Dịch vụ cấp số của chúng tôi là dịch vụ số mất phí nhưng có tỷ lệ trúng cao , tất cả những con số dữa trên các công cụ tính toán điện tử và con người . Bạn hãy hợp tác với chúng tôi ít nhất 04 ngày trong 1 tuần . Chắc chắn bạn sẽ có lãi lớn!! 

 BA CÀNG MIỀN BẮC VIP 1 ngày giá 5.000.000 VNĐ

Quý khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi .

Chú ý:Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

THỐNG KÊ KẾT QUẢ BA CÀNG MIỀN BẮC
NGÀY BA CÀNG MB KẾT QUẢ
Hôm nay
18/11/2018  644 TRÚNG  
 17/11/2018  702  TRÚNG 
 16/11/2018  348  TRÚNG 
 15/11/2018  694  Miss
 14/11/2018  841  TRÚNG 
 13/11/2018  459 TRÚNG 
 12/11/2018  970  TRÚNG
 11/11/2018  771  TRÚNG
 10/11/2018  284  TRÚNG
 09/11/2018  669  TRÚNG
 08/11/2018  124  Miss
 07/11/2018 870 Miss
 06/11/2018  127  Miss
 05/11/2018  524  TRÚNG
 04/11/2018  844 TRÚNG 
 03/11/2018  832  TRÚNG
 02/11/2018  448  TRÚNG
 01/11/2018  489  TRÚNG
 31/10/2018  535  TRÚNG
30/10/2018  318  TRÚNG
 29/10/2018  974  TRÚNG
28/10/2018  886  TRÚNG
 27/10/2018  194 TRÚNG
 26/10/2018  933 TRÚNG 
 25/10/2018  838  TRÚNG
 24/10/2018  203 TRÚNG
 23/10/2018  662  TRÚNG 
 22/10/2018  258  TRÚNG 
21/10/2018  132 TRÚNG 
 20/11/2018  328  TRÚNG
 19/10/2018  214  TRÚNG
 18/10/2018  850  TRÚNG
 17/10/2018  416  TRÚNG
 16/10/2018  524  TRÚNG
 15/10/2018  019  TRÚNG
 14/10/2018  128  TRÚNG
 13/10/2018  145 TRÚNG
 12/10/2018  218  TRÚNG 
 11/10/2018  705  TRÚNG 
 10/10/2018  043 TRÚNG 
 09/10/2018  135 TRÚNG
  08/10/2018 832 TRÚNG 
07/10/2018 739 TRÚNG 
 06/10/2018  515  TRÚNG
 05/10/2018  926  TRÚNG
 04/10/2018  134  TRÚNG
 03/10/2018  237  TRÚNG
02/10/2018  644  TRÚNG
01/10/2018  665  TRÚNG
 30/09/2018  455  TRÚNG
 29/09/2018  030  TRÚNG
 28/09/2018  356  TRÚNG
 27/09/2018  915  TRÚNG
 26/09/2018  222 TRÚNG
 25/09/2018  654 TRÚNG 
 24/09/2018  569  TRÚNG
 23/09/2018  662  TRÚNG
 22/09/2018  578  TRÚNG
 21/09/2018  221  TRÚNG
20/09/2018  096  TRÚNG
 19/09/2018  177 TRÚNG
 18/09/2018  720  TRÚNG
 17/09/2018  143  TRÚNG
 16/09/2018  963  TRÚNG
 15/09/2018  077  TRÚNG
 14/09/2018  588  TRÚNG
 13/09/2018  562  TRÚNG
 12/09/2018  156  TRÚNG
 11/09/2018  040  TRÚNG
 10/09/2018  845  TRÚNG
 09/09/2018  453  TRÚNG
 08/08/2018  915  TRÚNG
 07/09/2018  197  TRÚNG
 06/09/2018  964  TRÚNG
 05/09/2018  788  TRÚNG
 04/09/2018  308  TRÚNG
03/09/2018  049  TRÚNG
 02/09/2018 640  TRÚNG
01/09/2018  527  TRÚNG
 31/08/2018  067 TRÚNG 
 30/08/2018  660  TRÚNG
 29/08/2018  187  TRÚNG
 28/08/2018  327  TRÚNG
 27/08/2018  987  TRÚNG
 26/08/2018  081  TRÚNG
 25/08/2018  360  TRÚNG
 24/08/2018  517  TRÚNG
 23/08/2018  935  TRÚNG 
 22/08/2018  873 TRÚNG 
 21/08/2018  056  TRÚNG
