Dựa theo ngũ hành bát quái và các quy luật số học. Dựa vào hệ thống máy tính thống kê kết quả xổ số từ năm 2005 đến nay. Các chuyên gia LÔ ĐỀ của chúng tôi khẳng định chắc chắn bắt Trúng LÔ KÉP hôm nay
  BẠCH THỦ LÔ KÉP MIỀN BẮC Giá 500.000 VNĐ

 Nếu các bạn không có mệnh giá thẻ nạp 500.000 VNĐ thì các bạn có thể nạp góp làm sao mà đủ số tiền 500.000 VNĐ là số sẽ hiện ra!

 Các bạn có thể nạp thẻ vào lúc 8h00 đến 18h00

 Hỗ trợ : Viettel, Mobi, Vina, Gate, VNMobile…

 LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI:  01652265163

Chú ý:Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

THỐNG KÊ KẾT QUẢ BẠCH THỦ LÔ KÉP MIỀN BẮC

NGÀY BẠCH THỦ LÔ KÉP KẾT QUẢ
Hôm nay
 21/07/2018 11  Miss
 20/07/2018  99  Win
 19/07/2018 88  Win
 18/07/2018  77 Win
 17/07/2018  66 Win  
 16/07/2018  33  Win 
 15/07/2018  88 Win 
 14/07/2018  66  Miss
 13/07/2018 55   Win
 12/07/2018 77   Win
 11/07/2018  22  Miss
 10/07/2018 66   Win
 09/07/2018  00 Win 
 08/07/2018 99   Win
 07/07/2018  55  Win
 06/07/2018  22  Win
 05/07/2018  88  Win
  04/07/2018  55  Win
 03/07/2018  44  Win
02/07/2018 33   Win
 01/07/2018 00   Win
 30/06/2018  33 Win
 29/06/2018  77  Win
 28/06/2018  99 Win  
 27/06/2018  33  Win 
 26/06/2018  55  Win 
 25/06/2018  66 Win 
 24/06/2018 77   Win
 23/06/2018 22   Win
 22/06/2018  44 Win
21/06/2018  00  Win 
 20/06/2018 77  Win 77
19/06/2018 66 Win 66
18/06/2018 99 Win 99
17/06/2018 88 Win 88
16/06/2018 22 Win 22
15/06/2018 88 Win 88
14/06/2018 66 Win 66 
13/06/2018 22 Win 22
12/06/2018 55 Win 55
11/06/2018 99 Win 99
10/06/2018 22 Win 22
09/06/2018 33 Miss
08/06/2018 77 Win 77
07/06/2018 22 Miss
06/06/2018 55 Miss
05/06/2018 77 Miss
04/06/2018 11 Win 11
03/06/2018 66 Miss
02/06/2018 44 Miss
01/06/2018 66 Miss
31/05/2018 11 Win 11
30/05/2018 22 Miss
29/05/2018 99 Win 99 
28/05/2018 11 Miss
27/05/2018 77 Win 77
26/05/2018 66 Miss
25/05/2018 44 Win 44×3 
24/05/2018 88 Miss
23/05/2018 00  Miss
 22/05/2018  44  Miss
 21/05/2018  99  Miss
 20/05/2018  77  Win 77 
 19/05/2018 33  Miss
 18/05/2018  88  Miss
 17/05/2018 00  Win 00 
 16/05/2018 77  Win 77 
 15/05/2018  88 Win 88 
 14/05/2018 99   Win 99
 13/05/2018  22  Win 22
  13/05/2018 11   Win 11
 11/05/2018  11 Win 11 
 10/05/2018  22  Win 22
 09/05/2018  33  Miss
 08/05/2018 44 Win 44 
 07/05/2018  00  Win 00
 06/05/2018  88 Miss
 05/05/2018 44   Win 44
 04/05/2018  88 Win 88 
 03/05/2018  66 Win 66 
 02/05/2018  44  Miss
 01/05/2018 00   Win 00
