 1.000.000 VNĐ

 Nếu các bạn không có mệnh giá thẻ nạp 1.000.000 VNĐ thì các bạn có thể nạp góp làm sao mà đủ số tiền 1.000.000 VNĐ là số sẽ hiện ra!

 Các bạn có thể nạp thẻ vào lúc 8h00 đến 18h00

 Hỗ trợ : Viettel, Mobi, Vina, Gate, VNMobile…

Quý khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi .

Chú ý:Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

THỒNG KÊ KẾT QUẢ BẠCH THỦ LÔ MIỀN BẮC
NGÀY BẠCH THỦ LÔ MB KẾT QUẢ
Hôm nay
 18/11/2018  56  WIN
 17/11/2018  08  Miss
 16/11/2018  28  WIN
 15/11/2018  61  WIN 
 14/11/2018  82  Miss
 13/11/2018 24  WIN 
 12/11/2018 16 WIN 
 11/11/2018  41  WIN
 10/11/2018 23  WIN
 09/11/2018 17  WIN
08/11/2018  41  WIN
 07/11/2018 81  WIN
 06/11/2018  37  Miss
 05/11/2018  10  WIN
 04/11/2018  83  WIN
 03/11/2018 50  WIN
 02/11/2018  14  WIN
 01/11/2018 25  WIN
 31/10/2018  19  WIN
 30/10/2018  65  WIN
 29/10/2018  54  WIN
 28/10/2018 40  WIN
 27/10/2018 02  WIN
 26/10/2018 49  WIN
 25/10/2018  14  WIN
 24/10/2018  90  WIN
23/10/2018  03  WIN
 22/10/2018  92  WIN
 21/10/2018 36  WIN
 20/11/2018 71  WIN
 19/10/2018  92 WIN
 18/10/2018  79 WIN 
 17/10/2018 20  WIN
 16/10/2018  96  WIN
 15/10/2018 25  WIN
 14/10/2018 86  WIN
 13/10/2018  14 WIN
 12/10/2018  87 WIN 
 11/10/2018  08 WIN 
 10/10/2018 18  WIN
09/10/2018  01  WIN
 08/10/2018  45 WIN  
 07/10/2018 58 WIN 
 06/10/2018  29  WIN
 05/10/2018  12 WIN
 04/10/2018  37  WIN
 03/10/2018  62  WIN
 02/10/2018  21  WIN
 01/10/2018  36  WIN
 30/09/2018 60  WIN
 29/09/2018  43  WIN
 28/09/2018 96 WIN
 27/09/2018 53  WIN
 26/09/2018  24 WIN
 25/09/2018 34 WIN 
 24/09/2018  63 WIN 
 23/09/2018  03  WIN
 22/09/2018  27  WIN 
 21/09/2018  02  WIN 
 20/09/2018  73  MISS
 19/09/2018  69  WIN 
 18/09/2018  97 WIN 
 17/09/2018 09  WIN
 16/09/2018 42  WIN 
 15/09/2018 23  WIN 
 14/09/2018  12  WIN 
 13/09/2018  29  WIN 
 12/09/2018  57  WIN 
 11/09/2018 21  WIN 
 10/09/2018  93  WIN 
 09/09/2018  65  WIN 
 08/08/2018  01  MISS
 07/09/2018  94  MISS
 06/09/2018 13  WIN 
 05/09/2018  85  MISS
 04/09/2018  50  MISS
 03/09/2018  56  MISS
 02/09/2018  24  MISS
 01/09/2018  81  MISS
 31/08/2018  15 WIN 
 30/08/2018  96  MISS
 29/08/2018 34 WIN 
 28/08/2018  30 MISS
 27/08/2018 45  MISS
 26/08/2018  81 WIN
 25/08/2018 25  MISS
 24/08/2018 74  MISS
 23/08/2018  96  MISS
 22/08/2018 12  WIN
