Dịch vụ cấp số của chúng tôi là dịch vụ số mất phí nhưng có tỷ lệ trúng cao , tất cả những con số dữa trên các công cụ tính toán điện tử và con người . Bạn hãy hợp tác với chúng tôi ít nhất 04 ngày trong 1 tuần . Chắc chắn bạn sẽ có lãi lớn!! 

 BA CÀNG MIỀN BẮC VIP 1 ngày giá 5.000.000 VNĐ

 LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI:  01652265163

Chú ý:Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

THỐNG KÊ KẾT QUẢ BA CÀNG MIỀN BẮC
NGÀY BA CÀNG MB KẾT QUẢ
Hôm nay

ĐÃ CHỐT SỐ VIP A/E VÀO LẤY SỐ!

 20/04/2018  061 TRÚNG  
19/04/2018 580 TRÚNG 
 18/04/2018  822 TRÚNG
 17/04/2018  064  TRÚNG 
 16/04/2018  546 TRÚNG 
 15/04/2018  452  TRÚNG
 14/04/2018  370  TRÚNG
 13/04/2018  501  TRÚNG
 12/04/2018  118  TRÚNG
 11/04/2018  765  TRÚNG
 10/04/2018  188  TRÚNG
 09/04/2018  323  TRÚNG
 08/04/2018  763  TRÚNG
07/04/2018  498  TRÚNG 
  06/04/2018  309  TRÚNG 
 05/04/2018  294  TRÚNG 
 04/04/2018  482 TRÚNG 
 HỆ THỐNG BẢO TRÌ
 27/03/2018  467  TRÚNG
 26/03/2018  223  TRÚNG
 25/03/2018  594 TRÚNG
24/03/2018  545  TRÚNG 
 23/03/2018  613 TRÚNG 
 21/03/2018  585  TRÚNG
 20/03/2018  165  TRÚNG
 17/03/2018  636 TRÚNG
 16/03/2018 159 MISS
 15/03/2018  416  TRÚNG
 14/03/2018  354  TRÚNG
 13/03/2018  029  MISS
 12/03/2018  577  TRÚNG
 11/03/2018  229  TRÚNG
 10/03/2018  830  TRÚNG
 09/03/2018  423  TRÚNG
 08/03/2018  998  TRÚNG
 07/03/2018  983  TRÚNG
06/03/2018  060 TRÚNG 
 05/03/2018 565  TRÚNG
 04/03/2018 873  TRÚNG
 03/03/2018  586  TRÚNG
 02/03/2018  180  TRÚNG 
 01/03/2018 369 MISS
 28/02/2018 657 TRÚNG 
 27/02/2018 366  TRÚNG
 26/02/2018 039  TRÚNG
 25/02/2018  510 TRÚNG
 24/02/2018  154 TRÚNG
 23/02/2018  444  TRÚNG
 22/02/2018  965 TRÚNG
 21/02/2018  059  TRÚNG
20/02/2018  528  TRÚNG
 19/02/2018 908  TRÚNG
 15-18/02/2018 NGHỈ TẾT  NGHỈ TẾT
 14/02/2018 871 TRÚNG
 13/02/2018  795  MISS
 12/02/2018 999 TRÚNG 
 11/02/2018 568  TRÚNG
 10/02/2018  481  TRÚNG
 09/02/2018  625  TRÚNG
 08/02/2018  975  TRÚNG 
 07/02/2018 825 TRÚNG 
 06/02/2018 495  TRÚNG
 05/02/2018 829  TRÚNG
 04/02/2018 643  TRÚNG
 03/02/2018 601  TRÚNG
 02/02/2018 573 TRÚNG
 01/02/2018 951  TRÚNG
 31/01/2018 348  TRÚNG
 30/01/2018  729  TRÚNG
 29/01/2018  547  TRÚNG
 28/01/2018  451  TRÚNG
27/01/2018 583  TRÚNG
 26/01/2018 445  TRÚNG
 25/01/2018 568  TRÚNG
 24/01/2018 657  TRÚNG
 23/01/2018  248  MISS
 22/01/2018 960  TRÚNG
 21/01/2018 139  TRÚNG
 20/01/2018 463  TRÚNG
 19/01/2017 721  TRÚNG
 18/01/2018  012  MISS
 17/01/2018 873 MISS
 16/01/2018  766  TRÚNG
 15/01/2018  298  TRÚNG
 14/01/2018 021  TRÚNG
 13/01/2018  329  MISS
 12/01/2018 077  TRÚNG 
 11/01/2018 149  TRÚNG 
 10/01/2018  944 TRÚNG 
09/01/2018  062  TRÚNG
 08/01/2018  708  TRÚNG 
 07/01/2018 018 MISS
 06/01/2018 589  TRÚNG 
 05/01/2018  105  TRÚNG 
 04/01/2018  274  TRÚNG 
 03/01/2018  717 TRÚNG 
 02/01/2018  751  MISS
