Bạn có chiến lược tốt về  tiền nhưng thiếu những con số có tỉ lệ trúng cao; win đều – Hoặc bạn quá bận rộn không có thời gian chọn số để chiến thắng một cách lâu dài, bền bỉ. Hãy để chúng tôi SOI CẦU giúp bạn.Những ai đang băn khoăn chưa biết chọn số nào hôm nay?

 BẠCH THỦ ĐỀ MIỀN BẮC Giá 4.000.000 VNĐ

 Các bạn có thể nạp thẻ vào lúc 8h00 đến 18h00

Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví dụ 8 cái 500k )

Hỗ trợ : Viettel, Mobi, Vina, Gate, VNMobile…

 LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI: 01652265163 

Chú ý:Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

THỐNG KÊ KẾT QUẢ BẠCH THỦ ĐỀ MIỀN BẮC
NGÀY BẠCH THỦ ĐỀ MB KẾT QUẢ
Hôm nay   
 21/07/2018  68   ĂN ĐỀ
 20/07/2018 49   ĂN ĐỀ
 19/07/2018  17  ĂN ĐỀ
 18/07/2018  69   ĂN ĐỀ
 17/07/2018  23  ĂN ĐỀ
 16/07/2018 71  ĂN ĐỀ
 15/07/2018 40  ĂN ĐỀ
14/07/2018  23  ĂN ĐỀ
 13/07/2018  01   ĂN ĐỀ
12/07/2018  65  ĂN ĐỀ
 11/07/2018  54 ĂN ĐỀ
 10/07/2018 57   ĂN ĐỀ
 09/07/2018 45  ĂN ĐỀ
 08/07/2018 99  ĂN ĐỀ
 07/07/2018 67  ĂN ĐỀ
 06/07/2018 14   ĂN ĐỀ
 05/07/2018   95  ĂN ĐỀ
04/07/2018  95  ĂN ĐỀ
03/07/2018  30  ĂN ĐỀ
 02/07/2018  87   ĂN ĐỀ
 01/07/2018  17   ĂN ĐỀ
 30/06/2018 42  ĂN ĐỀ
 29/06/2018  83  ĂN ĐỀ
 28/06/2018 94  ĂN ĐỀ
 27/06/2018 98    ĂN ĐỀ
 26/06/2018 92   ĂN ĐỀ
 25/06/2018  83   ĂN ĐỀ
 24/06/2018  49  ĂN ĐỀ
 23/06/2018  96  ĂN ĐỀ
22/06/2018 83   ĂN ĐỀ
21/06/2018  97  ĂN ĐỀ
 20/06/2018  15  ĂN ĐỀ
19/06/2018 89 ĂN ĐỀ
18/06/2018 33 ĂN ĐỀ
17/06/2018 64 ĂN ĐỀ
16/06/2018 48 ĂN ĐỀ
15/06/2018 45 ĂN ĐỀ
14/06/2018 43 ĂN ĐỀ
13/06/2018 37 ĂN ĐỀ
12/06/2018 99 ĂN ĐỀ
11/06/2018 54 ĂN ĐỀ
10/06/2018 03 ĂN ĐỀ
09/06/2018 99 ĂN ĐỀ
08/06/2018 38 ĂN ĐỀ
07/06/2018 82 ĂN ĐỀ
06/06/2018 75 ĂN ĐỀ
05/06/2018 85 ĂN ĐỀ
04/06/2018 83 ĂN ĐỀ
03/06/2018 00 ĂN ĐỀ
02/06/2018 26 MISS
01/06/2018 72 ĂN ĐỀ
 31/05/2018 54 ĂN ĐỀ
 30/05/2018 63 ĂN ĐỀ
 29/05/2018  97 ĂN ĐỀ
 28/05/2018  38 ĂN ĐỀ
 27/05/2018 08 ĂN ĐỀ
 26/05/2018 73 ĂN ĐỀ
 25/05/2018  36  ĂN ĐỀ
 24/05/2018  76  ĂN ĐỀ
 24/05/2018  44   ĂN ĐỀ
 22/05/2018  30  ĂN ĐỀ
 21/05/2018 11  ĂN ĐỀ
20/05/2018 70  ĂN ĐỀ
 19/05/2018  45  ĂN ĐỀ
 18/05/2018 40  ĂN ĐỀ
