Dịch vụ cấp số của chúng tôi là dịch vụ số mất phí nhưng có tỷ lệ trúng cao , tất cả những con số dữa trên các công cụ tính toán điện tử và con người . Bạn hãy hợp tác với chúng tôi ít nhất 04 ngày trong 1 tuần . Chắc chắn bạn sẽ có lãi lớn!! 

 BA CÀNG MIỀN BẮC VIP 1 ngày giá 5.000.000 VNĐ

 LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI:  01652265163

Chú ý:Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

THỐNG KÊ KẾT QUẢ BA CÀNG MIỀN BẮC
NGÀY BA CÀNG MB KẾT QUẢ
Hôm nay
 21/07/2018  268 TRÚNG 
 20/07/2018  749 TRÚNG
 19/07/2018  856  Miss
 18/07/2018  669  TRÚNG
 17/07/2018  323  TRÚNG
 16/07/2018  371  TRÚNG
 15/07/2018  740  TRÚNG
 14/07/2018  529  Miss
 13/07/2018  401  TRÚNG
 12/07/2018  965  TRÚNG
 11/07/2018  854  TRÚNG
 10/07/2018  157  TRÚNG
 09/07/2018 845  TRÚNG
 08/07/2018  299  TRÚNG
 07/07/2018  967  TRÚNG
 06/07/2018  514 TRÚNG
 05/07/2018  295 TRÚNG
 04/07/2018  995  TRÚNG
 03/07/2018  530 TRÚNG
 02/07/2018  587  TRÚNG
 01/07/2018  017  TRÚNG
 30/06/2018  442  TRÚNG
 29/06/2018  983 TRÚNG
 28/06/2018  594 TRÚNG 
 27/06/2018  098  TRÚNG
 26/06/2018  992 TRÚNG
 25/06/2018  883 TRÚNG 
 24/06/2018  249  TRÚNG
 23/06/2018  296  TRÚNG
 22/06/2018  183  TRÚNG
 21/06/2018  997  TRÚNG 
 20/06/2018  615 TRÚNG 
19/06/2018 489 TRÚNG
18/06/2018 133 TRÚNG
17/06/2018 564 TRÚNG
16/06/2018 948 TRÚNG
15/06/2018 145 TRÚNG
14/06/2018 343 TRÚNG
13/06/2018 937 TRÚNG
12/06/2018 199 TRÚNG
11/06/2018 854 TRÚNG
10/06/2018 603 TRÚNG
09/06/2018 099 TRÚNG
08/06/2018 538 TRÚNG
07/06/2018 882 TRÚNG
06/06/2018 175 TRÚNG
05/06/2018 485 TRÚNG
04/06/2018 083 TRÚNG
03/06/2018 900 TRÚNG
02/06/2018 685 TRÚNG
01/06/2018 872 TRÚNG
 31/05/2018 554 TRÚNG
 30/05/2018 163 TRÚNG
 29/05/2018  997 TRÚNG
 28/05/2018  938 TRÚNG
 27/05/2018  408 TRÚNG 
 26/05/2018  873  TRÚNG
 25/05/2018  936  TRÚNG 
 24/05/2018  876 TRÚNG 
 23/05/2018  544  TRÚNG
 22/05/2018  330  TRÚNG
 21/05/2018 511  TRÚNG
 20/05/2018 370  TRÚNG
 19/05/2018  245 TRÚNG  
18/05/2018  740 TRÚNG 
 17/05/2018  623 TRÚNG
 16/05/2018  470  TRÚNG
 15/05/2018  316  TRÚNG
14/05/2018  345  TRÚNG
 13/05/2018  336  TRÚNG 
  13/05/2018  581 TRÚNG 
 11/05/2018  704  TRÚNG
 10/05/2018  306  MISS
 09/05/2018  560  TRÚNG 
 08/05/2018  876 TRÚNG 
 07/05/2018  664  TRÚNG
 06/05/2018  238  TRÚNG
 05/05/2018  482 TRÚNG
 04/05/2018  201  TRÚNG
 03/05/2018  902  TRÚNG
 02/05/2018  379 TRÚNG
 01/05/2018  556  TRÚNG
 30/04/2018  514  TRÚNG
 29/04/2018  447 TRÚNG
 28/04/2018  786 TRÚNG
 27/04/2018  230  TRÚNG
 26/04/2018  986  TRÚNG
 25/04/2018  550  TRÚNG
24/04/2018  845  TRÚNG
 23/04/2018 031  MISS
 22/04/2018  568  TRÚNG
 21/04/2018  966  TRÚNG
 20/04/2018  061 TRÚNG  
19/04/2018 580 TRÚNG 
 18/04/2018  822 TRÚNG
 17/04/2018  064  TRÚNG 
 16/04/2018  546 TRÚNG 
 15/04/2018  452  TRÚNG
 14/04/2018  370  TRÚNG
 13/04/2018  501  TRÚNG
 12/04/2018  118  TRÚNG
 11/04/2018  765  TRÚNG
 10/04/2018  188  TRÚNG
 09/04/2018  323  TRÚNG
 08/04/2018  763  TRÚNG
07/04/2018  498  TRÚNG 
  06/04/2018  309  TRÚNG 
 05/04/2018  294  TRÚNG 
 04/04/2018  482 TRÚNG 
 HỆ THỐNG BẢO TRÌ
 27/03/2018  467  TRÚNG
 26/03/2018  223  TRÚNG
 25/03/2018  594 TRÚNG
24/03/2018  545  TRÚNG 
 23/03/2018  613 TRÚNG 