 01/01/2018 662  TRÚNG
 31/12/2017 459  TRÚNG
30/12/2017  773  TRÚNG
 29/12/2017  773  TRÚNG
 28/12/2017  705  TRÚNG
27/12/2017  416  TRÚNG
26/12/2017 404  TRÚNG
 25/12/2017  363  TRÚNG
 24/12/2017 886  TRÚNG
23/12/2017  751  MISS
22/12/2017 521 TRÚNG
 21/12/2017  758  TRÚNG
 20/12/2017  893  MISS
 19/12/2017 818  TRÚNG
 18/12/2017 375  TRÚNG
 17/12/2017 048  TRÚNG
 16/12/2017  531  TRÚNG
 15/12/2017  168  TRÚNG
14/12/2017  487  TRÚNG
 13/12/2017 272  TRÚNG
12/12/2017 349  TRÚNG
 11/12/2017  260  TRÚNG
 10/12/2017 478  TRÚNG
 09/12/2017 892  TRÚNG
08/12/2017 081  TRÚNG
 07/12/2017  915  MISS
06/12/2017  564 TRÚNG
 05/12/2017  356  MISS
 04/12/2017  128  MISS
 03/12/2017  809  TRÚNG
02/12/2017  529  MISS
01/12/2017 127 MISS
30/11/2017  750  TRÚNG
29/11/2017 375  TRÚNG
 28/11/2017 205 TRÚNG  
27/11/2017  011 TRÚNG 
26/11/2017 409  TRÚNG
25/11/2017  680 TRÚNG
24/11/2017  268 TRÚNG
23/11/2017  062  TRÚNG
22/11/2017  824 TRÚNG
21/11/2017  753  TRÚNG
20/11/2017  137  TRÚNG  
19/11/2017  761 TRÚNG  
18/11/2017  622 TRÚNG 
17/11/2017  408  TRÚNG
16/11/2017  750  TRÚNG 
15/11/2017  798 TRÚNG 
14/11/2017  953  MISS
 13/11/2017 541  TRÚNG
 12/11/2017  589 MISS
 11/11/2017 514 MISS
 10/11/2017  124  MISS
09/11/2017  964  MISS
08/11/2017  563  MISS
07/11/2017  038  TRÚNG
 06/11/2017  258  MISS
05/11/2017 260  TRÚNG
04/11/2017 627 TRÚNG
 03/11/2017  134  TRÚNG
02/11/2017 761 TRÚNG
01/11/2017  492  MISS
 31/10/2017  582 MISS
 30/10/2017  687  TRÚNG 
 29/10/2017 270  TRÚNG 
28/10/2017  324  TRÚNG 
27/10/2017  627  TRÚNG 
26/10/2017 282  TRÚNG 
 25/10/2017  622 TRÚNG 
 24/10/2017 234  TRÚNG
 23/10/2017  815  MISS
 22/10/2017  637  MISS
21/10/2017  095  TRÚNG
 20/10/2017  564  MISS
 19/10/2017  331  TRÚNG
18/10/2017 570 TRÚNG
 17/10/2017 824  TRÚNG 
 16/10/2017 549  TRÚNG 
 15/10/2017 185  TRÚNG 
 14/10/2017 172  TRÚNG 
 13/10/2017  028 TRÚNG 
 12/10/2017 604  TRÚNG
 11/10/2017  090  TRÚNG
 10/10/2017  571  TRÚNG  
 09/10/2017 157 MISS
08/10/2017  801  TRÚNG  
 07/10/2017  424  TRÚNG  
06/10/2017  309  TRÚNG  
 05/10/2017  996  TRÚNG  
04/10/2017  379 TRÚNG  
 03/10/2017  648 TRÚNG 
 02/10/2017  707 TRÚNG 
 01/10/2017 863 TRÚNG
 30/09/2017  334  TRÚNG
 29/09/2017  766  TRÚNG 
28/09/2017  296  TRÚNG 
 27/09/2017 777  TRÚNG 
 26/09/2017  043 TRÚNG 
 25/09/2017 239  TRÚNG
 24/09/2017  652  TRÚNG
 23/09/2017  121  MISS
 22/09/2017  255  MISS
21/09/2017  956  MISS
 20/09/2017 873  TRÚNG
 19/09/2017  546  TRÚNG
18/09/2017  601  TRÚNG 
 17/09/2017  612 TRÚNG 
16/09/2017  485 TRÚNG 
15/09/2017  006 MISS
14/09/2017 140 TRÚNG     
13/09/2017  060 TRÚNG    
 12/09/2017 795 TRÚNG   
 11/09/2017  819 TRÚNG  
 10/09/2017  993 TRÚNG  
09/09/2017 715 TRÚNG    
 08/09/2017 730 TRÚNG   
07/09/2017  054  MISS
 06/09/2017 369 TRÚNG  
05/09/2017  059 TRÚNG  
 04/09/2017  857 TRÚNG 
