Dựa theo ngũ hành bát quái và các quy luật số học. Dựa vào hệ thống máy tính thống kê kết quả xổ số từ năm 2005 đến nay. Các chuyên gia LÔ ĐỀ của chúng tôi khẳng định chắc chắn bắt Trúng CẦU LÔ BẠCH THỦ hôm nay
  BẠCH THỦ LÔ MIỀN BẮC Giá 1.000.000 VNĐ

 Nếu các bạn không có mệnh giá thẻ nạp 1.000.000 VNĐ thì các bạn có thể nạp góp làm sao mà đủ số tiền 1.000.000 VNĐ là số sẽ hiện ra!

 Các bạn có thể nạp thẻ vào lúc 8h00 đến 18h00

 Hỗ trợ : Viettel, Mobi, Vina, Gate, VNMobile…

 LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI:  01652265163

Chú ý:Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

THỒNG KÊ KẾT QUẢ BẠCH THỦ LÔ MIỀN BẮC
NGÀY BẠCH THỦ LÔ MB KẾT QUẢ
Hôm nay
 20/04/2018  84  Miss
19/04/2018 63 WIN 
 18/04/2018  25  Miss
 17/04/2018  67  WIN
 16/04/2018 34  Miss
 15/04/2018  61  Miss
 14/04/2018  36  WIN
 13/04/2018 98  WIN
 12/04/2018  37  WIN
 11/04/2018 81  WIN
 10/04/2018 60  WIN
 09/04/2018 81  WIN
 08/04/2018  15  WIN
 07/04/2018  63  WIN
 06/04/2018 97  WIN
 05/04/2018  58  WIN
 04/04/2018 27  WIN
 HỆ THỐNG BẢO TRÌ
 27/03/2018  89  WIN
 26/03/2018  97  WIN
 25/03/2018  78  WIN
 24/03/2018  82  WIN
 23/03/2018 43  WIN
 21/03/2018  68  WIN 
 20/03/2018 18  Miss
 17/03/2018  20  WIN 
 16/03/2018  29  Miss
 15/03/2018  97  WIN 
 14/03/2018  51  WIN 
 13/03/2018 09  WIN 
 12/03/2018  83  WIN 
 11/03/2018 42  WIN 
 10/03/2018  51  WIN
 09/03/2018  24  WIN
 08/03/2018 07  WIN
07/03/2018 72  WIN
 06/03/2018  07  WIN
 05/03/2018  64  Miss
 04/03/2018 09  WIN
 03/03/2018  30  Miss
 02/03/2018  06  Miss
 01/03/2018  81  WIN
 28/02/2018 72  WIN
 27/02/2018  82  WIN
 26/02/2018  60  WIN
 25/02/2018 31 WIN 
 24/02/2018  35  WIN
23/02/2018 14  WIN
 22/02/2018 23  WIN
 21/02/2018 63  Miss
 20/02/2018  12 WIN
 19/02/2018  09 WIN 
 15-18/02/2018 NGHỈ TẾT  NGHỈ TẾT 
 14/02/2018  12  WIN
 13/02/2018  87  WIN
 12/02/2018  63  Miss
 11/02/2018  25  WIN
 10/02/2018 73 WIN
 09/02/2018  68 WIN
 08/02/2018  62  WIN 
 07/02/2018  79 WIN
 06/02/2018 01  Miss
 05/02/2018  53  WIN
 04/02/2018 65  WIN
 03/02/2018 10  WIN
 02/02/2018 41  WIN
 01/02/2018  85  Miss
 31/01/2018  27  WIN
 30/01/2018  02  WIN
 29/01/2018  17  WIN
 28/01/2018 35  WIN
27/01/2018  79 WIN
 26/01/2018  95 WIN
25/01/2018  54  WIN
 24/01/2018  51  WIN
23/01/2018  72  WIN
 22/01/2018  53  Miss
 21/01/2018  41  Miss
 20/01/2018  93  Miss
