Dựa theo ngũ hành bát quái và các quy luật số học. Dựa vào hệ thống máy tính thống kê kết quả xổ số từ năm 2005 đến nay. Các chuyên gia LÔ ĐỀ của chúng tôi khẳng định chắc chắn bắt Trúng LÔ KÉP hôm nay
  BẠCH THỦ LÔ KÉP MIỀN BẮC Giá 500.000 VNĐ

 Nếu các bạn không có mệnh giá thẻ nạp 500.000 VNĐ thì các bạn có thể nạp góp làm sao mà đủ số tiền 500.000 VNĐ là số sẽ hiện ra!

 Các bạn có thể nạp thẻ vào lúc 8h00 đến 18h00

 Hỗ trợ : Viettel, Mobi, Vina, Gate, VNMobile…

Quý khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi .

Chú ý:Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

THỐNG KÊ KẾT QUẢ BẠCH THỦ LÔ KÉP MIỀN BẮC

NGÀY BẠCH THỦ LÔ KÉP KẾT QUẢ
Hôm nay
 18/11/2018  44 Win 
 17/11/2018  77 Win 
 16/11/2018  66 Win
 15/11/2018 66  Win 
 14/11/2018  99  Win 
 13/11/2018  11 Win 
12/11/2018  99 Win 
 11/11/2018  66  Miss
 10/11/2018 55  Win
 09/11/2018 99  Win
 08/11/2018 22   Win
 07/11/2018  88 Win
 06/11/2018 11  Miss
05/11/2018  77  Win 
 04/11/2018 44  Win 
 03/11/2018 00  Win
02/11/2018  99 Win
 01/11/2018 55  Win
 31/10/2018 33  Win 
30/10/2018 22   Win
 29/10/2018 11   Win
 28/10/2018  88  Win
27/10/2018 88  Win 
 26/10/2018  00 Win 
 25/10/2018 44  Win
 24/10/2018  11  Win
 23/10/2018 99   Win x2
 22/10/2018 66   Win  
 21/10/2018 11  Miss
 20/11/2018  66 Win  
19/10/2018 44  Miss
 18/10/2018 22  Win x2
 17/10/2018  99  Win 
 16/10/2018 44  Win 
15/10/2018  55  Win 
 14/10/2018  99 Win 
 13/10/2018 00   Win
 12/10/2018 99   Win
 11/10/2018 77 Win
 10/10/2018  44 Win 
 09/10/2018  11 Win
 08/10/2018 22  Win   
07/10/2018 55 Win  
 06/10/2018 11   Win 
 05/10/2018 77  Miss
 04/10/2018 11   Win 
 03/10/2018  22  Win 
 02/10/2018  55  Win 
 01/10/2018  66  Miss
 30/09/2018  55 Win 
 29/09/2018  44  Miss
 28/09/2018 11   Win
 27/09/2018 33   Win 
 26/09/2018 22  Win 
 25/09/2018 11   Win 
 24/09/2018  44 Win 
23/09/2018 44   Win
 22/09/2018 99  Win
 21/09/2018  00 Win
 20/09/2018  88  Win 
 19/09/2018  1177  Win 
 18/09/2018 55   Win 
 17/09/2018 44  Win 
 16/09/2018  99 Win 
 15/09/2018 88   Win
 14/09/2018 33  Win
 13/09/2018  55  Win
 12/09/2018 99   Win
 11/09/2018  33  Win
10/09/2018 88  Win
 09/09/2018 44 Miss
 08/08/2018 33  Win
 07/09/2018 11  Win
 06/09/2018  77  Win
 05/09/2018  88  Win
 04/09/2018 77  Win
 03/09/2018 11  Win
 02/09/2018 22   Win
 01/09/2018 99  Win 
 31/08/2018 88   Win
 30/08/2018 44   Win
 29/08/2018 88   Win
 28/08/2018 77   Win
 27/08/2018 55 Win
 26/08/2018 00 Win