 17/05/2018 23  ĂN ĐỀ
 16/05/2018  70  ĂN ĐỀ
 15/05/2018  16   ĂN ĐỀ
 14/05/2018  45  ĂN ĐỀ
 13/05/2018  36  ĂN ĐỀ
 12/05/2018  81  ĂN ĐỀ 
 11/05/2018  04  ĂN ĐỀ 
 10/05/2018  10   ĂN ĐỀ 
 09/05/2018  60  ĂN ĐỀ 
 08/05/2018  76  ĂN ĐỀ
 07/05/2018  64  ĂN ĐỀ
 06/05/2018  38   ĂN ĐỀ
 05/05/2018  82  ĂN ĐỀ
 04/05/2018  46  Miss
 03/05/2018  54  Miss
 02/05/2018 79   ĂN ĐỀ
 01/05/2018  56  ĂN ĐỀ
 30/04/2018  96  Miss
 29/04/2018  47  ĂN ĐỀ
28/04/2018  58  Miss
 27/04/2018  30   ĂN ĐỀ
 26/04/2018  86  ĂN ĐỀ
 25/04/2018  50  ĂN ĐỀ
24/04/2018  45  ĂN ĐỀ
 23/04/2018 69  ĂN ĐỀ
 22/04/2018  68  ĂN ĐỀ
 21/04/2018  66   ĂN ĐỀ
 20/04/2018 61  ĂN ĐỀ
 19/04/2018 80   ĂN ĐỀ 
 18/04/2018  22   ĂN ĐỀ
 17/04/2018  10  ĂN ĐỀ
 16/04/2018 46  ĂN ĐỀ
 15/04/2018 52   ĂN ĐỀ
 14/04/2018  70  ĂN ĐỀ
 13/04/2018 01   ĂN ĐỀ
 12/04/2018 18  ĂN ĐỀ
 11/04/2018  68 Miss
 10/04/2018 88   ĂN ĐỀ
 09/04/2018  23  ĂN ĐỀ
 08/04/2018  63   ĂN ĐỀ
 07/04/2018 98   ĂN ĐỀ
 06/04/2018 09  ĂN ĐỀ
 05/04/2018 94   ĂN ĐỀ
 04/04/2018 82  ĂN ĐỀ
 HỆ THỐNG BẢO TRÌ
 27/03/2018  67  ĂN ĐỀ
 26/03/2018  34  Miss
 25/03/2018  94  ĂN ĐỀ
 24/03/2018  45  ĂN ĐỀ
 23/03/2018 13   ĂN ĐỀ
 21/03/2018  85  ĂN ĐỀ
 20/03/2018  65   ĂN ĐỀ
 17/03/2018  68  Miss
 16/03/2018  49  ĂN ĐỀ
 15/03/2018  16  ĂN ĐỀ
 14/03/2018  54  ĂN ĐỀ
 13/03/2018  57  Miss
 12/03/2018 77  ĂN ĐỀ
 11/03/2018  29  ĂN ĐỀ
 10/03/2018 30  ĂN ĐỀ
 09/03/2018  23  ĂN ĐỀ
 08/03/2018  98  ĂN ĐỀ
 07/03/2018  41  Miss
 06/03/2018 60   ĂN ĐỀ
 05/03/2018  65  ĂN ĐỀ
 04/03/2018 73  ĂN ĐỀ
 03/03/2018 86   ĂN ĐỀ
 02/03/2018 80  ĂN ĐỀ
 01/03/2018 28  ĂN ĐỀ
 28/02/2018 57 ĂN ĐỀ 
 27/02/2018 66  ĂN ĐỀ
 26/02/2018 39  ĂN ĐỀ
 25/02/2018  15  Miss
 24/02/2018 54   ĂN ĐỀ
23/02/2018  44  ĂN ĐỀ
 22/02/2018  65  ĂN ĐỀ
 21/02/2018 59  ĂN ĐỀ
 20/02/2018  28  ĂN ĐỀ
 19/02/2018 08  ĂN ĐỀ
 15-18/02/2018  NGHỈ TẾT NGHỈ TẾT
 14/02/2018  71  ĂN ĐỀ
 13/02/2018  89  ĂN ĐỀ
 12/02/2018 99   ĂN ĐỀ
 11/02/2018 68  ĂN ĐỀ
10/02/2018  81  ĂN ĐỀ
 09/02/2018 31  ĂN ĐỀ
 08/02/2018 75   ĂN ĐỀ
 07/02/2018  25  ĂN ĐỀ
 06/02/2018  29  Miss
05/02/2018  29  ĂN ĐỀ
 04/02/2018 43  ĂN ĐỀ