 21/08/2018  49  WIN
 20/08/2018  26  MISS
 19/08/2018  67  MISS
 18/08/2018 83  WIN
 17/08/2018  68  WIN
 16/08/2018  76  WIN
 15/08/2018  51  MISS
 14/08/2018  28  MISS
 13/08/2018  37  WIN
 12/08/2018  45  WIN
 11/08/2018 28  WIN
 10/08/2018 53  WIN
 09/08/2018  31  WIN
 08/08/2018  18  WIN
 07/08/2018  46  WIN
06/08/2018  52  MISS
 05/08/2018  23 WIN
 04/08/2018  86  WIN 
 03/08/2018  61  MISS
 02/08/2018  90 WIN 
 01/08/2018 42  WIN
 31/07/2018  74  WIN
 30/07/2018  80  WIN
 29/07/2018  20  WIN
 28/07/2018 47  WIN
 27/07/2018  48  WIN
 26/07/2018 26  WIN
 25/07/2018  34  WIN
 24/07/2018 19  WIN
 23/07/2018 49  WIN
 22/07/2018  23  MISS
 21/07/2018  06  MISS
 20/07/2018  74  MISS
 19/07/2018 36  MISS
 18/07/2018  29  WIN
 17/07/2018 24  WIN
 16/07/2018 40  WIN
 15/07/2018  81  WIN
 14/07/2018  79  WIN
 13/07/2018  06  WIN
 12/07/2018  98  WIN
 11/07/2018  28  WIN
10/07/2018  40  WIN
 09/07/2018 23 WIN
 08/07/2018 61 WIN 
 07/07/2018  16  WIN
 06/07/2018  75  WIN
 05/07/2018  83  WIN
 04/07/2018 19  WIN
 03/07/2018  80  WIN
 02/07/2018  14  WIN
 01/07/2018  24  WIN
 30/06/2018  53  WIN
 29/06/2018 14  WIN
 28/06/2018  50  WIN
 27/06/2018  65  WIN
26/06/2018  05  WIN
 25/06/2018  72  WIN
 24/06/2018  92  WIN
23/06/2018 53  WIN
 22/06/2018 51  WIN
 21/06/2018 36 WIN
 20/06/2018  13  WIN
19/06/2018 54 WIN
18/06/2018 68 WIN
17/06/2018 97 WIN
16/06/2018 41 MISS
15/06/2018 26 WIN
14/06/2018 04 WINx2
13/06/2018 27 WIN
12/06/2018 41 WIN
11/06/2018 60 WIN
10/06/2018 46 WIN
09/06/2018 73 WIN
08/06/2018 16 WIN
07/06/2018 74 WIN
06/06/2018 59 WIN
05/06/2018 97 WIN
04/06/2018 76 WIN
03/06/2018 39 WIN
02/06/2018 62 WIN
01/06/2018 72 WIN
31/05/2018 82  WIN 
 30/05/2018  68 WIN 
 29/05/2018 25  Miss
 28/05/2018  73  WIN
 27/05/2018  54  WIN
 26/05/2018  78  WIN
 25/05/2018  79  WIN
 24/05/2018 31  WIN
 23/05/2018  61  WIN
 22/05/2018 71  WIN
 21/05/2018  62  WIN
 20/05/2018  80  WIN
 19/05/2018  19  WIN
 18/05/2018  61  WIN
17/05/2018  63  WIN 
 16/05/2018 36 WIN 
 15/05/2018  29  WIN
 14/05/2018  58  WIN
 13/05/2018  26  WIN
  13/05/2018  30  WIN
 11/05/2018  52  WIN
 10/05/2018  73  Miss
 09/05/2018  13  Miss
 08/05/2018  58  WIN
 07/05/2018  57  WIN
 06/05/2018  42  WIN
 05/05/2018 32  WIN
04/05/2018 34 Miss
03/05/2018  15  Miss
 02/05/2018  20  Miss
01/05/2018  65  Miss