 25/08/2018  22  Miss
 24/08/2018  33 Winx2 
 23/08/2018  99  Miss
 22/08/2018  11  Miss
 21/08/2018  66  Miss
 20/08/2018 44 Miss
 19/08/2018 66  Win 
 18/08/2018 88  Win
 17/08/2018  22  Win
 16/08/2018 55   Win
 15/08/2018  77  Win
 14/08/2018  33  Miss
 13/08/2018 00 Win
12/08/2018 00  Win
 11/08/2018  55  Win
 10/08/2018 77  Miss
 09/08/2018 44   Win 
 07/08/2018 77  Win 
06/08/2018  88 Win 
 05/08/2018  11  Win
 04/08/2018  22  Win 
 03/08/2018  33 Win 
 02/08/2018  88  Win
 01/08/2018  99 Win
 31/07/2018  77  Win
 30/07/2018 44  Win 
 29/07/2018  88  Win
 28/07/2018  33  Win
 27/07/2018  66  Win
 26/07/2018 11  Win
 25/07/2018  77  Win
 24/07/2018 44   Win
 23/07/2018 44   Win
 22/07/2018  55  Win
 21/07/2018 11  Miss
 20/07/2018  99  Win
 19/07/2018 88  Win
 18/07/2018  77 Win
 17/07/2018  66 Win  
 16/07/2018  33  Win 
 15/07/2018  88 Win 
 14/07/2018  66  Miss
 13/07/2018 55   Win
 12/07/2018 77   Win
 11/07/2018  22  Miss
 10/07/2018 66   Win
 09/07/2018  00 Win 
 08/07/2018 99   Win
 07/07/2018  55  Win
 06/07/2018  22  Win
 05/07/2018  88  Win
  04/07/2018  55  Win
 03/07/2018  44  Win
02/07/2018 33   Win
 01/07/2018 00   Win
 30/06/2018  33 Win
 29/06/2018  77  Win
 28/06/2018  99 Win  
 27/06/2018  33  Win 
 26/06/2018  55  Win 
 25/06/2018  66 Win 
 24/06/2018 77   Win
 23/06/2018 22   Win
 22/06/2018  44 Win
21/06/2018  00  Win 
 20/06/2018 77  Win 77
19/06/2018 66 Win 66
18/06/2018 99 Win 99
17/06/2018 88 Win 88
16/06/2018 22 Win 22
15/06/2018 88 Win 88
14/06/2018 66 Win 66 
13/06/2018 22 Win 22
12/06/2018 55 Win 55
11/06/2018 99 Win 99
10/06/2018 22 Win 22
09/06/2018 33 Miss
08/06/2018 77 Win 77
07/06/2018 22 Miss
06/06/2018 55 Miss
05/06/2018 77 Miss
04/06/2018 11 Win 11
03/06/2018 66 Miss
02/06/2018 44 Miss
01/06/2018 66 Miss
31/05/2018 11 Win 11
30/05/2018 22 Miss
29/05/2018 99 Win 99 
28/05/2018 11 Miss
27/05/2018 77 Win 77
26/05/2018 66 Miss
25/05/2018 44 Win 44×3 
24/05/2018 88 Miss
23/05/2018 00  Miss
 22/05/2018  44  Miss
 21/05/2018  99  Miss
 20/05/2018  77  Win 77 
 19/05/2018 33  Miss
 18/05/2018  88  Miss
 17/05/2018 00  Win 00 
 16/05/2018 77  Win 77 
 15/05/2018  88 Win 88 
 14/05/2018 99   Win 99
 13/05/2018  22  Win 22
  13/05/2018 11   Win 11
 11/05/2018  11 Win 11 
 10/05/2018  22  Win 22
 09/05/2018  33  Miss
 08/05/2018 44 Win 44 
 07/05/2018  00  Win 00
 06/05/2018  88 Miss
 05/05/2018 44   Win 44
 04/05/2018  88 Win 88 
 03/05/2018  66 Win 66 
 02/05/2018  44  Miss
 01/05/2018 00   Win 00