 21/03/2018  585  TRÚNG
 20/03/2018  165  TRÚNG
 17/03/2018  636 TRÚNG
 16/03/2018 159 MISS
 15/03/2018  416  TRÚNG
 14/03/2018  354  TRÚNG
 13/03/2018  029  MISS
 12/03/2018  577  TRÚNG
 11/03/2018  229  TRÚNG
 10/03/2018  830  TRÚNG
 09/03/2018  423  TRÚNG
 08/03/2018  998  TRÚNG
 07/03/2018  983  TRÚNG
06/03/2018  060 TRÚNG 
 05/03/2018 565  TRÚNG
 04/03/2018 873  TRÚNG
 03/03/2018  586  TRÚNG
 02/03/2018  180  TRÚNG 
 01/03/2018 369 MISS
 28/02/2018 657 TRÚNG 
 27/02/2018 366  TRÚNG
 26/02/2018 039  TRÚNG
 25/02/2018  510 TRÚNG
 24/02/2018  154 TRÚNG
 23/02/2018  444  TRÚNG
 22/02/2018  965 TRÚNG
 21/02/2018  059  TRÚNG
20/02/2018  528  TRÚNG
 19/02/2018 908  TRÚNG
 15-18/02/2018 NGHỈ TẾT  NGHỈ TẾT
 14/02/2018 871 TRÚNG
 13/02/2018  795  MISS
 12/02/2018 999 TRÚNG 
 11/02/2018 568  TRÚNG
 10/02/2018  481  TRÚNG
 09/02/2018  625  TRÚNG
 08/02/2018  975  TRÚNG 
 07/02/2018 825 TRÚNG 
 06/02/2018 495  TRÚNG
 05/02/2018 829  TRÚNG
 04/02/2018 643  TRÚNG
 03/02/2018 601  TRÚNG
 02/02/2018 573 TRÚNG
 01/02/2018 951  TRÚNG
 31/01/2018 348  TRÚNG
 30/01/2018  729  TRÚNG
 29/01/2018  547  TRÚNG
 28/01/2018  451  TRÚNG
27/01/2018 583  TRÚNG
 26/01/2018 445  TRÚNG
 25/01/2018 568  TRÚNG
 24/01/2018 657  TRÚNG
 23/01/2018  248  MISS
 22/01/2018 960  TRÚNG
 21/01/2018 139  TRÚNG
 20/01/2018 463  TRÚNG
 19/01/2017 721  TRÚNG
 18/01/2018  012  MISS
 17/01/2018 873 MISS
 16/01/2018  766  TRÚNG
 15/01/2018  298  TRÚNG
 14/01/2018 021  TRÚNG
 13/01/2018  329  MISS
 12/01/2018 077  TRÚNG 
 11/01/2018 149  TRÚNG 
 10/01/2018  944 TRÚNG 
09/01/2018  062  TRÚNG
 08/01/2018  708  TRÚNG 
 07/01/2018 018 MISS
 06/01/2018 589  TRÚNG 
 05/01/2018  105  TRÚNG 
 04/01/2018  274  TRÚNG 
 03/01/2018  717 TRÚNG 
 02/01/2018  751  MISS
 01/01/2018 662  TRÚNG
 31/12/2017 459  TRÚNG
30/12/2017  773  TRÚNG
 29/12/2017  773  TRÚNG
 28/12/2017  705  TRÚNG
27/12/2017  416  TRÚNG
26/12/2017 404  TRÚNG
 25/12/2017  363  TRÚNG
 24/12/2017 886  TRÚNG
23/12/2017  751  MISS
22/12/2017 521 TRÚNG
 21/12/2017  758  TRÚNG
 20/12/2017  893  MISS
 19/12/2017 818  TRÚNG
 18/12/2017 375  TRÚNG
 17/12/2017 048  TRÚNG
 16/12/2017  531  TRÚNG
 15/12/2017  168  TRÚNG
14/12/2017  487  TRÚNG
 13/12/2017 272  TRÚNG
12/12/2017 349  TRÚNG
 11/12/2017  260  TRÚNG
 10/12/2017 478  TRÚNG
 09/12/2017 892  TRÚNG
08/12/2017 081  TRÚNG
 07/12/2017  915  MISS
06/12/2017  564 TRÚNG
 05/12/2017  356  MISS
 04/12/2017  128  MISS
 03/12/2017  809  TRÚNG
02/12/2017  529  MISS
01/12/2017 127 MISS
30/11/2017  750  TRÚNG
29/11/2017 375  TRÚNG
 28/11/2017 205 TRÚNG  
27/11/2017  011 TRÚNG 
26/11/2017 409  TRÚNG
25/11/2017  680 TRÚNG
24/11/2017  268 TRÚNG
23/11/2017  062  TRÚNG
22/11/2017  824 TRÚNG
21/11/2017  753  TRÚNG
20/11/2017  137  TRÚNG  
19/11/2017  761 TRÚNG  
18/11/2017  622 TRÚNG 
17/11/2017  408  TRÚNG
16/11/2017  750  TRÚNG 
15/11/2017  798 TRÚNG 
14/11/2017  953  MISS
 13/11/2017 541  TRÚNG
 12/11/2017  589 MISS
 11/11/2017 514 MISS
 10/11/2017  124  MISS
09/11/2017  964  MISS
08/11/2017  563  MISS
07/11/2017  038  TRÚNG
 06/11/2017  258  MISS
05/11/2017 260  TRÚNG
04/11/2017 627 TRÚNG
 03/11/2017  134  TRÚNG
02/11/2017 761 TRÚNG
01/11/2017  492  MISS