 20/08/2018  757  TRÚNG
 19/08/2018  219  TRÚNG
 18/08/2018  177  TRÚNG
17/08/2018  527  TRÚNG
 16/08/2018  187 TRÚNG
 15/08/2018  662 TRÚNG
 14/08/2018  386  TRÚNG
 13/08/2018  149  TRÚNG
 12/08/2018  677  TRÚNG
 11/08/2018  460  TRÚNG
 10/08/2018  681  TRÚNG
 09/08/2018  717  TRÚNG
 08/08/2018  929  TRÚNG
 07/08/2018  723  TRÚNG
 06/08/2018  214  TRÚNG
 05/08/2018  138  TRÚNG
 04/08/2018  624  TRÚNG
 03/08/2018  786  TRÚNG
 02/08/2018  638  TRÚNG
 01/08/2018  128  TRÚNG
 31/07/2018  236  TRÚNG
 30/07/2018  672 TRÚNG
 29/07/2018  492  TRÚNG 
 28/07/2018  833 TRÚNG 
 27/07/2018  031  TRÚNG
26/07/2018  356  TRÚNG
 25/07/2018  841  TRÚNG
 24/07/2018  570  TRÚNG
23/07/2018  786  TRÚNG
 22/07/2018  892 TRÚNG  
 21/07/2018  268 TRÚNG 
 20/07/2018  749 TRÚNG
 19/07/2018  856  Miss
 18/07/2018  669  TRÚNG
 17/07/2018  323  TRÚNG
 16/07/2018  371  TRÚNG
 15/07/2018  740  TRÚNG
 14/07/2018  529  Miss
 13/07/2018  401  TRÚNG
 12/07/2018  965  TRÚNG
 11/07/2018  854  TRÚNG
 10/07/2018  157  TRÚNG
 09/07/2018 845  TRÚNG
 08/07/2018  299  TRÚNG
 07/07/2018  967  TRÚNG
 06/07/2018  514 TRÚNG
 05/07/2018  295 TRÚNG
 04/07/2018  995  TRÚNG
 03/07/2018  530 TRÚNG
 02/07/2018  587  TRÚNG
 01/07/2018  017  TRÚNG
 30/06/2018  442  TRÚNG
 29/06/2018  983 TRÚNG
 28/06/2018  594 TRÚNG 
 27/06/2018  098  TRÚNG
 26/06/2018  992 TRÚNG
 25/06/2018  883 TRÚNG 
 24/06/2018  249  TRÚNG
 23/06/2018  296  TRÚNG
 22/06/2018  183  TRÚNG
 21/06/2018  997  TRÚNG 
 20/06/2018  615 TRÚNG 
19/06/2018 489 TRÚNG
18/06/2018 133 TRÚNG
17/06/2018 564 TRÚNG
16/06/2018 948 TRÚNG
15/06/2018 145 TRÚNG
14/06/2018 343 TRÚNG
13/06/2018 937 TRÚNG
12/06/2018 199 TRÚNG
11/06/2018 854 TRÚNG
10/06/2018 603 TRÚNG
09/06/2018 099 TRÚNG
08/06/2018 538 TRÚNG
07/06/2018 882 TRÚNG
06/06/2018 175 TRÚNG
05/06/2018 485 TRÚNG
04/06/2018 083 TRÚNG
03/06/2018 900 TRÚNG
02/06/2018 685 TRÚNG
01/06/2018 872 TRÚNG
 31/05/2018 554 TRÚNG
 30/05/2018 163 TRÚNG
 29/05/2018  997 TRÚNG
 28/05/2018  938 TRÚNG
 27/05/2018  408 TRÚNG 
 26/05/2018  873  TRÚNG
 25/05/2018  936  TRÚNG 
 24/05/2018  876 TRÚNG 
 23/05/2018  544  TRÚNG
 22/05/2018  330  TRÚNG
 21/05/2018 511  TRÚNG
 20/05/2018 370  TRÚNG
 19/05/2018  245 TRÚNG  
18/05/2018  740 TRÚNG 
 17/05/2018  623 TRÚNG
 16/05/2018  470  TRÚNG
 15/05/2018  316  TRÚNG
14/05/2018  345  TRÚNG
 13/05/2018  336  TRÚNG 
  13/05/2018  581 TRÚNG 
 11/05/2018  704  TRÚNG
 10/05/2018  306  MISS
 09/05/2018  560  TRÚNG 
 08/05/2018  876 TRÚNG 
 07/05/2018  664  TRÚNG
 06/05/2018  238  TRÚNG
 05/05/2018  482 TRÚNG
 04/05/2018  201  TRÚNG
 03/05/2018  902  TRÚNG
 02/05/2018  379 TRÚNG
 01/05/2018  556  TRÚNG