19/01/2018  67  Miss
 18/01/2018 51  Miss
 17/01/2018  42  WIN
 16/01/2018 39  Miss
 15/01/2018 62  Miss
 14/01/2018  52  Miss
 13/01/2018  14  Miss
 12/01/2018 03  WIN
 11/01/2018  52  WIN
 10/01/2018 85  Miss
 09/01/2018  21  Miss
 08/01/2018 37  WIN
 07/01/2018 67  Miss
 06/01/2018  75 WIN 
05/01/2018  51  WIN
 04/01/2018 78  WIN
 03/01/2018 57  WIN
 02/01/2018 64 Miss
 01/01/2018  02  WIN
31/12/2017  39 WIN 
 30/12/2017 98  Miss
 29/12/2017 41 WIN 
 28/12/2017 39  WIN
 27/12/2017  24  WIN
 26/12/2017 18  WIN
 25/12/2017 62  WIN
 24/12/2017 45  WIN
 23/12/2017  67  WIN
 22/12/2017  32  WIN
 21/12/2017  41  Miss
 20/12/2017 82  WIN
 19/12/2017 49  WIN
 18/12/2017 37  Miss
 17/12/2017 37  WIN
16/12/2017 20 Miss
15/12/2017  54  Miss
 14/12/2017  15  Miss
 13/12/2017 24  Miss
 12/12/2017 19  Miss
 11/12/2017 21  WIN
 10/12/2017  81  WIN
 09/12/2017 10 Miss
 08/12/2017  03  Miss
 07/12/2017 42  WIN
 06/12/2017  48  WIN
 05/12/2017 27  WIN
04/12/2017  59  WIN
 03/12/2017  90  WIN
 02/12/2017 97  WIN
01/12/2017 20  Miss
 30/11/2017  82  WIN
 29/11/2017  30  WIN
 28/11/2017 12  WIN
 27/11/2017 82 WIN
 26/11/2017 25  WIN 
25/11/2017  86  WIN 
 24/11/2017 23  WIN 
 23/11/2017  06  Miss
22/11/2017  52  Miss
21/11/2017 42 WIN 
20/11/2017  74  Miss
 19/11/2017  20  WIN
 18/11/2017  12  WIN
 17/11/2017  53 WIN
 16/11/2017  65  Miss
 15/11/2017  93  WIN
 14/11/2017  13  WIN
 13/11/2017  19  WIN
 12/11/2017  58  Miss
 11/11/2017 79  Miss
 10/11/2017 82  WIN
09/11/2017  78  Miss
 08/11/2017 21  WIN
 07/11/2017  80  WIN
 06/11/2017  46  Miss
 05/11/2017 16 WIN 
04/11/2017 37 Miss
03/11/2017 26  Miss
02/11/2017  05  WIN
 01/11/2017  51  WIN
31/10/2017  39  Miss
 30/10/2017  81 Miss
 29/10/2017  73  Miss
 28/10/2017 61  Miss
 27/10/2017  57  Miss
 26/10/2017  36  Miss
25/10/2017 52  WIN
 24/10/2017 43  Miss
 23/10/2017  32  WIN
 22/10/2017  37  WIN
21/10/2017  60  WIN
 20/10/2017  32  WIN
19/10/2017  58  WIN
18/10/2017  73  WIN
 17/10/2017  36 Miss
 16/10/2017  91  WIN
15/10/2017 15  Miss
 14/10/2017  20  Miss
 13/10/2017 24  WIN
 12/10/2017  43  Miss
 11/10/2017 30  WIN
 10/10/2017  01  Miss
09/10/2017  21  WIN
 08/10/2017  92  WIN 
 07/10/2017  52 WIN 
 06/10/2017 73 WIN 
 05/10/2017 45 WIN
 04/10/2017  05 WIN
 03/10/2017 23  Miss
 02/10/2017 64  WIN 
 01/10/2017 71 Miss
 30/09/2017 19  WIN 
 29/09/2017  29  WIN 