 30/04/2018  33  Miss
 29/04/2018  00  Miss
 28/04/2018  66 Win 66 
 27/04/2018  99  Win 99
 26/04/2018  11   Win 11
 25/04/2018  22 Win 22 
24/04/2018 44   Win 44
 23/04/2018  99 Win 99
 22/04/2018  11  Win 11
 21/04/2018 33  Win 33 
 20/04/2018  77 Win 77
19/04/2018 33  Win 33 
 18/04/2018  55  Win 55
 17/04/2018  22 Win 22 
 16/04/2018 66 Win 66 
 15/04/2018  77 Win 77 
 14/04/2018 55  Win 55 
 13/04/2018 00  Win 00 
 12/04/2018 99  Win 99 
 11/04/2018  66  Miss
 10/04/2018 22   Win 22
 09/04/2018  11  Miss
 08/04/2018 22  Miss
 07/04/2018  33 Win 33 
 06/04/2018  44  Win 44 
 05/04/2018 55  Win 55 
 04/04/2018  66  Miss
 HỆ THỐNG BẢO TRÌ
 27/03/2018 44  Win 44 
 26/03/2018 22 Miss
 25/03/2018 55 Win 55 
 24/03/2018 11 Win 11 
 23/03/2018 77 Win 77 
 21/03/2018  99 Win 99
 20/03/2018 88  Win 88 
 17/03/2018 11  Win 11 
 16/03/2018 22  Win 22 
15/03/2018 66  Miss
 14/03/2018  77 Win 77 
 13/03/2018 44   Win 44 
 12/03/2018  44 Win 44 
 11/03/2018  99  Win 99
 10/03/2018  22 Win 22 
 09/03/2018 44  Win 44
 08/03/2018  00 Win 00 
 07/03/2018 00  Miss
 06/03/2018 55  Win 55 
 05/03/2018  33 Miss
 04/03/2018  66  Win 66
 03/03/2018 55 Miss
 02/03/2018 00 Miss
 01/03/2018 44  Win 44
 28/02/2018 55 Miss
27/02/2018  11 Win 11 
 26/02/2018 44  Win 44 
 25/02/2018 22 Win 22 
 24/02/2018 88  Win 88
 23/02/2018  44  Win 44
22/02/2018 55  Win 55 
 21/02/2018 77  Win 77 
 20/02/2018 11  Win 11
 19/02/2018 99   Win 99
 15-18/02/2018 NGHỈ TẾT  NGHỈ TẾT
 14/02/2018 77  Win 77 
 13/02/2018 22   Win 22 
 12/02/2018  11  Miss
11/02/2018  22 Win 22 
10/02/2018  00  Miss
 09/02/2018  55  Miss
08/02/2018 22  Miss
 07/02/2018 77    Win 77
06/02/2018 88   Win 88
 05/02/2018  88 Miss
 04/02/2018 99 Win 99 
 03/02/2018  77  Win 77
 02/02/2018 22  Win 22
 01/02/2018 33  Win 33
 31/01/2018  55  Miss
30/01/2018  11  Miss
29/01/2018  00  Miss
28/01/2018  66  Miss
 27/01/2018  33  Win 33
 26/01/2018  11  Win 11
 25/01/2018  33  Win 33
24/01/2018  55 Win 55
 23/01/2018  99 Win 99 
22/01/2018 66   Win 66
 21/01/2018  22 Win 22
 20/01/2018 77   Win 77
 19/01/2017 44  Win 44
 18/01/2018 99 Miss
 17/01/2018 55  Win 55
 16/01/2018  00 Win 00 
15/01/2018  22  Miss
 14/01/2018 33   Win 33
 13/01/2018 11  Win 11 
 12/01/2018  66  Miss
11/01/2018  11  Win 11
 10/01/2018  77  Miss
09/01/2018  88 Win 88 
08/01/2018  55  Win 55
07/01/2018  00  Win 00
 06/01/2018  77  Win 77
05/01/2018 99  Win 99
 04/01/2018 33 Win 33 
 03/01/2018 77  Miss