 03/02/2018 01  ĂN ĐỀ
 02/02/2018  73  ĂN ĐỀ
 01/02/2018 51  ĂN ĐỀ
 31/01/2018  48  ĂN ĐỀ
 30/01/2018  29  ĂN ĐỀ
29/01/2018  47  ĂN ĐỀ
 28/01/2018  51  ĂN ĐỀ
 27/01/2018 83 ĂN ĐỀ
 26/01/2018  45  ĂN ĐỀ
 25/01/2018  68  ĂN ĐỀ
24/01/2018  57  ĂN ĐỀ 
 23/01/2018  01   ĂN ĐỀ 
 22/01/2018 60   ĂN ĐỀ 
 21/01/2018  39  ĂN ĐỀ 
 20/01/2018 63  ĂN ĐỀ
 19/01/2017 21  ĂN ĐỀ 
 18/01/2018  01 ĂN ĐỀ 
 17/01/2018 09  ĂN ĐỀ
 16/01/2018  66   ĂN ĐỀ
 15/01/2018 98  ĂN ĐỀ
14/01/2018 21  ĂN ĐỀ
 13/01/2018 64  ĂN ĐỀ
 12/01/2018 32 Miss
 11/01/2018 49 ĂN ĐỀ
 10/01/2018 44  ĂN ĐỀ
 09/01/2018  02  Miss
 08/01/2018 08  ĂN ĐỀ
 07/01/2018 57   ĂN ĐỀ
 06/01/2018  89  ĂN ĐỀ
05/01/2018  53  Miss
 04/01/2018 74  ĂN ĐỀ
 03/01/2018  17   ĂN ĐỀ
 02/01/2018  31  ĂN ĐỀ
01/01/2018  42  Miss
 31/12/2017  85 Miss
 30/12/2017  36  Miss
 29/12/2017 21 Miss
 28/12/2017 45 Miss
 27/12/2017  20  Miss
26/12/2017 45  Miss
 25/12/2017  34  Miss
 24/12/2017 86  ĂN ĐỀ
 23/12/2017  25 Miss
 22/12/2017  21  ĂN ĐỀ
 21/12/2017  74  Miss
 20/12/2017  68  ĂN ĐỀ 
 19/12/2017  18 ĂN ĐỀ 
 18/12/2017  75 ĂN ĐỀ
 17/12/2017 48 ĂN ĐỀ 
 16/12/2017 31  ĂN ĐỀ
 15/12/2017  68  ĂN ĐỀ
 14/12/2017  87  ĂN ĐỀ
 13/12/2017  36  Miss
 12/12/2017 49  ĂN ĐỀ
 11/12/2017 60  ĂN ĐỀ
 10/12/2017 78  ĂN ĐỀ 
09/12/2017 92 ĂN ĐỀ 
 08/12/2017 81   ĂN ĐỀ
 07/12/2017 53  ĂN ĐỀ
 06/12/2017  64  ĂN ĐỀ
05/12/2017 77   ĂN ĐỀ
04/12/2017 33   ĂN ĐỀ 
03/12/2017  09  ĂN ĐỀ 
02/12/2017  70  ĂN ĐỀ 
01/12/2017  16 ĂN ĐỀ 
30/11/2017 50  ĂN ĐỀ
29/11/2017 75  ĂN ĐỀ
 28/11/2017  05 ĂN ĐỀ
27/11/2017 11  ĂN ĐỀ
26/11/2017  09 ĂN ĐỀ 
25/11/2017  52 Miss
24/11/2017  68  ĂN ĐỀ
 23/11/2017  62  ĂN ĐỀ
22/11/2017  24  ĂN ĐỀ 
21/11/2017  53  ĂN ĐỀ 
20/11/2017  82  Miss
 19/11/2017 61 ĂN ĐỀ 
18/11/2017  22 ĂN ĐỀ
 17/11/2017  08  ĂN ĐỀ
 15/11/2017  50 ĂN ĐỀ
 15/11/2017  98 ĂN ĐỀ
14/11/2017  97 ĂN ĐỀ 
13/11/2017  41 ĂN ĐỀ 
 12/11/2017  65  ĂN ĐỀ
11/11/2017  93 ĂN ĐỀ 
 10/11/2017 58 Miss
 09/11/2017  27  ĂN ĐỀ
 08/11/2017  83 ĂN ĐỀ
07/11/2017 38  ĂN ĐỀ 
 06/11/2017 55  ĂN ĐỀ
05/11/2017 60  ĂN ĐỀ
04/11/2017 16 Miss
03/11/2017 34  ĂN ĐỀ
02/11/2017 61 ĂN ĐỀ
 01/11/2017  43  Miss