28/09/2017  34  Miss
27/09/2017 25  Miss
26/09/2017 18  Miss
 25/09/2017  04 WIN 
 24/09/2017  34  WIN
 23/09/2017 52  WIN
 22/09/2017 79  WIN
21/09/2017 25  WIN
 20/09/2017 84  Miss
19/09/2017  25  WIN
18/09/2017  10 WIN
17/09/2017 14 Miss
16/09/2017 24  Miss
 15/09/2017 74 WIN   
 14/09/2017 35 WIN  
 13/09/2017 40 WIN 
 12/09/2017 37  WIN
 11/09/2017 95  WIN   
 10/09/2017 96 WIN   
09/09/2017 06 WIN  
 08/09/2017  26  Miss
07/09/2017 13 Miss
 06/09/2017 26 WIN 
 05/09/2017 14  Miss
 04/09/2017  65 WIN  
03/09/2017 10 WIN  
02/09/2017 91 WIN 
 01/09/2017 80 WIN   
 31/08/2017 01  WIN  
 30/08/2017 04 Miss
29/08/2017 75 Miss
28/08/2017 49 Miss
 27/08/2017 16  Miss
 26/08/2017  23  WIN  
25/08/2017  01 Miss
24/08/2017 79 WIN  
23/08/2017 51  WIN 
22/08/2017 64 WIN
21/08/2017 00 WIN
20/08/2017 02  Win 
19/08/2017 78 Win 
18/08/2017 74 WIN
17/08/2017 12 WIN x2
16/08/2017  61 WIN 
15/08/2017 34  WIN 
14/08/2017 14 WIN 
13/08/2017 30 WIN 
12/08/2017 08 WIN 
11/08/2017 27 WIN 
 10/08/2017 32 WIN 
 09/08/2017 76  WIN 
08/08/2017 20  WIN 
07/08/2017 50 WIN
 06/08/2017  63  WIN
05/08/2017 42 WIN
04/08/2017  76 WIN 
 03/08/2017  54 WIN  
02/08/2017 57 WIN 
 01/08/2017  72 WIN 
31/07/2017 95 WIN
30/07/2017 63  Miss
29/07/2017  30  WIN
28/07/2017 39  WIN
 27/07/2017  33  WIN
 26/07/2017 18   WIN
25/07/2017 10   WIN
 24/07/2017 37  WIN
23/07/2017  76 WIN
22/07/2017 13 WIN
21/07/2017  19 WIN
20/07/2017  33 WIN
 19/07/2017 55  WIN
18/07/2017 31 WIN
17/07/2017 60  WIN
16/07/2017 73  WIN
 15/07/2017 86 WIN
14/07/2017 36 WIN
13/07/2017 15 WIN
12/07/2017 76  WIN
11/07/2017 79 Miss
10/07/2017 36  WIN
09/07/2017  59  WIN
08/07/2017 57  WIN
07/07/2017 45 WIN
06/07/2017 91 WIN
05/07/2017 96 WIN
04/07/2017 80  WIN
03/07/2017 15  WIN
02/07/2017 42 WIN
01/07/2017 35  WIN
30/06/2017 86 WIN
29/06/2017 14  WIN
28/06/2017 54 WIN
27/06/2017 71  WIN
26/06/2017 59  WIN
25/06/2017 86  WIN
24/06/2017 58  Miss
23/06/2017 84  WIN
22/06/2017 18 WIN
21/06/2017 34 WIN 2*
20/06/2017 12 WIN 2*
19/06/2017 16 WIN
18/06/2017 74 WIN
17/06/2017 36  WIN
16/06/2017 79 WIN
15/06/2017 85  WIN
14/06/2017 94  WIN
13/06/2017 02 WIN
12/06/2017 23  WIN
11/06/2017 35  WIN 3*
10/06/2017 17  WIN
09/06/2017 29  WIN
08/06/2017 59  Miss
 07/06/2017 75 WIN 2*
06/06/2017 98  Miss
 05/06/2017 05  WIN
04/06/2017 94 WIN
03/06/2017 85 WIN
 02/06/2017 21 WIN
01/06/2017 15 WIN