03/09/2017  371  TRÚNG
02/09/2017 731  TRÚNG
 01/09/2017  426 MISS
 31/08/2017 454 TRÚNG
 30/08/2017 303 TRÚNG 
 29/08/2017 998 TRÚNG
28/08/2017  755  TRÚNG   
27/08/2017 886 TRÚNG   
26/08/2017 103 TRÚNG  
25/08/2017  899 TRÚNG 
 24/08/2017 949 TRÚNG 
23/08/2017 468 TRÚNG
 22/08/2017 744  TRÚNG
21/08/2017 981 TRÚNG
20/08/2017 509 TRÚNG
19/08/2017 649 TRÚNG
18/08/2017 279 TRÚNG
17/08/2017 271 TRÚNG
16/08/2017 985 TRÚNG
15/08/2017 631 TRÚNG
14/08/2017 225 TRÚNG
13/08/2017 407 TRÚNG
12/08/2017 966 TRÚNG
11/08/2017 312 TRÚNG
10/08/2017  757 TRÚNG
 09/08/2017  716 TRÚNG
 08/08/2017 433 TRÚNG 
07/08/2017  823 TRÚNG
06/08/2017   663 TRÚNG
 05/08/2017  783 TRÚNG
 04/08/2017  308 TRÚNG
 03/08/2017  613  TRÚNG
 02/08/2017  280  TRÚNG
 01/08/2017  565  TRÚNG
 31/07/2017  747  TRÚNG
 30/07/2017 570 TRÚNG
29/07/2017 230  TRÚNG
 28/07/2017 139 TRÚNG
 27/07/2017  333  TRÚNG
26/07/2017 967 TRÚNG
25/07/2017 164 TRÚNG
24/07/2017  037  TRÚNG
 23/07/2017  020  TRÚNG
 22/07/2017  281  TRÚNG
 21/07/2017  464  TRÚNG
 20/07/2017  733  TRÚNG
19/07/2017 937 TRÚNG
18/07/2017 666 TRÚNG
17/07/2017 488 TRÚNG
16/07/2017 039 TRÚNG
15/07/2017 181 TRÚNG
14/07/2017 866 TRÚNG
13/07/2017 831 TRÚNG
12/07/2017 632 MISS
11/07/2017 010 TRÚNG
10/07/2017 247 TRÚNG
09/07/2017 993 TRÚNG
08/07/2017 786  TRÚNG
07/07/2017 294  TRÚNG
06/07/2017 882  TRÚNG
05/07/2017 716  TRÚNG
 04/07/2017  148  TRÚNG
03/07/2017  586 TRÚNG
 02/07/2017  349  TRÚNG
 01/07/2017  461  MISS
29/06/2017 512 TRÚNG
28/06/2017 194 TRÚNG
27/06/2017 303 TRÚNG
26/06/2017 727 TRÚNG
25/06/2017 396 TRÚNG
24/06/2017 261 TRÚNG
23/06/2017 523 TRÚNG
22/06/2017 378 TRÚNG
21/06/2017 265 TRÚNG
20/06/2017 097 TRÚNG
19/06/2017 224 TRÚNG
18/06/2017 276 TRÚNG
17/06/2017 644 TRÚNG
16/06/2017 480 TRÚNG
15/06/2017 171 TRÚNG
14/06/2017 362 MISS
13/06/2017 061 TRÚNG
12/06/2017 555 TRÚNG
11/06/2017 721 TRÚNG
10/06/2017 869 TRÚNG
09/06/2017 192 TRÚNG
08/06/2017 887 TRÚNG
07/06/2017 870 TRÚNG
06/06/2017 539 TRÚNG
05/06/2017 420 TRÚNG
04/06/2017 585 TRÚNG
03/06/2017 346 TRÚNG
02/06/2017 736 TRÚNG
01/06/2017 130 TRÚNG
31/05/2017 262 MISS
30/05/2017 431 TRÚNG
29/05/2017 444 TRÚNG
28/05/2017 467 TRÚNG
27/05/2017 355 TRÚNG
26/05/2017 321 TRÚNG
25/05/2017 369 TRÚNG
24/05/2017  099 TRÚNG
23/05/2017 307 TRÚNG
22/05/2017 752 TRÚNG
21/05/2017 377 TRÚNG
20/05/2017 031 TRÚNG
19/05/2017  080 TRÚNG
18/05/2017 236 TRÚNG
17/05/2017 370 TRÚNG
16/05/2017 794 TRÚNG
15/05/2017 536 TRÚNG
14/05/2017  587 TRÚNG
13/05/2017 362  MISS
12/05/2017 792 TRÚNG
11/05/2017 161 TRÚNG
10/05/2017 062 TRÚNG
09/05/2017 645 TRÚNG
08/05/2017 610 TRÚNG
07/05/2017 439 TRÚNG
06/05/2017  795 TRÚNG
05/05/2017 129 TRÚNG
04/05/2017 574 TRÚNG
03/05/2017  681 TRÚNG
02/05/2017 808 TRÚNG
01/05/2017 365 TRÚNG
30/04/2017 176 TRÚNG
29/04/2017 621 TRÚNG
28/04/2017  852 TRÚNG
27/04/2017 363 TRÚNG